• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Případová studie – BOOM TISK


Letos v létě se společnost BOOM TISK rozhodla automatizovat přípravu dat pro tisk manuálů on-demand. Počet objednávek automobilových manuálů v objemu menším než sto kusů postupně narůstal a ruční zpracování jejich přípravy pro tisk na digitální plnobarevné inkjetové rotačce začalo být problematické. Na podrobnosti a zkušenosti s automatizací jsme se ptali Víta Rambouska z oddělení IT.

Jak byste charakterizovali vaši společnost?

Společnost BOOM TISK patří mezi nejvýznamnější polygrafické podniky ve střední Evropě se silným důrazem na IT služ-by. Hlavní náplní naší firmy je výroba on demand manuálů, návodů a katalogů, zpracování TransPromo dokumentů a 1 : 1 direct mailingové služby. Hlavní zákazníci jsou z oblasti automotiv a prodejních řetězců. Využíváme digitální i ofsetové technologie, ale automatizovat jsme potřebovali především přípravu dat pro digitální inkoustovou rotačku Kodak Prosper 6000P.

Kdy a proč jste poprvé začali uvažovat o automatizaci?

Po instalaci zařízení Kodak Prosper 6000P před dvěma lety a následném projektu výroby manuálů on-demand , který způsobil nárůst malých zaká-zek, často i v objemu menším než 100 kusů.

Jaké hlavní problémy jste potřebovali řešit?

Objem malých zakázek v projektu tisku on-demand stále narůstá a hrozilo, že jejich ruční zpracování přestane být zvládnutelné. Pro tisk na rotačním tiskovém zařízení je potřeba malé zakázky sdružovat do jedné větší dávky. Protože je však ruční zpracování mimořádně náročné na čas a lidské zdroje, byl při neustálém zvyšování denní produkce přechod k automatizaci jediným možným řešením.

Pro jaké řešení jste se rozhodli a proč?

Potřebovali jsme jeden funkční systém, kde se data kompletně zpracují, tzn. dojde ke stažení dat ze serverů zákazníka, proběhne jejich kontrola a třídění podle předem daných požadavků, budou automaticky přidány značky pro výrobu a dojde k finálnímu vyřazení. Vstupní data je potřeba rozdělit na obálku a blok a zpracovávat je samostatně, nicméně udržet stejné pořadí na výstupu pro jejich snazší kompletaci. Zároveň jsme potřebovali mít ke každé dávce i průvodní metadata pro obsluhu ve výrobě. Po návštěvě semináře o produktech Enfocus pořádaného společností GRAFIE CZ a později i několika osobních prezentaci jsme se přesvědčili, že všechny naše požadavky splňuje řešení Enfocus Switch.

    „Jsme si jisti, že při dnešním objemu produkce on-demand, bychom ručně zpracovávat data vůbec nebyli schopni. S automatizací jsme naštěstí začali včas.“

Jak byla náročná implementace?

Implementace probíhala naprosto hladce ve spolupráci se společností GRAFIE CZ, která dodala jak software, tak pro nás navrhla a vytvořila i hlavní workflow. Vytvořené workflow jsme nejdříve otestovali na zkušebních vzorcích a teprve po té jsme přešli na ostrý provoz. Výsledné workflow odpovídá plně našim představám – na jedné straně je napojeno na systém zákazníka, který generuje objednávky v podobě xml souborů. Z workflow vystupuje tiskové PDF, obsahující upravené a vyřazené malé zakázky, sdružené do jedné velké dávky pro rotační inkoustový tiskový stroj.

Co vám zavedení Enfocus Switch přineslo?

Situaci před zavedením a po srovnávat nemůžeme, protože jsme najížděli plynule s narůstajícím množstvím zakázek. Ale jsme si jisti, že při dnešním objemu produkce, bychom ručně zpracovávat data vůbec nebyli schopni. S automatizací jsme naštěstí začali včas. S řešením Enfocus Switch jsme maximálně spokojeni, přineslo nám úsporu lidských zdrojů i času a eliminaci výskytu chyby při ručním zpracování.

Jaká jsou další očekávání a plány?

Začali jsme automatizací jednoho nejčastějšího typu produktu od největšího zákazníka. Postupně plánujeme automatizovat i přípravu dalších produktů od ostatních zákazníků. Všude kde to bude možné chceme maximálně omezit vliv lidského faktoru.


Datum odpovědí:
Listopad 2018

Instalované produkty:
Enfocus Switch Core Engine
Enfocus Switch Metadata Module
Enfocus Switch 5 Client
Enfocus PitStop Server
MONTAX Imposer (archová montáž)

Kontakt:

Vít Rambousek
Oddělení IT
www.boomtisk.cz/kontakt/

BOOM TISK, spol. s r.o.
Ovčárecká 516
280 02 Kolín – Sendražice
www.boomtisk.cz

Přečtěte si zkušenosti dalších zákazníků


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?