• info@grafie.cz
 • 222 714 580

VZDĚLÁVÁNÍ

GRAFIE ACADEMY

Již od roku 2003 připravuje GRAFIE CZ v rámci odborného vzdělávacího programu GRAFIE ACADEMY cyklus školení, seminářů a workshopů na polygrafická témata.

Semináře

Semináře společnosti GRAFIE CZ, s.r.o. se zaměřují na témata, která se běžně rozpracovávají při konzultačních projektech: PDF workflow, ICC profily, správa barev, kalibrace digitálního nátisku, certifikace podle ISO 12647, měření procesních parametrů ofsetového tisku či optimalizace tiskových dat. U většiny seminářů se u frekventantů předpokládají základní znalosti z oboru, které jsou dále rozvíjeny a prohlubovány.

Chcete zlepšit profesní znalosti a dovednosti vašich zaměstnanců? Využijte naší nabídky vzdělávacích seminářů v polygrafických oblastech. Školení a workshopy je možné realizovat přímo ve firmách v rámci vzdělávacích programů „Podpory vzdělávání zaměstnanců“.

  • Školení a workshopy k možné realizaci:
   • Odborný seminář o základech polygrafie
    Objednáváte tisk a výrobu knih, obalů, vizitek a dalších tiskovin?
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    REGISTRACE NA SEMINÁŘ
   • Odborný seminář o PDF
    PDF – správná příprava, kontrola, úpravy
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    REGISTRACE NA SEMINÁŘ
   • Odborný workshop o PitStopu
    PitStop pro pokročilé „Advanced“
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    REGISTRACE NA WORKSHOP
   • Odborný workshop o vnímání a měření barev
    Workshop: Fundamentals of Color and ­Appearance (FOCA)
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    REGISTRACE NA WORKSHOP
   • Odborný seminář
    Jak lépe využívat Acrobat Pro DC
   • Odborný seminář o správě barev
    Správa barev krok za krokem
    Více informací a předběžná registrace na odkazu níže:
    www.registrujse.cz/semspravabarev
   • Odborný seminář o možnostech digitální archové montáže
    Základy digitální archové montáže
    Více informací a předběžná registrace na odkazu níže:
    www.registrujse.cz/semdigitalniarchovamontaz
   • Odborný seminář o základech polygrafie
    Objednáváte tisk a výrobu knih, obalů, vizitek a dalších tiskovin?
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    www.registrujse.cz/semjakspravnezadat
   • Odborný seminář o tvorbě profilů
    ICC profily tiskových zařízení prakticky
    Více informací a registrace na odkazu níže:
    www.registrujse.cz/semiccprofily

Svůj zájem o některý ze seminářů nám můžete také dát vědět na arnost.necas@grafie.cz.

Přehled hlavních témat, která standardně školíme:

 • Standardizace ofsetového tisku (referenční tisk, dlouhodobé sledování kvality tisku)
 • Tiskové normy ISO a jejich zavádění do praxe
 • Měření tiskových parametrů (denzito- a spetrofotometrie)
 • Správa barev a ICC profily (CMS)
 • Správa barev v Adobe produktech
 • Správa barev v tiskárnách (CMYK konverze)
 • Certifikovaný digitální nátisk (Fogra reference)
 • Práce s PDF daty (tvorba, kontrola a editace)
 • Automatizace v předtiskové přípravě – produkty Enfocus
 • Personalizace a customizace tiskovin a CRM
 • Marketing 1:1
 • Dokončování
 • Typografie pro grafiky
 • Základy digitální archové montáže
 • Základy polygrafie (U tohoto školení nejsou potřebné základní znalosti z oboru.)
 • Augmented reality (U tohoto školení nejsou potřebné základní znalosti z oboru.)
 • Web-to-Print (U tohoto školení nejsou potřebné základní znalosti z oboru.)

Individuální školení

Školíme i individuálně, skupinově či přímo ve firmách na vybraná odborná témata dle vzájemné dohody. Školení jsou pořádaná v počtu do 15ti účastníků, kdy je možno pracovat jak kolektivně, tak individuálně a řešit některé specifické problémy.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?