• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: automatizace

 • -

Enfocus User Group 2024

Tags : 

V poslední době se hodně hovoří o automatizaci výrobních workflow. Existují různá řešení, jak rutinní postupy ve výrobě i v administrativě využít k automatizaci. Jedním z možných řešení jsou i nástroje Enfocus Switch a PitStop server.

Společnost GRAFIE CZ uspořádala začátkem března 2024 již druhé setkání uživatelů sw Enfocus. Vzhledem k možnostem uvedeného sw šlo o dvoudenní akci ve formátu workshopů, které účastníci využili k výměně zkušeností a postupným zaváděním částečných opakujících se postupů, které ve výsledku přispívají k časovým úsporám, zástupnosti lidských zdrojů a k zpřehlednění informačních toků jednotlivých zakázek.

Workshop

Celá akce byla koncipována jako workshop, kdy uživatelé sw Enfocus z téměř dvaceti firem si vyměňovali své zkušenosti při využívání funkcionalit, jak v samostatné aplikaci, tak i s napojením na další sw a hw. Vzhledem k různorodosti výrobních náplní zúčastněných firem bylo velmi zajímavé mapovat různorodé použití sw Enfocus. Prioritně je Enfocus ve firmách využíván ke kontrole PDF souborů a k jejich úpravě, ale jak ukázalo setkání, tak je to jen zlomek možného využití.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých definovali možné požadavky, které řeší jak ve výrobě, tak i v administrativě samotných zakázek. Můžeme uvést pár příkladů, které se v tiskárnách opakují, např. zakázkový list, třídění a kontrola dat, rozdělovník pro expedici, změna specifikace zakázky atd. Po spojení obou skupin následovalo vyhodnocení jednotlivých požadavků, které byly v další diskusi řešeny nebo byly navrhovány možnosti postupů, jak takové rutinní činnosti zavést do jednotlivých workflow. Pro mnohé účastníky byla tato část setkání inspirativní k dalšímu a širšímu využití sw Enfocus.

Atmosféra celého setkání se nesla v přátelském duchu. V přestávkách workshopu i v neformální části setkání si účastníci aktivně vyměňovali své zkušenosti s používáním sw Enfocus a jeho možného napojení pro další automatizaci jejich postupů jak ve výrobě, tak i v administrativě.

Druhý den dopoledne byl prezentován Enfocus Switch ve spojení s ukázkou Adobe Photoshop a Adobe InDesign, dále aplikace Griffin, nástroj pro efektivní automatickou montáž pro velkoformátový tisk. Přestože aplikace Griffin může být provozována samostatně, její užitná hodnota se násobně zvýší integrací do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch. Na závěr celého setkání byla představena nová verze aplikace REWIEW, která slouží k jednoduchému online schvalování dat, ke kterým může zákazník posílat své připomínky – to všechno z webového prohlížeče, bez nutnosti mít nainstalovaný jakýkoliv dodatečný software či hosting.


 • -

W2P FLEXIBLE ve firmě AMAPRINT

Tags : 

V rodinné tiskárně AMAPRINT Kerndl, s. r. o. probíhá generační změna jak ve vedení tiskárny, tak především u zákazníků, kteří běžně nakupují v on-line prostředí. Z uvedeného důvodu pořídili v tiskárně řešení W2P FLEXIBLE s polygrafickým modulem.

V krátkém videu můžete vidět, jak se řešení W2P FLEXIBLE využívá v praxi.


 • -

Müller Martini a Hunkeler spojují své síly pro budoucnost

Tags : 

Po pečlivém zvážení se rodiny vlastníků rozhodly sloučit Hunkeler Group se skupinou Müller Martini. Müller Martini Holding AG získal všechny akcie skupiny Hunkeler. Touto transakcí rodina Hunkeler a Crédit Mutuel Equity prodaly všechny své akcie společnosti Müller Martini. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu nezveřejní.

Dlouhodobá spolupráce

Společnosti Hunkeler AG a Müller Martini AG jsou předními světovými výrobci na trhu s inovativními řešeními pro finišing tiskových zakázek. Obě společnosti zaměřují významnou část své inovační síly na ekonomickou výrobu individualizovaných tiskových produktů v rámci automatizované chytré továrny.

Hunkeler a Müller Martini jsou si velmi blízcí již mnoho let. Dlouhá a úspěšná historie začala během 2. světové války, kdy Hans Müller pracoval pro Hunkeler jako strojní inženýr, než v roce 1946 založil vlastní firmu a založil společnost Hans Müller/Grapha. Tyto dobré vztahy jsou udržovány po celá desetiletí. Místní blízkost v regionu Zofingen a již existující a úspěšné partnerství v oblasti strojů a komponentů tvoří ideální výchozí bod pro ještě užší spolupráci v budoucnu.

Spojením svých sil vidí obě společnosti skvělé příležitosti, jak spojit své inovační aktivity a v budoucnu ještě lépe poskytovat produkty a služby své globální zákaznické základně prostřednictvím společných prodejních a servisních aktivit. Obě rodiny vlastníků se proto rozhodly pro tuto strategickou transakci, která vedla k akvizici společnosti Hunkeler AG společností Müller Martini AG.

Bruno Müller: „Grafický průmysl se neustále mění a hledá nové inovace v oboru. Spojením klíčových prvků obou společností, jako jsou personál, odbornost a technologie, budeme v budoucnu schopni ještě lépe nabízet a poskytovat inovativní řešení naší globální klientele.“

Stefan a Michel Hunkelerovi: „Mezi Hunkelerem a Müller Martini existuje dlouhodobé partnerství a pravidelná výměna. Příležitost k fúzi je v současné době velmi výhodná jak pro partnery, tak pro naše společné zákazníky, protože spojení obou společností přinese značné výhody. To je také silný závazek pro region Zofingen.“

Předání společnosti mezi rodinami vlastníků: zleva doprava Stefan Hunkeler (předseda představenstva Hunkeler AG), Michel Hunkeler (delegát představenstva Hunkeler AG), Bruno Müller (CEO Müller Martini AG), Rudolf Müller (majitel a člen představenstvo Müller-Martini AG), Daniel Erni (CEO Hunkeler AG), Franz Hunkeler (patron Hunkeler AG).

 • -

Proces transformace firmy GRAFIE CZ pokračuje

Tags : 

Jistě jste si všimli na našich webových stránkách, že na nich přibyla řada nových informací. První z nich je o naší spolupráci s eProductivity Software v oblasti nasazení a implementaci informačního systému PACE včetně záznamu z webináře Martina Novotného. Další oblastí jsou základní informace o našem vlastním řešení Web-To-Print W2P Flexible, které již je úspěšně nasazeno v sedmi českých firmách a další se chystají. Stránka obsahuje také webinář vedený Janem Štorem. Třetí oblastí, které se intenzivně již delší dobu věnujeme, je oblast automatizace toku dat a nasazení platformy Enfocus Switch a PitStop Server. Toto řešení nyní využívá na 30 firem v ČR a na Slovensku. Stránky jsou doplněny také o webinář pana Víta Kulky.


 • -

Není workflow jako workflow

Tags : 

Není workflow jako workflow – flexibilita prostředí Enfocus Switch umožňuje začít jednoduchými „ostrovními“ workflow a postupně je spojovat do složitějších „systémových“ workflow.

Před návrhem automatizovaného workflow zpravidla předchází analýza a hledání činností, které jsou vhodné k automatizaci. Často se setkáváme s argumentem, že automatizace některých činností není možná, protože jsou pokaždé jiné. Někdy je tomu skutečně tak, ale někdy je možné jít ještě dál a rozebrat tuto činnost na dílčí podřízené činnosti, ze kterých se nadřazená činnost skládá. A tam již často objevíme činnosti, které se (třeba jen s menšími obměnami) opakují.

Ostrovní workflow

Na workflow, která automatizují pouze dílčí činnosti, se můžeme dívat jako na „ostrovní workflow“, protože fungují samostatně, nemusí být navázána na jiná workflow, stačí jim vstup a výstup pomocí sledovaných složek. Takovými workflow mohou být například:

 • Úprava dat na požadovaný formát
 • Přidání spadávky
 • Manipulace se stránkami – přidání, odstranění, změna pořadí
 • Základní archová montáž
 • Vyhledání souboru v archivu

Jedna z výhod takových „ostrovních“ workflow je, že nabídnou dílčí funkcionalitu, která by jinak vyžadovala speciální software, i uživatelům, kteří takový software nemají, ale mají přístup do firemní sítě, kde se nacházejí sledované složky. Kromě zrychlení odpadne i zatěžování uživatelů, kteří potřebný software a vědomosti mají.

Systémová workflow

Výhodou prostředí Enfocus Switch je, že je jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete jej využívat. Dá se začít jednoduchými „ostrovními“ workflow, které nejsou příliš náročné na definování procesů a nevyžadují procesní rozhodování typu „co se stane když“. Postupně je však možné dílčí workflow spojovat do navzájem navazujících workflow, která již dokáží řešit složitější situace a automaticky směrovat data mezi dílčími činnostmi na základě různých informací. Takovým workflow můžeme říkat systémová, protože vytváří komunikační a datový systém, který může automatizovaně plnit více úloh současně a být obsluhována postupně více uživateli. Nejnáročnější na těchto workflow pak nemusí být jejich vytvoření ale definování rolí a procesů podle kterých mají být navržena a realizována. K takovému workfow patří například základní prepressové a nejčastěji realizované workflow, které řeší posloupnost následujících činností:

 • Vstup dat → Vstup informací o zakázce → Kontrolu → Opravu → Úpravu → Archovou montáž → Tisk → Archivaci dat

Takové workflow je ale náročnější na zavedení, protože je využíváno současně více uživateli, a ne vždy je jednoduché získat shodu všech uživatelů na rozdělení jednotlivých rolí a způsobu používání a využívání workflow.


 • -

Podzimní update e-shopu W2P Flexible

Tags : 

Řešení pro internetový obchod s tiskovými produkty W2P Flexible bude mít brzy 1. výročí, a tak jsme pro jeho uživatele připravili podzimní update, který rozšiřuje možnosti internetového obchodu.

V průběhu používání e-shopu se ukázala jako důležitá jeho možnost vytvářet poptávky a nabídky jednoduše přes tento obchod. Proto jsme přidaly užitečné možnosti pro jednoduché nacenění a vystavení PDF nabídky. Rovněž komunikace a historie nabídky byla vylepšena.

Platba na fakturu

Na žádost uživatelů byla přidána možnost platby na fakturu. Administrátor e-shopu může nyní přidat tuto volbu pro vybrané uživatele.

Frekventovanou funkcí je přímá komunikace a nabídka produktů pro konkrétní zákazníky. Jde tak velmi jednoduše využít tento portál k prodeji skript na vyžádání pro vysoké školy, kdy nikdo jiný tuto nabídku produktů nevidí.

Samozřejmostí je jednoduché nastavení a vystavení produktu a jeho variant, díky možnosti duplikovat a jen upravit již předdefinovaný produkt jako je Brožura V1, letáky, vizitky, více stránkové dokumenty a velkoformátový tisk.

Pokud by vás zajímalo, jak se e-shop W2P Flexible v průběhu času vyvinul, pak můžete využít náš online webinář o možnostech W2P Flexible, který se koná 30. 10. 2023 od 13 hodin.

Registrace na webinář zde


 • -

Hunkeler Innovationdays 2023 – očekávání překonána s 6700 návštěvníky

Tags : 

I přes neustálý růst zůstal zachován charakter a účel a Hunkeler Innovationdays zůstaly věrné svému původnímu požadavku: Být oborovým setkáním partnerů kolem vysoce výkonného digitálního tisku a dokončovacích prací a ukázat návštěvníkům scénáře řešení, které se vyznačují silným praktickým významem.

Účast odborníků z Česka

GRAFIE CZ ve spolupráce s NextPrint (zastupuje značku Hunkeler v Česku) uspořádala setkání návštěvníků z Česka na Hunkeler Innovationdays 2023 ve švýcarském Lucernu. Více jak třicet účastníků navštívilo seminář, kde se seznámili s novinkami společnosti Hunkeler, které se na akci živě vystavují s konkrétními inkoustovými roll-to-roll systému světových značek. V průběhu dne se účastníci zúčastnili několika ukázek přímo na výstavišti, kde byly živě prezentovány novinky z oblasti inkoustového tisku i dokončovacích automatických linek. 

Čtrnáctý ročník veletrhu Hunkeler Innovationdays 2023 dosáhl opět rekordního počtu návštěvníků. S 6700 návštěvníky byla návštěvnost mírně nad úrovní roku 2019. Po čtyřleté pandemické přestávce bylo přibližně 100 vystavovatelů velmi spokojeno s naprostým úspěchem.

Zvláštní charakter a výjimečnou atmosféru veletrhu Hunkeler Innovationdays vytvářejí pouze početní návštěvníci. Co nás letos obzvláště zaujalo, byla skvělá a velmi pozitivní atmosféra. Jsme hrdí na to, že můžeme být pořadateli tak významné a oblíbené akce.

Seminář pro české účastníky na Hunkeler Innovationdays 2023.

Automatizace nové úrovně

V duchu hesla „Automatizace nové úrovně“ byla v halách 1 a 2 výstaviště v Lucernu představena nejnovější řešení pro digitální tisk a zpracování. Poté, co společnost Hunkeler AG mohla v loňském roce oslavit 100. výročí svého založení, podtrhují nejnovější vysoce automatizované novinky vysokou inovační sílu společnosti.

Příští ročník Hunkeler Innovationdays 2025 byl již oznámen

Ve dnech 24. až 27. února 2025 se tato oborová akce opět uskuteční v Lucernu. Již nyní se těšíme na další setkání.

Martin Novotný


 • -

Automatizace zpracování tiskových zakázek

Tags : 

Automatizace, omezení závislosti na vysoce odborné lidské síle, zjednodušení postupů zpracování zakázek v polygrafickém průmyslu. To jsou poměrně zásadní změny v postoji tiskáren a digitálních center, které právě tyto provozy nutí ke změně přístupu k tiskovým zakázkám od zákazníků.

Tisková data rychle, přehledně a bez chyb

V poslední době se setkáváme mnohem častěji s otázkou, jak zpracovat velké množství tiskových zakázek v co možná nejkratším čase, než s otázkou, kde sehnat tiskové zakázky.

Do určitého množství přijatých zakázek za den, lze zakázky bez problémů zpracovat individuálně ručně, od určitého množství je to již velmi náročné na znalosti a pracovitost zaměstnanců ve výrobě.

Systémy automatizace zpracování tiskových zakázek, které společnost GRAFIE CZ již mnoho let nabízí jsou postaveny na řešení Enfocus Switch. Tato řešení jsou variabilní a dají se přizpůsobit na míru pro zákazníka. Nejnověji řešíme automatizace zpracování tiskových zakázek z internetových obchodů, kdy objednávky, které jsou přijímány přes webové stránky, jsou dále automaticky přijímány, kontrolovány a automatizovaně nebo poloautomatizovaně zpracovávány ve spolupráci s operátorem. Operátor a vedoucí výroby mají díky těmto řešením přehled o množství zakázek ve výrobě, o správnosti a zpracovatelnosti přijatých dat. Na základě procesů, které tento systém zavede, umožní tisková data z běžných objednávek zpracovat v rámci pracovního workflow až po vyřazení a odeslání do RIPu tiskového digitálního stroje.
Samozřejmostí je pak automatické vytvoření zakázkového listu, který jde spolu se zakázkou a přehledně informuje o technologii zpracování.

Pokud to e-shop, nebo jiný způsob přijímání zakázek umožňuje, dokáže Enfocus Switch informovat zákazníka o příjmu objednávky, výsledku kontroly tiskových dat a o vytisknutí a odeslání zakázky.

Pokud řešíte ve své tiskárně zavedení procesů pro automatizovanější zpracování zakázek, rádi vám s návrhem řešení ve spolupráci s vámi, pomůžeme.

Jan Štor, odborný konzultant GRAFIE CZ • -

KYOCERA Inkjet Days 2023

Tags : 

KOSTKY JSOU VRŽENY…

Inkoustové tiskové technologie procházejí dynamickým vývojem a stále více komerčních tiskáren na nich staví svoji budoucnost. I v České republice bylo v loňském roce nainstalováno rekordní množství nových inkoustových tiskových strojů a další budou letos následovat.

Kyocera Inkjet Days 2023 – jedinečná událost v segmentu produkčního tisku

3 dny => 3 workshopy To vše ve dnech 7. 3. – 9. 3. 2023 v prostorách Showroomu společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

Program workshopů naleznete níže. Počet účastníků je limitovaný, zarezervujte si svůj termín včas!

REZERVUJTE si termín včas

Kyocera Inkjet Days 2023 jsou jedinečnou příležitostí, kde se budete moci seznámit s aktuálními trendy a benefity, které inkoustový tisk přináší. Přednášky formou workshopů vycházejí ze znalostí a zkušeností jednotlivých přednášejících dlouhodobě působících v tiskovém průmyslu. Zástupci společnosti Kyocera zařadí do své prezentace také informace z nejvýznamnějšího veletrhu věnovanému inkoustovému tisku Hunkeler Innovationdays, kterého se osobně zúčastní.

Neváhejte se proto včas registrovat na jeden z pořádaných workshopů v termínech 7. – 9. 3. 2023. Počet míst je totiž limitován.

Chci se registrovat

Program workshopů

Připravili jsme pro Vás velké množství zajímavých informací a rádi se o ně s Vámi podělíme v rámci připravovaných workshopů.

 • Prezentace Jaroslava Švejdy (Heidelberg Praha spol. s r.o.) na téma:
  Trendy v polygrafii, ofset a inkjet
 • Prezentace Marka Zentjensa (KYOCERA Document Solutions Europe B.V.) na téma:
  Benefity inkoustové tiskové technologie
 • Prezentace Davida Frosta a Lukáše Glimmera (Printerra, s.r.o.) na téma:
  …vsadili jsme na inkoust
 • Prezentace Jakuba Eremiáše a Petra Jetela (KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.) na téma:
  Archový inkoustový tisk, novinky z veletrhu Hunkeler Innovationdays
 • Seznámení s technologií TASKalfa Pro 15000c a sdílení praktických zkušeností z provozu našich strojů v ČR
 • Ukázky tisku
 • Diskuse

K dispozici Vám budou:
Jakub Eremiáš – Production Print Director
Petr Jetel – Production Print Pre-Sales Support

Těšíme se na Vás.
Tým KYOCERA


 • -

Prodeje špičkových ofsetových strojů meziročně vzrostly

Tags : 

Díky vstřícnosti dodavatelů tiskových strojů v regionu ČR a SR vám můžeme nabídnout tradiční statistiku instalací archových ofsetových tiskových strojů v roce 2022.

Sofistikované konfigurace

Ze statistiky jasně vyplývá, že trendem v prodeji tiskových strojů jsou sofistikované konfigurace určené na konkrétní tiskové úlohy. Vše směřuje k automatizaci tiskových zakázek a aby lidský faktor byl v celém procesu výroby co nejméně zastoupen. Meziroční nárůst instalací v regionu ČR a SR je téměř 40% s tím, že počet věží meziročně zaznamenal téměř 60% nárůst. Formátově převažují formáty B1 a větší, které míří do obalového průmyslu.

Ještě jednou děkujeme všem dodavatelům za poskytnutá data a přejeme všem další úspěšný rok.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?