• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: PDF/X

 • -

Mějte stále aktuální PitStop Pro! 

Tags : 


Potřebujete upgradovat PitStop Pro? Potřebujete objednat nové předplatné? Prodloužit maintenance o další rok nebo 3 roky? Kontaktujte Pavla Maňase: pavel.manas@grafie.cz.

Upgradovat na nejnovější PitStop lze z posledních dvou verzí – tedy z 2022 a 2021. Pokud máte verzi starší, pak je nutné pořídit PitStop nový.

PitStop Pro 2023 Upgrade z verze 2022 – 6.422,- Kč bez DPH.
PitStop Pro 2023 Upgrade z verze 2021 – 12.844,- Kč bez DPH
.

Pro zajištění kompatibility Adobe Creative Cloud a Enfocus PitStop Pro doporučujeme přechod na roční předplatné PitStop Pro.

Předplatné PitStop Pro na 1 rok – 8.003,- Kč bez DPH.

Pravidelná aktualizace softwaru pomáhá odstraňovat chyby v systému a zároveň tím také udržuje software na špičkové technologické úrovni, protože každá verze přináší i nové nástroje a funkce, které vám usnadní práci a uspoří čas. Pokud máte aktuální verzi, doporučujeme zakoupení tzv. maintenance,

PitStop Pro Maintenance roční poplatek – 3.804,- Kč bez DPH.
PitStop Pro Maintenance poplatek na 3 roky – 9.510,- Kč bez DPH.


Nejste si jisti, jakou verzi máte k dispozici, pošlete nám licenční klíč a nabídneme Vám nejlepší řešení. Viz kontakt výše.

Využijte také našich webinářů PitStop Pro. Jejich seznam naleznete zde.


 • -

Seminář Práce s PDF v předtiskové přípravě

Tags : 

Efektivní kontrola tiskových dat a schopnost tato data co nejrychleji opravit do podoby vhodné pro další zpracování je pro firmy přijímající pravidelně zákaznická data životně důležitá. A zvyšující se zájem o školení na toto téma od vás, našich zákazníků, nám tento trend jenom potvrzuje.

A protože ne pro každého je efektivní objednat si individuální školení přímo ve firmě, rozhodli jsme se zorganizovat veřejný seminář na téma: Práce s PDF v předtiskové přípravě.

Tématem semináře bude především tiskové PDF a jeho standardy, nejčastější chyby v PDF, které ohrožují nebo komplikují jeho další zpracování, a jak se s takovými chybami co nejrychleji vypořádat pomocí nástrojů Adobe Acrobat a Enfocus PitStop.

Více informací o programu a možnost registrace:
www.registrujse.cz/pracespdf.

Seminář je kapacitně omezený, v případě zájmu se proto registrujte co nejdříve!

Registrace na seminář

Těšíme se na setkání s vámi.


 • -

Enfocus PitStop se zaměřuje na tisk obalů, etiket a velkoformátový tisk.

Tags : 

Odvětví jako tisk obalů nebo etiket jsou velmi specifická tisková odvětví. V řadě případů se řídí jinými pravidly než standardní ofsetový tisk. Data jsou mnohem složitější, obsahují více přímých barev, nepoužívají klasické rámečky stránky, využívají vrstvy. Je běžnou praxí, že soubory PDF obsahují nejen objekty k vytištění, ale také další objekty a metadata, která souvisí s dalším zpracováním vytištěného produktu, např. řezáním nebo ohybem. Soubor PDF tak slouží jako úložiště všech výrobních dat – tiskových i netiskových. Kontrola takového PDF je pak mnohem složitější a možnosti standardních kontrolních nástrojů jsou často nedostačující. Softwarový nástroj pro profesionální kontrolu a opravu souborů ve formátu PDF Enfocus PitStop, který koncem května vyšel v nové verzi 2017, však jde řadou nových funkcionalit těmto potřebám vstříc.

Vidí i neviditelné
Hlavní novinkou ve verzi 2017 je technologie, kterou Enfocus nazývá PDF Geomapper a která dokáže rozlišovat viditelné a neviditelné objekty, resp. najít objekty, které (ne)jsou nezbytné pro výsledný rendering nebo tisk PDF. Při kontrole dat je tak možné ignorovat skryté objekty a předejít zbytečným chybovým hlášením. Je také možné tyto objekty automaticky odstranit, aby zbytečně nezatěžovaly tiskový rip. Díky Geomapperu dokáže nový PitStop zúžit kontrolu PDF jen na určitou oblast, která může být nejen obdélníková, ale i ohraničená křivkou. Budete-li mít např. grafický podklad, který obsahuje nejen samotnou grafiku obalu nebo etikety, ale i další doprovodné informace (popis, vzorky použitých barev apod.), dokáže PitStop zkontrolovat pouze ohraničenou grafiku a ostatní data v PDF ignorovat.ích dat – tiskových i netiskových. Kontrola takového PDF je pak mnohem složitější a možnosti standardních kontrolních nástrojů jsou často nedostačující. Softwarový nástroj pro profesionální kontrolu a opravu souborů ve formátu PDF Enfocus PitStop, který koncem května vychází v nové verzi 2017, však jde řadou nových funkcionalit těmto potřebám vstříc.

Vrstvy mu nevadí
Ve verzi 2017 přibyla v kontrolním reportu sekce Layers, kde je přehled všech vrstev použitých v PDF, včetně podrobných informacích o jejich nastavení. Existuje i celá řada nových akcí, které dokáží pracovat s vrstvami, vytvářet je a pojmenovávat a vybrané objekty do nich kopírovat nebo přesouvat. Jednoduše tak lze například
vybrané pomocné čáry nebo objekty ve specifických přímých barvách (např. lakování) automaticky přesouvat do samostatných vrstev.

Nevšímá si, čeho nemá
Zajímavou novinkou je možnost omezit kontrolu pokrytí jen na specifické výtažky. Lze například nastavit, aby výtažek lakování byl při kontrole pokrytí ignorován, a tím nezkresloval výsledek kontroly, která je důležitá pouze pro tiskové barvy.

Vloží, co je třeba
Vylepšena byla funkce automatického vložení obdélníkového objektu do PDF. Nyní lze jeho velikost definovat v závislosti na některém z existujících rámečků. Navíc lze vytvářet obdélníky se zaoblenými rohy. Lze tak např. do grafického podkladu etikety automaticky vkládat obdélník velikosti rámečku řezání se zaoblenými rohy a přiřadit tahu přímou barvu (např. výsek). Navíc je možné takto přidaný objekt přesunout do samostatné vrstvy – to vše automaticky na jedno kliknutí nebo jedním průchodem sledovanou složkou (PitStop Server).

Má rád přímý export a PDF/X-4
Uvedli jsme pouze příklady některých nových funkcionalit. Pro optimální využití těchto speciálních funkcí je však společný jeden předpoklad – zpracovávané PDF nebylo vytvořeno pomocí Acrobat Distilleru nebo podle standardu PDF/X-1. Pro odvětví tisku obalu a etiket platí dvojnásob, že by vstupní PDF mělo být vytvořeno přímým exportem podle standardu PDF/X-4, kdy je zachována maximální editovatelnost PDF před jeho dalším zpracováním. Pro více informací na téma PDF/X-1 vs. PDF/X-4 doporučujeme rozhovor s předním expertem na PDF Stephanem Jaeggim v Novinách pro grafický průmysl č. 9/2017. Nezkrácenou verzi rozhovoru můžete najít též on-line na stránkách www.pdf-x.cz, věnujících se problematice PDF/X podrobněji.Naše služby

Chcete se dozvědět více? Máte zájem o pořízení, upgrade nebo školení aplikace Enfocus PitStop Pro? Jsme tu pro Vás.


 • -

Ghent Workgroup (GWG) se sešla v Praze. Byli jsme při tom!

Tags : 

S prací mezinárodní skupiny Ghent Workgroup (GWG) se setkal téměř každý, kdo se zabývá tiskovými daty. Specifikace, které GWG připravuje, se staly základem řady kontrolních profilů pro preflight v nástrojích jako je Acrobat, Pitstop nebo pdfToolbox.

Skupina GWG se schází už od roku 2002. Jejími členy jsou vývojáři a dodavatelé hardwaru a softwaru, průmyslové asociace i tiskárny a vzdělávací instituce. V současné době se členové scházejí třikrát do roka. V únoru se poprvé v historii skupiny setkali v Praze. Díky našemu spolupracovníkovi Petru Lozanovi, který se setkání osobně zúčastnil, máme k dispozici nejžhavější novinky z oblasti vývoje tiskového PDF.

Během dvou a půl dne 23 účastníků z Adobe, callas sofware, EFI, Enfocus, Heidelberg, Ricoh, Océ a dalších společností projednalo například vývoj specifikace GWG a nových vzorků sady Ghent Output Suite pro testování PDF/X workflow, vznikající mezinárodní normy, vzdělávací projekty, specifikaci procesních kroků v PDF (definice laků, výseku, skládání apod.) a současný stav ISO 19593-1 a PDF 2.0.

Do našich Novin pro grafický průmysl č. 9/2017 s datem vydání 11. 5. 2017 připravujeme rozhovor se Stephanem Jaeggi, jedním z nejaktivnějších členů této skupiny. Hlavními tématy rozhovoru budou především nejnovější trendy v tiskovém workflow, formát PDF/X-4, RGB v tiskových datech nebo PSO Coated v3 (Fogra51). Určitě si nenechte rozhovor ujít.

Jedním z velkých témat byl také právě probíhající mezinárodní průzkum PDF workflow, připravený GWG. Tento výzkum je k dispozici i v češtině, tak neváhejte a přispějte k získání co nejrelevantnějších údajů i za Českou republiku. Do výzkumu se můžete zapojit i Vy na www.gwg.org/gwg-2017-pdf-survey/. Pro přechod přímo do české verze výzkumu můžete použít tlačítko níže.


Kromě zajisté příjemného pocitu, že jste pomohli dobré věci, můžete vyhrát ve slosování, do kterého cenami přispějí členové skupiny.


 • -

Pracovní skupina Ghent Workgroup vydala přelomovou specifikaci GWG2015

Tags : 

Specifikace GWG definují požadavky na tiskové PDF a související workflow, tak aby byla zajištěna efektivní předávka souborů PDF a co nejvyšší kvalita výroby. Pravděpodobně nejčastěji je možné se s nimi setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích Adobe Acrobat Professional nebo Enfocus PitStop Pro.
Nové specifikace GWG2015 vychází ze standardu ISO PDF/X-4 a definitivně opouští omezení jazyka Postscript. Nově jsou definovány i vlastní specifikace pro obalový průmysl.

Pracovní skupina Ghent Workgroup je mezinárodní skupina sdružující přední organizace a dodavatele z oboru publikování a tisku. Od svého založení v roce 2002 připravuje specifikace a doporučení pro efektivní předávání souborů PDF a vydává nástroje pro testování workflow zpracovávající soubory PDF. Cílem těchto specifikací a nástrojů je zajistit kvalitní a konzistentní soubory PDF pro tisk a publikování.

Trochu (nejen) historie

Jak bylo řečeno, se specifikacemi GWG se lze nejčastěji setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích, jako jsou Adobe Acrobat nebo Enfocus PitStop. V současnosti jsou pravděpodobně stále nejpoužívanější specifikace GWG 1v4 z roku 2008, které vycházejí ze standardu ISO PDF/X-1a. Tento standard je plně kompatibilní s možnostmi jazyka Postscript 3.
Výrobci tiskových ripů však nechtěli být omezováni limity jazyka Postscript a do nových verzí svých ripů začali implementovat přímý interpretr formátu PDF – Adobe PDF Print Engine (zkráceně APPE). Tento interpretr dokáže zpracovávat soubory PDF přímo, bez nutnosti jejich převodu do jazyka Postscript. Není tedy nutné z PDF před jeho zpracováním odstraňovat např. průhlednosti, vrstvy a jiné prvky, které Postscript neumí.
Nové technologické možnosti plně respektuje standard ISO PDF/X-4, uvedený v roce 2008, který již povoluje v souboru PDF průhlednosti, vrstvy, různé barvové prostory, apod. Na tomto standardu byly založeny specifikace GWG2012, které však stále doporučovaly zůstat u barvového prostoru CMYK. GWG dnes označuje verzi GWG2012 jako přechodnou a předpokládá, že ji plně nahradí nová specifikace GWG2015.

GWG2015

Hlavní rozdíly mezi GWG 2015 a GWG 1v4 jsou dány především tím, že GWG2015 vychází ISO standardu PDF/X-4 se všemi důsledky, např. jsou povoleny průhlednosti, volitelný obsah (vrstvy) nebo více barvových prostorů. Nové specifikace GWG2015 mají vždy dvě varianty – CMYK a CMYK+RGB. Povolení RGB pro obrázky má význam v případě, kdy může být vygenerované PDF zobrazováno na mobilních zařízeních (např. při multikanálové komunikaci) nebo tištěno na zařízeních s větším barevným rozsahem než CMYK (např. při digitálním nebo velkoformátovém tisku). Podle GWG2015 může PDF obsahovat volitelný obsah (vrstvy), důležitý např. pro jazykové mutace nebo doplňující netisknuté informace. Přibyly i další novinky, jako podpora fontů OpenType, možnost obrázků v 16-bitové hloubce, změna v limitu pokrytí TAC, podpora ICC profilů v4 a další. Podrobný popis změn, důvodů pro jejich zavedení i důsledků, které přináší, najdete na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-specifications, kde jsou ke stažení velmi kvalitně a přehledně zpracované dokumenty.

GWG 2015 Packaging Specification

Vzhledem k odlišným požadavkům na data vytvářená pro potřebu obalového průmyslu připravila skupina Ghent samostatné specifikace pro toto odvětví – GWG2015 Packaging Specification. Tyto specifikace rovněž vychází ze standardu ISO PDF/X-4, ale kromě toho, že přidávají řadu dalších specifických požadavků pro dané odvětví tisku, povolují rovněž i některé odchylky od standardu PDF/X-4 – tam, kde by striktní dodržování standardu bránilo vyhovět požadavkům pro tisk obalů. Více informací lze opět najít na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification.

Přechod

Případný přechod na pracovní postupy založené na doporučeních GWG2015 by neměl probíhat bezhlavě a neuváženě. Jedná se o zásadní změnu, které by měly předcházet důkladné testy, zda vaše stávající workflow a technologie těmto novým specifikacím vyhovují. GWG pro tyto účely nabízí na svých stránkách ke stažení testovací sadu Ghent Output Suite.
Na stránkách GWG jsou ke stažení i aktuální specifikace GWG pro všechny podporované aplikace – www.gwg.org/application-settings.

Ani samo GWG neočekává hromadný přechod od GWG 1v4 (PDF/X-1a) ke GWG2015 (PDF/X-4) a předpokládá, že oba standardy budou ještě dlouhou dobu koexistovat. Současný technologický vývoj však tlačí na změnu v přístupu k přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF a dříve nebo později přinese ukončení podpory postupů založených výhradně na technologii Postscript.

Důležité odkazy:
www.gwg.org
www.gwg.org/gwg-2015-specifications
www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification
www.gwg.org/application-settings


 • -

Jak správně připravit tiskové PDF – kurz on-line

Tags : 

Již od roku 2003 připravuje GRAFIE CZ v rámci odborného vzdělávacího programu GRAFIE ACADEMY cyklus školení, seminářů a workshopů na polygrafická témata. Před časem jsme pro vás připravili on-line kurz na téma Kalibrace a správa barev nejen pro fotografy. Nyní vám přinášíme další z témat školení ke shlédnutí on-line, tentokráte na téma Jak správně připravit tiskové PDF.

Lektoři Martin Novotný a Vít Kulka vás provedou tématem kurzu Jak snadno a správně připravit PDF pro tisk, který je určen všem, kdo při své práci potřebují vytvářet, kontrolovat nebo opravovat PDF soubory, určené pro profesionální tisk. V kurzu s vámi lektoři proberou témata jako např.:

 • Základní informace o datovém formátu Adobe Portable Document Format (PDF)
 • Základní informace o parametrech tiskových PDF
 • Jaké jsou nejčastější chyby v tiskových PDF a jak se jich vyvarovat
 • PDF v prostředí Adobe Photoshop (ukázka)
 • Jak udělat snadno a rychle PDF v Adobe InDesing, resp. čeho se vyvarovat hned v úvodu
 • Jak kontrolovat správnost PDF pro tisk

Rozsah kurzu: tři 50ti minutové bloky.

Ukázka kurzu:

Více informací a možnost objednat kurz


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?