• info@grafie.cz
  • 222 714 580

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ


Řízení projektů

Úspěch větších projektů je z velké části závislý na způsobu jakým jsou řízeny. Projektové řízení je nezbytné všude tam, kde se realizace komplexního řešení skládá z více činností, které na sebe navazují, kde proveditelnost jedné části projektu závisí na včasném dokončení předchozí části, kde se na realizaci řešení podílí více lidí, často i od různých dodavatelů.

Ve všech takových případech je potřeba určit manažera projektu, který nad realizací projektu dohlíží, rozvrhne daný projekt na jednotlivé činnosti a kontroluje jejich plnění a dodržování termínů, pravidelně aktualizuje harmonogram a písemně zpracovává zprávy o stavu prací  na projektu.

GRAFIE CZ má s podobnými projekty řadu zkušeností a může tyto zkušenosti nabídnout v podobě převzetí role projektového manažera nad konkrétními projekty.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?