• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: služby

 • -

Přemýšlíte o dalším podnikatelském záměru?

Tags : 

Na začátku je mnoho nápadů. Není ovšem čas je dále rozpracovávat! A už vůbec není časový prostor je probrat s kolegy a lidmi podílejícími se na řízení společnosti. To je situace, která poskytovatele tisku často postaví do role sice úspěšné, ale ne tak dynamické společnosti nebo firmy se zvyšujícím se rizikem konkurenceschopnosti.

Lidé z GRAFIE CZ s vámi dokážou sestavit a definovat oblasti poskytovaný polygrafických služeb, kterým se chcete v budoucnu věnovat a sestavit jejich hodnotový žebříček. Služba, která jsme v této souvislosti od ledna tohoto roku uvedli na trh se jmenuje Concept Study. Konzultační a poradenské služby ve formě workshopů, individuálních one-to-one setkání a moderovaných diskuzí s majiteli společnosti pomáhají si udělat reálný obraz o nejbližší a dlouhodobé podobě společnosti.

Pokud je to i váš případ, že sami nestíháte další vývoj polygrafických produktů a služeb, je pro vás ideální služba Concept Study. Neváhejte se s námi spojit a požádat o nezávaznou schůzku na toto téma. Společně na setkání analyzujeme vaše potřeby a zpracujeme scénář, jak postupovat případně si definujeme rozsah konzultací zastřešených v projektu Concept Study.

Martin Novotný


 • -

Přechod na novou normu s referencí FOGRA 51 v praxi

Tags : 

O výhodách nové normy ISO 12647-2 se hovoří již dva roky, všichni více méně souhlasí s tím, že reference FOGRA 39 (Iso Coated v2.icc) již ne zcela odpovídá současným tiskům na bělené papíry, ale praktické nasazení této nové reference FOGRA 51 (PSO Coated v3.icc), i přes její mnohem věrnější barevné podání, stále pokulhává.

Začarovaný kruh, který se vytvořil mezi tiskárnami a tvůrci tiskových dat, kdy tiskárny říkají, „přejdeme, až budeme dostávat data v referenci FOGRA 51“ a zadavatelé říkají „přejdeme, až tiskárny budou tisknout podle reference FOGRA 51“ je hlavním důvodem proč se stále pracuje s referencí FOGRA 39.

Před dvěma měsíci jsem měl možnost zrealizovat jeden takový přechod od reference FOGRA 39 k referenci FOGRA 51. Bylo to v principu jednoduché, jasné, s výrazným zlepšením barevné shody mezi návrhem a finálním tiskem. Jednalo se totiž o společnost, která tisková data řeší od jejich návrhu a přípravy až po realizaci tiskem na čtyřech typech tiskových technologií.

Jak takový průběh přechodu vypadá? Kalibrace tiskových strojů. V tomto případě se jednalo o ofsetový tisk, laserový produkční tisk, inkoustový velkoformátový tisk a UV digitální tisk. Vytvoření tiskových profilů pro každý stroj na používané materiály a nastavení simulované reference FOGRA 51. Kalibrace monitorů v grafickém studiu, nastavení nové reference do grafických aplikací a nastavení tiskových setů. A samozřejmě školení ohledně správného použití na všech úrovních, tedy v celém procesu, od přípravy dat až po jejich tisk, včetně softproofu na nakalibrovaných monitorech u tiskových strojů.

Výsledkem byl přechod celé společnosti na novou normu s referencí FOGRA 51, díky čemuž došlo k sjednocení barevného tisku na všech výše zmiňovaných tiskových technologiích. Tento jednotný barevný výstup výrazně zjednodušil postup přípravy dat a jejich barevně věrný náhled již při práci v grafických aplikacích.

A kdy přejdete na novou normu Vy?
Pokud o tom uvažujete, rádi vám s tím pomůžeme.

Jan Štor – GRAFIE CZ


 • -

Nechte si vypracovat studii proveditelnosti

Tags : 

Chystáte se v příštím roce do nějaké náročnější polygrafické investice? Nemáte tým, který by vám s takovým projektem pomohl? Rozhodně si s tím nemusíte dělat hlavu. Tým společnosti GRAFIE CZ má zkušenosti s podobnými projekty. Zpracuje pro vaši společnost základní koncept podnikatelského záměru v podobě Pre-feasibility study (Úvodní studie proveditelnosti) nebo rozpracuje prováděcí dokumentaci v podobě Feasibility study (plné studie provedeteilnosti).

Studie proveditelnosti je často aplikována při plánování inovací a změn u výrobků a služeb jako mechanismus ke srovnání několika strategií, či k výběru nejvhodnější technologie k použití v procesech. Analýza jednotlivých možností umožňuje vytvoření reálného obrazu o budoucí implementaci služeb nebo technologie. Za pomoci studie je tak možné odkrývat výhody a nevýhody jednotlivých řešení a dojít k výběru optimálního řešení.

Studie proveditelnosti je možno zpracovat ve dvou úrovních. Nejprve zpracovat dokument Úvodní studie proveditelnosti (Pre-feasibility study) a následně, v případě strategického rozhodnutí, že se bude o investici dále uvažovat, je nutné zpracovat dokument Studie proveditelnosti (Feasibility study).

Úvodní studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu investora.

Úvodní studie proveditelnosti posoudí, zda investiční záměr a s tím související změny v administrativních, obchodních a technologických procesech budou úspěšné. Studie má za úkol předem odhalit a / nebo zmenšit případné riziko neúspěchu.

Úvodní studie proveditelnosti projektu pracuje i s případnými riziky. Zkušenosti ukazují, že známé riziko je mnohem snadněji zvládnutelné, ale hlavně, že lze většinou úspěšně předcházet tomu, aby nenastalo. V rámci studie proveditelnosti proto rizikům, které mohou úspěch ohrozit, věnujeme velkou pozornost.

Základním účelem studie je připravit objektivní, analýzou podložené podklady pro rozhodnutí, zda analyzovaný projekt realizovat. Význam kvalitní analýzy ale tímto rozhodnutím nekončí. Připravuje podklady pro plánování projektu, od doporučení způsobu řešení a např. i rozfázování až po klíčové podklady pro plánování-očekávané náklady, potřebné další zdroje a termíny předpokládaných výsledků.

Martin Novotný, martin.novotny@grafie.cz, +420 602 329 782


 • -

Inkoustový tisk – individuální prezentace

Tags : 

Inkoustový tisk byl na letošním veletrhu drupa 2016 prezentován ve značném rozsahu. Pokud jste nestačili na místě zachytit úplně všechno z oblasti inkoustového produkčního tisku nebo jste na veletrh osobně vůbec neodcestovali, máme pro vás připravenou „manažerskou“ prezentaci na toto téma.

Připravili jsme souhrn nejzajímavějších poznatků na téma Inkoustový produkční tisk z veletrhu drupa 2016. Nyní vám můžeme nabídnout osobní setkání a společně, formou prezentace, ukázek tiskových výstupů z celé řady inkoustových zařízení a diskuze, seznámit vás a vaše týmové kolegy s nejnovějšími trendy při uplatnění inkoustových technologií v běžné polygrafické praxi.

Prezentace tiskových produkčních strojů obsahuje stroje archové i kontinuální (roll-to-roll) včetně doporučení pro jejich nasazení v komerčních tiskárnách, v packagingu včetně výroby etiket a stroje pro tisk vydavatelských titulů – knihy, noviny a ostatní periodika.

Cílem prezentace je přehledně seznámit s možnostmi a reálnými příklady nasazení inkoustových produkčních tiskových strojů v polygrafii. Není to záplava detailních technických údajů a hodnocení kvality tisku, ale manažerský sumář, který má posloužit k rychlému a přesto jasnému přehledu s čím je možné pro nejbližší dva až tři roky počítat při realizaci tiskových zakázek.

Setkání s vámi potrvá 1,5 až 2 hodiny a doporučujeme je hlavně pro manažery a majitele společnosti. Kontakt: Martin Novotný, martin.novotny@grafie.cz, mobil: +420 602 329 782


 • -

Jaký je aktuální stav vašeho tiskového stroje?

Tags : 

Rádi bychom vám nabídli službu, která na dálku otestuje váš ofsetový tiskový stroj. Samozřejmě za předpokladu dodržení určených  pravidel  a postupů.

Prvním krokem testu je zaslání dat pro testovací tiskovou formu-od nás k vám. Data jsou připravena již podle nové normy ISO 12347-2:2013 a celý test je nastaven pro doporučené tiskové postupy uvedené v dané normě. Další postup souhrnně vypadá takto:

 1. Výroba tiskové formy z dodaných dat, svíceno lineárně
 2. Výtisk testovacího archu podle standardních podmínek zavedených v tiskárně
 3. Odběr vzorků po vyvážení a vybarvení archů
 4. Zaslaní odebraných vzorku do GRAFIE CZ

U nás jsou vaše dodané tiskové archy proměřeny a výsledky jsou zapsány do výstupního protokolu. Ten je důležitou součástí služby a jsou zde zdokumentovány všechny postupy,  měření a informace z průběhu testu.

Vyhodnocení archu se týká jak kontroly barevnosti tiskového procesu vůči normě ISO 12347-2:2013 (barevná odchylka delta E), tak i kontrole mechanických parametrů (vibrace, vlhčení, rozsah přenesených tónů, dublování, smyk) a distribuci barvy ve směru a kolmo na tisk (šablonování). Výsledkem je právě výstupní protokol, který vám zašleme v digitální formě.

Cena služby je 3.000,- Kč (bez DPH).

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz


 • -

FOGRA 51 – nová reference barevnosti tisku na natírané materiály

Tags : 

Koncem září minulého roku byly zveřejněny nové reference pro přípravu tiskových dat vycházející z normy ISO 12647-2:2013. Reference reprezentující barevnost ofsetového tisku na natíraný křídový papír je FOGRA 51, která nahradí dosud používanou referenci FOGRA 39. Podívejme se na důvody, proč dochází k této změně.

Stará reference FOGRA 39

FOGRA 39 a profil ISOcoated_v2_eci.icc byl v uplynulých letech jednoznačný standard barevnosti ofsetového tisku na natíraný křídový papír, který vycházel z tiskové normy ISO 12647-2:2007.

Proč tedy by mělo dojít ke změně reference, když ji všichni používáme?

Důvod je celkem jednoduchý, používáme ji, ale již delší dobu nám tak úplně nesedí certifikovaný nátisk s ofsetovým tiskem a digitálním produkčním tiskem a ani ten softproof na nakalibrovaném monitoru není tak přesný jak býval dříve. Proč? Největším důvodem jsou optické zjasňovače.

Optické zjasňovače

Optické zjasňovače jsou chemické látky, které jsou stále ve větší míře přimíchávány do papírů, ty se nám díky nim jeví výrazně bělejší, než ve skutečnosti jsou. Stará reference FOGRA 39 s optickými zjasňovači nepočítá a díky jejich stále většímu množství v tiskových materiálech dochází k barevným neshodám mezi nátiskem, softproofem a finálním tiskem.

FOGRA 51 a PSOcoated_v3.icc

FOGRA 51 popisuje aktuální stav ofsetového tisku na natíraný křídový papír mnohem přesněji než předchozí reference a díky tomu, je mnohem jednodušší dosáhnout barevné shody v celém tiskovém procesu od přípravy dat, přes nátisk až k digitálnímu nebo ofsetovému tisku.

Přínos nové normy a její nasazení v provozu

Nová reference FOGRA 51 a zní vycházející ICC profil PSOcoated_v3.icc jsou obrazem nové tiskové normy ISO 12647-2/2013, která výrazně zreálňuje současný stav tiskových strojů a hlavně materiálů v tisku používaných. Přináší přesnější shodu v celém polygrafickém procesu zpracování. Z našich praktických zkušeností s nasazením této normy u zákazníků vyplývá, že je to krok správným směrem. Rádi i Vám pomůžeme s nasazením nové reference pro váš certifikovaný digitální nátisk, produkční tisk nebo ofsetový tisk.

Jan Štor


 • -

Jsme připraveni vám zavést novou normu ISO 12647-2:2013

Tags : 

Možná jste si všimli, že organizace ECI, FOGRA a bvdm zveřejnily nové ICC profily pro ofsetový tisk na lesklý i matný natíraný papír a na bezdřevý nenatíraný bílý papír. Jedná se o ICC profil PSO Coated v3 (FOGRA51) a PSO Uncoated v3 (FOGRA52), které vycházejí ze standardu ISO 12647 2:2013. Norma ISO 12647-2:2013 přibližuje běžně dostupné materiály a na nich dosažitelnou barevnost podmínkám v tiskových provozech. Díky tomu není nutné provádět tak velké korekce pro dosažení standardizace tisku.

V praxi to znamená, že jsou připraveny podmínky k tomu, aby tato nová norma začala být zaváděna do tiskových provozů a do přípravy dat. Přechod si samozřejmě vyžádá delší období, kdy budou přicházet tisková data připravená podle staré normy, ale i podle normy nové. Proto byly také zveřejněny ICC profily DeviceLink pro převod z CMYK do CMYK. ICC profil ISO Coated v2 to PSO Coated v3 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle staré normy, ale tištěných podle nové normy, a ICC profil PSO Coated v3 to ISO Coated v2 (DeviceLink) pro převod dat připravených pro tisk podle nové normy, ale tištěných podle normy staré.

V případě vašeho zájmu jsme připraveni vám zavést tiskové workflow podle podmínek nové normy ISO 12647-2:2013 a zároveň provést kontrolu tisku podle normy stávající. Pro takto nastavené tiskové workflow vystavujeme certifikáty společnosti GRAFIE CZ, s. r. o.

Kontaktní osoba: Jaromír Hroch, jaromir.hroch@grafie.cz.


 • -

Zpracováváme Studie proveditelnosti

Tags : 

GRAFIE CZ, s.r.o. nabízí službu zpracování dokumentů Prvotní studie proveditelnosti a Studie proveditelnosti. Dokumenty jsou důležitou součástí interních rozhodovacích procesů při plánovaní investic a jsou zcela nepostradatelné při předkládání dokumentace k žádosti finanční zajištění investic pro bankovní a jiné finanční instituce a zdroje. Odborníci z různých oblastí připravují dokumenty Prvotní studie proveditelnosti (Pre-feasibility study) a Studie proveditelnosti (Feasibility study) podle obecně platné metodiky.

GRAFIE CZ zpracovávala již několik Prvotních studií proveditelnosti. Obracejí se nás společnosti, které plánují změnu tiskové technologie nebo zavedení nového polygrafického produktu či služby. Díky dynamickým změnám v polygrafickém oboru jsou majitelé a ředitelé firem při dalším rozvoji podnikání postaveni před nelehký úkol – snižovat náklady a/nebo investovat do nových příležitostí na trhu. Právě v tento okamžik přichází GRAFIE CZ a firmám organizuje – interní individuální prezentace o nových příležitostech, řízení strategických porad a zpracovává Prvotní studie proveditelnosti (rozhodovací) a Finální studie proveditelnosti (prováděcí).

Řešíte ve vaší společnosti také nové směry podnikání? Neváhejte nás kontaktovat. Jako nezávislá konzultační společnost vám můžeme pomoci urychlit některá rozhodnutí o budoucích investicích a strategii dlouhodobého rozvoje.


 • -

GRAFIE CZ a systémová podpora EFI

Tags : 

Společnost GRAFIE CZ se stala významným partnerem společnosti EFI pro podporu a implementaci řešení web-to-print EFI Digital StoreFront v českém prostředí.

Tiskové ripy EFI Fiery

Společnost EFI je na českém trhu obecně známá především jako výrobce softwarových nebo hardwarových ripů Fiery pro digitální tiskové stroje.

GRAFIE CZ standardně řadu let podporuje nasazování těchto ripů v praxi – ve workflow digitálního tisku vyžívajících ripy EFI na zakázku definuje a nastavuje korektní color management, dokáže taková workflow ověřit a certifikovat na shodu s ofsetovým tiskem a pro zákazníky předních dodavatelů digitálních tiskových technologiích školí operátory na korektní a profesionální ovládání ripů EFI.

EFI Digital StoreFront

DSFlogo V portfoliu společnosti EFI je ale i celá řada softwarových řešení zahrnujících MIS, ERP, eCommerce nebo řešení pro mobilní tisk. Do kategorie eCommerce patří produkt EFI Digital StoreFront (DSF), který nabízí škálovatelné a flexibilní řešení web-to-print.

A právě u EFI Digital StoreFront se obrátil distributor EFI pro ČR, společnost Quentin, na společnost GRAFIE CZ s žádostí o spolupráci při uvádění tohoto řešení na český trh.

GRAFIE CZ a spolupráce s EFI

GRAFIE CZ se tak stala významným partnerem společnosti EFI pro podporu a implementaci řešení EFI DSF v českém prostředí. V první fázi projektu jsme lokalizovali celý produkt do českého jazyka. Následovalo proškolení našeho pracovníka přímo v sídle EFI v Holandsku, tak aby byla GRAFIE CZ připravena podílet se na instalaci a implementaci řešení DSF u zákazníků v českém prostředí a zároveň jim poskytovat podporu v rodném jazyce.

Další informace o řešení EFI DigitalStoreFront najdete na stránkách distributora: http://www.quentin.cz/efi/dsf.php.


 • -

Každodenní kontrola kvality tisku v tiskárnách

Tags : 

Nebylo to zatím obvyklé, ale z komerčních tiskáren přibývá dotazů na téma průběžné kontroly tiskové kvality. Co je ovšem průběžná kontrola bez jednoznačné identifikace kdo, kdy, co měřil a s jakým výsledkem? Taková řešení jsou dnes již běžně dostupná a to jak na úrovni off-line tak i on-line, např. řešení Color iQC Print společnosti X-Rite. GRAFIE CZ taková řešení zavádí do tiskáren.

GRAFIE CZ nabízí provedení analýzy procesů kontroly tiskové kvality při zpracování tiskovin a definuje aktuální požadavky na kvalitativní standardy v jednotlivých fázích vzniku polygrafického produktu. Následně provede doporučení systémového řešení. Jedním z nich je i Color iQC Print společnosti X-Rite. Je možné jej řešit off-line implementací, které je nezávislé na přístupu k internetu nebo on-line implementací, kde je nezbytnou podmínkou připojení k internetu.

Color iQC Print je cenově dostupným řešením, které je určeno pro detailní sledování kvality tiskového výstupu v očekávaných kvalitativních standardech, resp. referencích. Tento systém je pro obsluhu v běžném provoze velmi jednoduchý. Eviduje a předává informace o průběžném zpracování tiskové zakázky v různých fázích rozpracovanosti. Evidence měření je vázána na konkrétní osoby, které zakázku tisknou nebo kompletují a jejich práce je takto pod neustálou kontrolou. Kdykoli je možné informace získat i několik dní, měsíců či let zpětně. Color iQC Print je pomocníkem pro snižování reklamací a zvyšování tiskové kvality všech polygrafických produktů, které v tiskárně vznikají.

GRAFIE CZ pomůže s analýzou prostředí a procesů sledování tiskové kvality, návrhem SW a HW pro systémové řešení sledování kvality tisku, rozpracováním projektu implementace, projektovým řízením celé implementace a nastavením standardů a dále potřebných kvalitativních šablon pro snadné provozování kontroly barevnosti. Zajistíme vám komplexní řešení správy barev napříč tiskovým provozem, tj. od technologa, přes předtiskovou výrobu pre-press, tisk až po dokončování a schválení expedice.

Manažerem projektu je Martin Novotný, mob.: +420 602 329 782, martin.novotny@grafie.cz.


Vyhledávání

Kalkulace

Kakulace návratnosti
investice do automatizace

-

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Odběru Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?

Translate »