• info@grafie.cz
  • 222 714 580

AUTOMATIZACE

Automatizace v předtiskové přípravě

Automatizace kontroly obsahu

Automatizace v předtiskové přípravěAutomatizace kontroly obsahu

Automatizace v předtiskové přípravě

Příjem tiskových dat, jejich zpracování, kontrola a oprava jsou životně důležitým prvkem při výrobě tiskoviny. Kvalita tiskových dat ve formátu PDF je však bohužel trvale problematická, ať díky složitějším vizuálním efektům v grafických návrzích nebo díky stále rostoucímu počtu „nepoučených laiků“, kteří zejména k digitálním technologiím nacházejí cestu.
Proto stále více tiskáren, které nechtějí tuto skutečnost ignorovat, hledá optimální řešení automatizace svého PDF workflow k co nejefektivnějšímu zabezpečení bezchybné výroby tiskovin.

GRAFIE CZ nabízí v této oblasti následující služby:

Analýza

Prvním krokem ke zlepšení zpracování tiskových dokumentů je analýza stávajících pracovních postupů a odhalení typu a závažnosti existujících problémů.

Návrh

Návrh PDF workflow navazuje na detailní analýzu stávajících pracovních postupů a na analýzu chybovosti PDF dokumentů a klade důraz především na maximální automatizaci celého workflow. Navrhneme optimální programové součásti, definujeme potřebné akce a editační algoritmy, určíme vhodné pracovní postupy a doporučíme rozsah nezbytného zaškolení personálu, který se o příjem a zpracování tiskových dat stará.

Implementace

Při implementaci postupujeme podle předem definovaných  a popsaných dílčích kroků a časového rozpisu s vyznačením klíčových milníků. Přesně popsán je i cílový stav, aby bylo možné jasně vyhodnotit úplnost implementace.

Trvalá podpora

Úspěšnou implementací nic nekončí, ale vše začíná. Pracovní postupy musí být flexibilní a tomu musí odpovídat i používané nástroje. Dokážeme pružně reagovat na vaše aktuální požadavky a průběžně modifikovat a přizpůsobovat PDF workflow vašim potřebám a to buď v rámci servisní smlouvy nebo prostřednictvím jednorázových zásahů.

Používané nástroje

Hlavní nástroje, které GRAFIE CZ v rámci navrhovaných workflow využívá, jsou produkty firem Adobe a Enfocus. Obě firmy jsou kapacity v oblasti zpracování PDF. Výhodou nabízených řešení je, že jsou škálovatelná. Můžete začít třeba jednoduchým workflow využívajícím sledované složky a postupně funkcionalitu rozšiřovat až na komplexní automatizované workflow využívající funkcionalitu produktů třetích stran a umožňující konektivitu s vašimi firemními systémy.

Přečtěte si zkušenosti zákazníků

Oslovili jsme některé z našich zákazníků a požádali je, aby se s námi podělili o zkušenosti se zaváděním automatizace do předtiskové přípravy v jejich firmě. Zákazníkům jsme položili stejné otázky – jejich odpovědi si můžete přečíst na následujících odkazech.


Přečtěte si zkušenosti
některých našich zákazníků:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domluvte si schůzku

Chcete-li se dozvědět podrobnosti nebo máte zájem o praktickou ukázku,
domluvte si s námi schůzku.

Kvalifikaci a zkušenosti GRAFIE CZ při implementaci řešení společnosti Enfocus potvrzuje získaný status Enfocus Gold Partner.

Automatizace kontroly obsahu

I technicky kvalitní tisk může být znehodnocen chybou v obsahu. Je-li chyba objevena až po vytištění zakázky, znamená zpravidla její znehodnocení a značnou materiální ztrátu. Jsou však odvětví, např. farmacie, kde přehlédnutí chyby v obsahu může znamenat i vážné nebezpečí pro koncového uživatele (např. když v textu „2-3 tabletky“ vypadne pomlčka). Proto je nezbytná nejen vstupní kontrola formy přijatých dat (preflight), ale i výstupní kontrola obsahu finálních tiskových dat nebo výsledné tiskoviny (proofing).

artproof-differences

Potřebujete mít jistotu, že

  • vytvořený grafický návrh odpovídá dodaným textovým podkladům?
  • upravená tisková data odpovídají původním grafickým podkladům?
  • konečný výtisk odpovídá původním tiskovým datům nebo grafickým podkladům?
  • všechny užitky na tiskovém archu jsou totožné?

Řešení kontroly obsahu, pro různé kontrolní kroky v procesu výroby tiskoviny.

Přínosy, které tato řešení nabízí:

  • Výrazné zrychlení kontrolních procesů
  • Vyloučení opakování tiskových zakázek z důvodu, že byla přehlédnuta chyba v tiskových datech
  • Vyloučení reklamací zákazníka z důvodů, že chyba nebyla objevena vůbec
  • Snížení finančních ztrát vzniklých opakováním tiskové zakázky
  • Zvýšení důvěry zákazníka
artproof-manual-auto

Kontrola textu

DocuProof – porovnání Wordu s PDF
Porovná zdrojový text ve formátu Word s konečným návrhem ve formátu PDF během několika vteřin.
Významně usnadňuje denní činnosti při kontrole textového obsahu na obalech, v příbalových letácích, ve smlouvách, publikacích nebo rukopisech.

docuproof-difference

Kontrola grafiky

ArtProof – porovnání grafických návrhů
Grafický i textový obsah v kontrolovaném souboru je automatizovaně porovnáván s obsahem originálního souboru. Kontrolovaný i originální soubor mohou být v ve formátech BMP, JPG, TIFF, PDF nebo AI.

Za jak dlouho dokážete na uvedených obrázcích najít všechny rozdíly? A jste si jisti, že jste žádný z nich nepřehlédli? Nabízené řešení dokáže najít všechny rozdíly během několika vteřin.

Find the errors_Celek

Kontrola výtisků

ScanProof – kontrola tiskových výstupů
Automaticky porovnává grafický i textový obsah skenovaných tiskových výstupů s originály v elektronické podobě.
Dokáže porovnat nejen originál s jedním vzorkem, ale i originál s tiskovým archem obsahujícím více užitků. Lze označit i jeden užitek jako originál a porovnat s ním ostatní užitky.

scanproof-spreadsheet

Řešení je dodáváno s velkoformátovými skenery šíře 54”, 42” a 36” nebo se stránkovými skenery A2, A3 nebo A4. Lze připojit i vícestránkový skener A4 nebo speciální skener pro cylindrické předlohy.

Volitelný doplněk

BarProof – dekódování a ověřování čárových kódů
BarProof automaticky vyhledá a ověří všechny čárové kódy v dokumentu PDF a ohodnotí je podle standardů CEN/ANSI/ISO.
BarProof ověřuje a dekóduje čárové kódy 1D a 2D včetně UPC, Data Matrix a QR kódů.

Print

BarProof může být používán samostatně nebo jako volitelný modul pro ArtProof a Scan Proof.
BarProof lze začlenit i do workflow Enfocus Switch.

 

↑ Záznam Webináře – Enfocus Switch a PitStop Server (20. 3. 2023)
↑ Záznam Webináře – Enfocus Switch a scénáře (3. 4. 2023)

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?