• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Archív podle štítku: normy

  • -

FOGRA 51 – nová reference barevnosti tisku na natírané materiály

Tags : 

Koncem září minulého roku byly zveřejněny nové reference pro přípravu tiskových dat vycházející z normy ISO 12647-2:2013. Reference reprezentující barevnost ofsetového tisku na natíraný křídový papír je FOGRA 51, která nahradí dosud používanou referenci FOGRA 39. Podívejme se na důvody, proč dochází k této změně.

Stará reference FOGRA 39

FOGRA 39 a profil ISOcoated_v2_eci.icc byl v uplynulých letech jednoznačný standard barevnosti ofsetového tisku na natíraný křídový papír, který vycházel z tiskové normy ISO 12647-2:2007.

Proč tedy by mělo dojít ke změně reference, když ji všichni používáme?

Důvod je celkem jednoduchý, používáme ji, ale již delší dobu nám tak úplně nesedí certifikovaný nátisk s ofsetovým tiskem a digitálním produkčním tiskem a ani ten softproof na nakalibrovaném monitoru není tak přesný jak býval dříve. Proč? Největším důvodem jsou optické zjasňovače.

Optické zjasňovače

Optické zjasňovače jsou chemické látky, které jsou stále ve větší míře přimíchávány do papírů, ty se nám díky nim jeví výrazně bělejší, než ve skutečnosti jsou. Stará reference FOGRA 39 s optickými zjasňovači nepočítá a díky jejich stále většímu množství v tiskových materiálech dochází k barevným neshodám mezi nátiskem, softproofem a finálním tiskem.

FOGRA 51 a PSOcoated_v3.icc

FOGRA 51 popisuje aktuální stav ofsetového tisku na natíraný křídový papír mnohem přesněji než předchozí reference a díky tomu, je mnohem jednodušší dosáhnout barevné shody v celém tiskovém procesu od přípravy dat, přes nátisk až k digitálnímu nebo ofsetovému tisku.

Přínos nové normy a její nasazení v provozu

Nová reference FOGRA 51 a zní vycházející ICC profil PSOcoated_v3.icc jsou obrazem nové tiskové normy ISO 12647-2/2013, která výrazně zreálňuje současný stav tiskových strojů a hlavně materiálů v tisku používaných. Přináší přesnější shodu v celém polygrafickém procesu zpracování. Z našich praktických zkušeností s nasazením této normy u zákazníků vyplývá, že je to krok správným směrem. Rádi i Vám pomůžeme s nasazením nové reference pro váš certifikovaný digitální nátisk, produkční tisk nebo ofsetový tisk.

Jan Štor


  • -

Přechod na referenci FOGRA 51, FOGRA 52

Tags : 

Pokud jste poskytovatelem tisku, věříme, že jednou z vašich hlavních priorit je mít barevný výstup všech vašich tiskových strojů dlouhodobě stálý a ve shodě se současnou normou ISO 12647- 2: 2013. Jistě je tak možné předejít mnohým reklamacím z důvodu barevnosti a následným finančním ztrátám.

To, že GRAFIE CZ v rámci svých služeb nabízí kalibrace a certifikace tiskových strojů (ofsetových i digitálních) není nic nového. Jsme připraveni vám pomoci i s přechodem na novou referenci FOGRA 51 a 52, která daleko lépe reflektuje současný stav běžně dostupných materiálů a na nich dosažitelnou barevnost v podmínkách dnešních tiskových provozů. Možná si říkáte, když nám funguje FOGRA 39, proč to měnit? Právě proto, že dnešní potiskované substráty obsahují optické zjasňovače se kterými reference FOGRA 39 nepočítá a navíc nové reference lépe popisují průběh přenosu tiskového bodu (TVI) a díky tomu není nutné provádět tak velké korekce při kalibraci tiskového stroje pro dosažení standardizace tisku.

Pokud budete chtít tuto problematiku konzultovat, nebo máte zájem o nezávaznou kalkulaci na tyto služby: Kalibrace a certifikace ofsetového tiskového stroje nebo Kalibrace a certifikace tiskového stroje s pravidelnou kontrolou tiskových procesů, neváhejte nás kontaktovat.

Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz


  • -

Jsme připraveni vám zavést novou normu ISO 12647-2:2013

Tags : 

Možná jste si všimli, že organizace ECI, FOGRA a bvdm zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Jedná se o ICC profil PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52), které vycházejí ze standardu ISO 12647 2:2013. Norma ISO 12647-2:2013 přibližuje běžně dostupné materiály a na nich dosažitelnou barevnost podmínkám v tiskových provozech. Díky tomu není nutné provádět tak velké korekce pro dosažení standardizace tisku.

V praxi to znamená, že jsou připraveny podmínky k tomu, aby tato nová norma začala být zaváděna do tiskových provozů a do přípravy dat. Přechod si samozřejmě vyžádá delší období, kdy budou přicházet tisková data připravená podle staré normy, ale i podle normy nové. Proto byly také zveřejněny ICC profily DeviceLink pro převod z CMYK do CMYK. ICC profil ISO Coated v2 to PSO Coated v3 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle staré normy, ale tištěných podle nové normy, a ICC profil PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle nové normy, ale tištěných podle normy staré.

V případě vašeho zájmu jsme připraveni vám zavést tiskové workflow podle podmínek nové normy ISO 12647-2:2013 a zároveň provést kontrolu tisku podle normy stávající. Pro takto nastavené tiskové workflow vystavujeme certifikáty společnosti GRAFIE CZ, s. r. o.

Kontaktní osoba: Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?