• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: automatizace

 • -

Pohled: drupa 2024 

Tags : 

Co přinesl mezinárodní veletrh drupa 2024 a na co bychom se měli připravit. 

Digitalizace mění analogové procesy, zatímco umělá inteligence přebírá stále více úkolů v Průmyslu 4.0. drupa 2024 představila špičkové technologie napříč celým průmyslovým řetězcem se zaměřením na budoucí a průřezové technologie. S ohledem na tento scénář budou témata jako cirkulární ekonomika, automatizace, tisk/dokončování 4.0, umělá inteligence, ekonomika platforem a konektivita v centru pozornosti. 

Polygrafický průmysl, stejně jako mnoho dalších, prošel v posledních letech výraznou transformací, kterou do značné míry ovlivnil nástup automatizace. Automatizace způsobila revoluci ve způsobu fungování tiskových společností, zvýšila efektivitu, snížila náklady a zlepšila kvalitu.

Zvýšená efektivita 

Jedním z nejbezprostřednějších a nejviditelnějších efektů automatizace v polygrafickém průmyslu je zvýšená efektivita výrobních procesů. Automatizované stroje pracují při vyšších rychlostech a s větší přesností, což vede ke kratším výrobním časům a snížení nákladů. Tiskové úlohy, které dříve trvaly hodiny, lze nyní dokončit během několika minut díky přesnosti a rychlosti tiskových řešení. To přináší výhody nejen poskytovatelům tiskových služeb z hlediska produktivity, ale také se to promítne do zkrácená výrobních časů pro klienty.  

Vylepšená kvalita 

Automatizace v polygrafickém průmyslu přesahuje rychlost a efektivitu; přispívá také ke zlepšení kvality. Lidské chyby, které byly kdysi běžným jevem v procesech tisku, se výrazně snížily. Automatizované systémy zajišťují konzistentní kvalitu tisku, což má za následek ostřejší obrázky, živé barvy a větší přesnost. Tato úroveň stálosti kvality je významným prodejním argumentem pro tiskové společnosti, které chtějí přilákat špičkové klienty, kteří požadují dokonalost svých tištěných materiálů.  

Automatizace a úspory 

Omezené fosilní zdroje a uhlíkové emise způsobily, že udržitelnost se stala nezbytnou součástí dlouhodobých firemních strategií. V závislosti na využití zdrojů tiskařský a obalový průmysl již dnes používá výrobní postupy, které šetří energii a zdroje. drupa 2024 představila důležitá fakta pro udržitelnou výrobu tiskových a obalových řešení a jaké trendy se v rámci odvětví vyvíjejí za účelem dosažení cíle oběhového hospodářství. 

Automatizace má přímý dopad na snižování nákladů tiskových společností. Zavedením automatizovaných systémů mohou tiskařské podniky výrazně snížit své provozní náklady. Toho je dosaženo snížením mzdových nákladů, protože automatizované stroje vyžadují méně lidské obsluhy. Kromě toho jsou automatizované stroje často navrženy tak, aby byly energeticky účinnější a snížily účty za elektřinu a energie. Celkově se to promítá do vyšších ziskových marží pro tiskové společnosti a konkurenceschopné ceny pro zákazníky. 

Expozice společnosti FUJIFILM zaměřená na digitalizaci a udržitelnost.

Závěr: Budoucnost automatizace a udržitelnosti v tisku

Tiskařský průmysl ušel dlouhou cestu, poháněný neustálým vývojem technologií a automatizace. Automatizace má hluboký dopad na průmysl a nabízí výhody, jako je zvýšená účinnost, zlepšená kvalita, snížení nákladů, flexibilita a snížení odpadu. Tyto výhody nejen zvýšily konkurenceschopnost tiskových společností, ale také připravily cestu pro další inovace v oboru. Od zavedení systémů pro řízení pracovních toků až po implementaci automatizované předtiskové přípravy a digitálního tisku využil polygrafický průmysl automatizaci, aby zefektivnil své procesy a splnil stále se vyvíjející požadavky klientů. Robotické systémy a automatické mechanismy kontroly kvality dále posunuly hranice možného, ​​což má za následek vyšší produktivitu a spokojenost klientů.


 • -

Webináře PitStop Pro

Tags : 

Ještě, než začnou letní měsíce, tak jsme oslovili účastníky webinářů s tématem PitStop Pro a zeptali jsme se na jejich hodnocení webinářů.

Myšlenka na pořádání pravidelných webinářů vznikla v průběhu loňského léta, kdy jsme v GRAFII CZ přemýšleli, jak zefektivnit práci stovek uživatelů software Enfocus PitStop Pro, který při plném využití může uspořit až hodiny rutinní práce týdně a zároveň díky nastaveným parametrům předchází reklamacím tiskových zakázek.

Dotazník

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat, že jste vyplnili zaslanou anketu pro vylepšení webinářů GRAFIE CZ na téma Enfocus PitStop Pro. Anketa byla pojata formou deseti krátkých otázek a zde je v krátkosti jejich vyhodnocení.

Účastníci ocenili formu i obsah jednotlivých prezentací s tím, že jednotlivé akce a předváděné rutiny byly vysvětleny srozumitelně, v některých případech až moc rychle. Zde samozřejmě záleží na tom, jak jsme zruční nebo jak jsme sžití se samotným softwarem. Byli jsme potěšeni, že PitStop pro používáte často a že představené tipy a triky při své práci využíváte. Někteří z vás nám pomohli při registracích na jednotlivé webináře tím, že rozšířili obsah webináře o svou konkrétní akci či požadavek na řešení určitého dotazu. Jednou z komunikovaných otázek byl termín webináře, kde někteří z vás projevili zájem o jiné časy i dny vysílání. Řešením je registrace na webinář přes registrační stránky s možností shlédnout webinář již po jeho vysílání nebo se můžete ke všem webinářům vrátit na stránkách GRAFIE CZ.

Celkově jste hodnotili webináře 9,5 body z 10 možných a určitě byste webináře doporučili dalším uživatelům.


 • -

Chytré vyřazení (nejen) pro velkoformátový tisk

Tags : 

Automatické chytré vyřazení různě velikých motivů různých tvarů je bez specializovaného softwaru časově velice náročný úkol. Ke zrychlení celého procesu je tu Enfocus Griffin, který postup zjednoduší, nebo dokonce (v kombinaci s Enfocus Switch) plně automatizuje. 

Příprava souborů rovnou v aplikaci 

Griffin pracuje v několika režimech, od běžného vyřazení v mřížce, až po vsazování nepravidelných tvarů do sebe. Jakmile se soubory do aplikace nahrají, tak se analyzují a pokud obsahují nějakou ořezovou cestu, tak ji aplikace využije. Nemusíme se také omezovat jen na jednu ořezovou cestu/metodu, v souboru může být klidně několik zpracování najednou. Zároveň máme možnost nastavení, jak se metody mají rozeznávat – můžeme se odkazovat třeba na specifickou přímou barvu, nebo vrstvu v dokumentu. Pokud soubor ořezové cesty neobsahuje, tak je můžeme nechat automaticky přidat, nebo si přímo z aplikace nechat soubor otevřít  a upravit jej třeba pomocí PitStop Pro.

Chytré vyřazení bez zbytečného odpadu materiálu

Jakmile jsou soubory připravené, tak nastupuje hlavní výhoda aplikace Griffin – chytré vyřazení. Jak už bylo zmíněno, máme na výběr několik možností, jak soubory nechat vyřadit. Tím nejzajímavějším je bezpochyby „Free Nesting“, kdy Griffinu necháme volnost v tom, jak do sebe může jednotlivé objekty zapasovat. Úspora tohoto řešení je jak na straně času, tak materiálu, protože jakmile se nemusíme omezovat na předem definovanou mřížku, tak využijeme plochu materiálu mnohem efektivněji. Samozřejmostí je možnost přidat různé pomocné značky, čárové kódy a textová pole, která nám zpracování zjednoduší.

Jak na plnou automatizaci? 

Celý tento proces je možné díky zapojení Griffin Auto ještě více automatizovat. Veškeré možnosti, které nabízí samostatná aplikace, jsou k dispozici i v rozšíření do Enfocus Switch, což otevírá další možnosti. Switch může data roztřídit, PitStop Server zkontrolovat, případně opravit a Griffin automaticky vytvoří tiskové a ořezové soubory, které mohou automaticky pokračovat až do RIPu. 


 • -

Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž

Tags : 

Kanadská firma Ultimate TechnoGraphics Inc. je výrobcem nejvyspělejších a nejspolehlivějších vyřazovacích nástrojů pro polygrafii. Výsledkem je automatizace, která přináší maximální zjednodušení a zefektivnění přípravy tiskových dat pro tisk. Hlavními dvěma produkty firmy jsou Ultimate Impostrip (vyřazovací software) a Ultimate Bindery (rozšíření Impostripu o dokončovací zařízení).
V dubnu 2024 podepsala GRAFIE CZ s Ultimate TechnoGraphics Inc. smlouvu o spolupráci a stává se tak jejím partnerem a prodejcem pro Českou republiku.
Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž tak přirozeně doplňuje stávající prodejní portfolio GRAFIE CZ: eProductivity Software PACE, Enfocus Switch a rodina PitStop, Montax Imposer a Adobe Creative Cloud.
Jak už to u GRAFIE CZ bývá, i pro Ultimate Impostrip bude poskytovat podporu první linie v češtině. GRAFIE CZ je připravena zákazníkům poskytnout ohledně Ultimate Impostripu předprodejní konzultaci či předvedení produktu zdarma.

Produktové stránky: https://www.grafie.cz/ultimate-technographic-impostrip/

Více informací: https://imposition.com/software/impostrip/


 • -

Enfocus User Group 2024

Tags : 

V poslední době se hodně hovoří o automatizaci výrobních workflow. Existují různá řešení, jak rutinní postupy ve výrobě i v administrativě využít k automatizaci. Jedním z možných řešení jsou i nástroje Enfocus Switch a PitStop server.

Společnost GRAFIE CZ uspořádala začátkem března 2024 již druhé setkání uživatelů sw Enfocus. Vzhledem k možnostem uvedeného sw šlo o dvoudenní akci ve formátu workshopů, které účastníci využili k výměně zkušeností a postupným zaváděním částečných opakujících se postupů, které ve výsledku přispívají k časovým úsporám, zástupnosti lidských zdrojů a k zpřehlednění informačních toků jednotlivých zakázek.

Workshop

Celá akce byla koncipována jako workshop, kdy uživatelé sw Enfocus z téměř dvaceti firem si vyměňovali své zkušenosti při využívání funkcionalit, jak v samostatné aplikaci, tak i s napojením na další sw a hw. Vzhledem k různorodosti výrobních náplní zúčastněných firem bylo velmi zajímavé mapovat různorodé použití sw Enfocus. Prioritně je Enfocus ve firmách využíván ke kontrole PDF souborů a k jejich úpravě, ale jak ukázalo setkání, tak je to jen zlomek možného využití.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých definovali možné požadavky, které řeší jak ve výrobě, tak i v administrativě samotných zakázek. Můžeme uvést pár příkladů, které se v tiskárnách opakují, např. zakázkový list, třídění a kontrola dat, rozdělovník pro expedici, změna specifikace zakázky atd. Po spojení obou skupin následovalo vyhodnocení jednotlivých požadavků, které byly v další diskusi řešeny nebo byly navrhovány možnosti postupů, jak takové rutinní činnosti zavést do jednotlivých workflow. Pro mnohé účastníky byla tato část setkání inspirativní k dalšímu a širšímu využití sw Enfocus.

Atmosféra celého setkání se nesla v přátelském duchu. V přestávkách workshopu i v neformální části setkání si účastníci aktivně vyměňovali své zkušenosti s používáním sw Enfocus a jeho možného napojení pro další automatizaci jejich postupů jak ve výrobě, tak i v administrativě.

Druhý den dopoledne byl prezentován Enfocus Switch ve spojení s ukázkou Adobe Photoshop a Adobe InDesign, dále aplikace Griffin, nástroj pro efektivní automatickou montáž pro velkoformátový tisk. Přestože aplikace Griffin může být provozována samostatně, její užitná hodnota se násobně zvýší integrací do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch. Na závěr celého setkání byla představena nová verze aplikace REWIEW, která slouží k jednoduchému online schvalování dat, ke kterým může zákazník posílat své připomínky – to všechno z webového prohlížeče, bez nutnosti mít nainstalovaný jakýkoliv dodatečný software či hosting.


 • -

W2P FLEXIBLE ve firmě AMAPRINT

Tags : 

V rodinné tiskárně AMAPRINT Kerndl, s. r. o. probíhá generační změna jak ve vedení tiskárny, tak především u zákazníků, kteří běžně nakupují v on-line prostředí. Z uvedeného důvodu pořídili v tiskárně řešení W2P FLEXIBLE s polygrafickým modulem.

V krátkém videu můžete vidět, jak se řešení W2P FLEXIBLE využívá v praxi.


 • -

Müller Martini a Hunkeler spojují své síly pro budoucnost

Tags : 

Po pečlivém zvážení se rodiny vlastníků rozhodly sloučit Hunkeler Group se skupinou Müller Martini. Müller Martini Holding AG získal všechny akcie skupiny Hunkeler. Touto transakcí rodina Hunkeler a Crédit Mutuel Equity prodaly všechny své akcie společnosti Müller Martini. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu nezveřejní.

Dlouhodobá spolupráce

Společnosti Hunkeler AG a Müller Martini AG jsou předními světovými výrobci na trhu s inovativními řešeními pro finišing tiskových zakázek. Obě společnosti zaměřují významnou část své inovační síly na ekonomickou výrobu individualizovaných tiskových produktů v rámci automatizované chytré továrny.

Hunkeler a Müller Martini jsou si velmi blízcí již mnoho let. Dlouhá a úspěšná historie začala během 2. světové války, kdy Hans Müller pracoval pro Hunkeler jako strojní inženýr, než v roce 1946 založil vlastní firmu a založil společnost Hans Müller/Grapha. Tyto dobré vztahy jsou udržovány po celá desetiletí. Místní blízkost v regionu Zofingen a již existující a úspěšné partnerství v oblasti strojů a komponentů tvoří ideální výchozí bod pro ještě užší spolupráci v budoucnu.

Spojením svých sil vidí obě společnosti skvělé příležitosti, jak spojit své inovační aktivity a v budoucnu ještě lépe poskytovat produkty a služby své globální zákaznické základně prostřednictvím společných prodejních a servisních aktivit. Obě rodiny vlastníků se proto rozhodly pro tuto strategickou transakci, která vedla k akvizici společnosti Hunkeler AG společností Müller Martini AG.

Bruno Müller: „Grafický průmysl se neustále mění a hledá nové inovace v oboru. Spojením klíčových prvků obou společností, jako jsou personál, odbornost a technologie, budeme v budoucnu schopni ještě lépe nabízet a poskytovat inovativní řešení naší globální klientele.“

Stefan a Michel Hunkelerovi: „Mezi Hunkelerem a Müller Martini existuje dlouhodobé partnerství a pravidelná výměna. Příležitost k fúzi je v současné době velmi výhodná jak pro partnery, tak pro naše společné zákazníky, protože spojení obou společností přinese značné výhody. To je také silný závazek pro region Zofingen.“

Předání společnosti mezi rodinami vlastníků: zleva doprava Stefan Hunkeler (předseda představenstva Hunkeler AG), Michel Hunkeler (delegát představenstva Hunkeler AG), Bruno Müller (CEO Müller Martini AG), Rudolf Müller (majitel a člen představenstvo Müller-Martini AG), Daniel Erni (CEO Hunkeler AG), Franz Hunkeler (patron Hunkeler AG).

 • -

Proces transformace firmy GRAFIE CZ pokračuje

Tags : 

Jistě jste si všimli na našich webových stránkách, že na nich přibyla řada nových informací. První z nich je o naší spolupráci s eProductivity Software v oblasti nasazení a implementaci informačního systému PACE včetně záznamu z webináře Martina Novotného. Další oblastí jsou základní informace o našem vlastním řešení Web-To-Print W2P Flexible, které již je úspěšně nasazeno v sedmi českých firmách a další se chystají. Stránka obsahuje také webinář vedený Janem Štorem. Třetí oblastí, které se intenzivně již delší dobu věnujeme, je oblast automatizace toku dat a nasazení platformy Enfocus Switch a PitStop Server. Toto řešení nyní využívá na 30 firem v ČR a na Slovensku. Stránky jsou doplněny také o webinář pana Víta Kulky.


 • -

Není workflow jako workflow

Tags : 

Není workflow jako workflow – flexibilita prostředí Enfocus Switch umožňuje začít jednoduchými „ostrovními“ workflow a postupně je spojovat do složitějších „systémových“ workflow.

Před návrhem automatizovaného workflow zpravidla předchází analýza a hledání činností, které jsou vhodné k automatizaci. Často se setkáváme s argumentem, že automatizace některých činností není možná, protože jsou pokaždé jiné. Někdy je tomu skutečně tak, ale někdy je možné jít ještě dál a rozebrat tuto činnost na dílčí podřízené činnosti, ze kterých se nadřazená činnost skládá. A tam již často objevíme činnosti, které se (třeba jen s menšími obměnami) opakují.

Ostrovní workflow

Na workflow, která automatizují pouze dílčí činnosti, se můžeme dívat jako na „ostrovní workflow“, protože fungují samostatně, nemusí být navázána na jiná workflow, stačí jim vstup a výstup pomocí sledovaných složek. Takovými workflow mohou být například:

 • Úprava dat na požadovaný formát
 • Přidání spadávky
 • Manipulace se stránkami – přidání, odstranění, změna pořadí
 • Základní archová montáž
 • Vyhledání souboru v archivu

Jedna z výhod takových „ostrovních“ workflow je, že nabídnou dílčí funkcionalitu, která by jinak vyžadovala speciální software, i uživatelům, kteří takový software nemají, ale mají přístup do firemní sítě, kde se nacházejí sledované složky. Kromě zrychlení odpadne i zatěžování uživatelů, kteří potřebný software a vědomosti mají.

Systémová workflow

Výhodou prostředí Enfocus Switch je, že je jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete jej využívat. Dá se začít jednoduchými „ostrovními“ workflow, které nejsou příliš náročné na definování procesů a nevyžadují procesní rozhodování typu „co se stane když“. Postupně je však možné dílčí workflow spojovat do navzájem navazujících workflow, která již dokáží řešit složitější situace a automaticky směrovat data mezi dílčími činnostmi na základě různých informací. Takovým workflow můžeme říkat systémová, protože vytváří komunikační a datový systém, který může automatizovaně plnit více úloh současně a být obsluhována postupně více uživateli. Nejnáročnější na těchto workflow pak nemusí být jejich vytvoření ale definování rolí a procesů podle kterých mají být navržena a realizována. K takovému workfow patří například základní prepressové a nejčastěji realizované workflow, které řeší posloupnost následujících činností:

 • Vstup dat → Vstup informací o zakázce → Kontrolu → Opravu → Úpravu → Archovou montáž → Tisk → Archivaci dat

Takové workflow je ale náročnější na zavedení, protože je využíváno současně více uživateli, a ne vždy je jednoduché získat shodu všech uživatelů na rozdělení jednotlivých rolí a způsobu používání a využívání workflow.


 • -

Podzimní update e-shopu W2P Flexible

Tags : 

Řešení pro internetový obchod s tiskovými produkty W2P Flexible bude mít brzy 1. výročí, a tak jsme pro jeho uživatele připravili podzimní update, který rozšiřuje možnosti internetového obchodu.

V průběhu používání e-shopu se ukázala jako důležitá jeho možnost vytvářet poptávky a nabídky jednoduše přes tento obchod. Proto jsme přidaly užitečné možnosti pro jednoduché nacenění a vystavení PDF nabídky. Rovněž komunikace a historie nabídky byla vylepšena.

Platba na fakturu

Na žádost uživatelů byla přidána možnost platby na fakturu. Administrátor e-shopu může nyní přidat tuto volbu pro vybrané uživatele.

Frekventovanou funkcí je přímá komunikace a nabídka produktů pro konkrétní zákazníky. Jde tak velmi jednoduše využít tento portál k prodeji skript na vyžádání pro vysoké školy, kdy nikdo jiný tuto nabídku produktů nevidí.

Samozřejmostí je jednoduché nastavení a vystavení produktu a jeho variant, díky možnosti duplikovat a jen upravit již předdefinovaný produkt jako je Brožura V1, letáky, vizitky, více stránkové dokumenty a velkoformátový tisk.

Pokud by vás zajímalo, jak se e-shop W2P Flexible v průběhu času vyvinul, pak můžete využít náš online webinář o možnostech W2P Flexible, který se koná 30. 10. 2023 od 13 hodin.

Registrace na webinář zde


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?