• info@grafie.cz
  • 222 714 580

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY


Kalibrace a certifikace

Proč kalibrovat tiskový stroj?
Správná kalibrace tiskového procesu je naprosto nezbytný předpoklad v cestě za dosažením dokonalých a opakovatelných tiskových výsledků.
Proč certifikovat tiskový stroj?
Úspěšnou certifikací tiskového procesu na shodu s mezinárodně uznávanou normou (ISO) získáte oficiální dokument potvrzující kvalitu vašich tiskových procesů. Takové potvrzení od nezávislé autority o dosahované tiskové kvalitě vám pomáhá otevírat dveře i k těm nejnáročnějším zákazníkům.

Ofsetový tiskový stroj (ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007)

GRAFIE CZ nabízí kalibraci s certifikací technologického tiskového procesu CtP – ofsetový tiskový stroj. Výsledkem jsou dokonalé a opakovatelné tiskové výsledky dle standardu ISO 12647-2:2004/Amd 1:2007 na certifikované substráty. Služba obsahuje vydání certifikátu GRAFIE CZ s platností na jeden rok.

Digitální tiskový stroj (ISO 12647-7:2007)

Kalibrace a certifikace digitálního tiskového procesu na shodu s normou ISO 12647-7:2007 garantuje splnění požadavků uvedené normy na certifikované substráty. V praxi jde o nastavení a ověření kvality tiskového výstupu z digitálního tiskového stroje na shodu s certifikovaným ofsetovým tiskem, včetně vytvoření a zavedení ICC profilů pro vybrané substráty. Služba obsahuje vydání certifikátu GRAFIE CZ s platností na jeden rok.


Color Management

Proč Color Management?
Komplexně zvládnutá správa barev v celém procesu zpracování a přípravy tiskových dat a následného digitálního nebo ofsetového tisku je základem pro barevně věrný tiskový výstup.

GRAFIE CZ nabízí analýzu, návrh i zavedení barevné správy v celém workflow zpracování grafických dat. Doporučíme prepress a press aplikace a periferie, které splňují nejvyšší nároky z pohledu správy barev. Vytvoříme a zavedeme odpovídající ICC profily do všech grafických aplikací a periferií. Zaškolíme obsluhu na správné používání nastaveného workflow, od grafických aplikací až po tiskové ripy.


Kalibrace monitoru

Proč kalibrovat monitor?
Ať data vytváříte nebo je přijímáte a upravujete, vždy je důležité je vidět tak, jak budou ve skutečnosti vytištěna na konečné tiskové technologii - ať se jedná o ofsetový tisk, flexotisk nebo digitální tisk. To zajistí pouze správně zkalibrovaný monitor a nastavená barevná správa v používaných aplikacích.

GRAFIE CZ váš monitor změří, vytvoří ICC profil, zavede jej do grafických aplikací a zaškolí v jeho používání.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?