• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: Enfocus

 • -

Ukončení prodeje trvalých licencí Adobe Acrobat Standard a Pro 2020

Tags : 

Pravděpodobně jste zaznamenali, že bude 15. července 2024 ukončen prodej časově nelimitovaných licencí Adobe Acrobat Standard a Professional verzí 2020. Pokud chcete ještě využít nákup těchto licencí, učiňte tak co nejdříve. Jedná se o úplně poslední časově nelimitované licence od Adobe. Všechny ostatní produkty jsou již nabízeny v tzv. předplatném na jeden rok nebo na tři roky. Aktuální verze Adobe Acrobat prodávaná v předplatném je již 2024. Podpora verzí Acrobat Standard a Pro 2020 bude zcela ukončena cca v červnu 2025 (obvyklá doba podpory je 5 let).

Pokud Acrobat využíváte společně s PitStopem, jeho nejnovější verze 2024 oficiálně nepodporuje Acrobat 2020. Proto doporučujeme v tomto případě přechod na Acrobat v předplatném.

Pro dotazy spojené s nákupem Adobe a Enfocus produktů kontaktujte Pavla Maňase na email: pavel.manas@grafie.cz.


 • -

Chytré vyřazení (nejen) pro velkoformátový tisk

Tags : 

Automatické chytré vyřazení různě velikých motivů různých tvarů je bez specializovaného softwaru časově velice náročný úkol. Ke zrychlení celého procesu je tu Enfocus Griffin, který postup zjednoduší, nebo dokonce (v kombinaci s Enfocus Switch) plně automatizuje. 

Příprava souborů rovnou v aplikaci 

Griffin pracuje v několika režimech, od běžného vyřazení v mřížce, až po vsazování nepravidelných tvarů do sebe. Jakmile se soubory do aplikace nahrají, tak se analyzují a pokud obsahují nějakou ořezovou cestu, tak ji aplikace využije. Nemusíme se také omezovat jen na jednu ořezovou cestu/metodu, v souboru může být klidně několik zpracování najednou. Zároveň máme možnost nastavení, jak se metody mají rozeznávat – můžeme se odkazovat třeba na specifickou přímou barvu, nebo vrstvu v dokumentu. Pokud soubor ořezové cesty neobsahuje, tak je můžeme nechat automaticky přidat, nebo si přímo z aplikace nechat soubor otevřít  a upravit jej třeba pomocí PitStop Pro.

Chytré vyřazení bez zbytečného odpadu materiálu

Jakmile jsou soubory připravené, tak nastupuje hlavní výhoda aplikace Griffin – chytré vyřazení. Jak už bylo zmíněno, máme na výběr několik možností, jak soubory nechat vyřadit. Tím nejzajímavějším je bezpochyby „Free Nesting“, kdy Griffinu necháme volnost v tom, jak do sebe může jednotlivé objekty zapasovat. Úspora tohoto řešení je jak na straně času, tak materiálu, protože jakmile se nemusíme omezovat na předem definovanou mřížku, tak využijeme plochu materiálu mnohem efektivněji. Samozřejmostí je možnost přidat různé pomocné značky, čárové kódy a textová pole, která nám zpracování zjednoduší.

Jak na plnou automatizaci? 

Celý tento proces je možné díky zapojení Griffin Auto ještě více automatizovat. Veškeré možnosti, které nabízí samostatná aplikace, jsou k dispozici i v rozšíření do Enfocus Switch, což otevírá další možnosti. Switch může data roztřídit, PitStop Server zkontrolovat, případně opravit a Griffin automaticky vytvoří tiskové a ořezové soubory, které mohou automaticky pokračovat až do RIPu. 


 • -

Enfocus User Group 2024

Tags : 

V poslední době se hodně hovoří o automatizaci výrobních workflow. Existují různá řešení, jak rutinní postupy ve výrobě i v administrativě využít k automatizaci. Jedním z možných řešení jsou i nástroje Enfocus Switch a PitStop server.

Společnost GRAFIE CZ uspořádala začátkem března 2024 již druhé setkání uživatelů sw Enfocus. Vzhledem k možnostem uvedeného sw šlo o dvoudenní akci ve formátu workshopů, které účastníci využili k výměně zkušeností a postupným zaváděním částečných opakujících se postupů, které ve výsledku přispívají k časovým úsporám, zástupnosti lidských zdrojů a k zpřehlednění informačních toků jednotlivých zakázek.

Workshop

Celá akce byla koncipována jako workshop, kdy uživatelé sw Enfocus z téměř dvaceti firem si vyměňovali své zkušenosti při využívání funkcionalit, jak v samostatné aplikaci, tak i s napojením na další sw a hw. Vzhledem k různorodosti výrobních náplní zúčastněných firem bylo velmi zajímavé mapovat různorodé použití sw Enfocus. Prioritně je Enfocus ve firmách využíván ke kontrole PDF souborů a k jejich úpravě, ale jak ukázalo setkání, tak je to jen zlomek možného využití.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých definovali možné požadavky, které řeší jak ve výrobě, tak i v administrativě samotných zakázek. Můžeme uvést pár příkladů, které se v tiskárnách opakují, např. zakázkový list, třídění a kontrola dat, rozdělovník pro expedici, změna specifikace zakázky atd. Po spojení obou skupin následovalo vyhodnocení jednotlivých požadavků, které byly v další diskusi řešeny nebo byly navrhovány možnosti postupů, jak takové rutinní činnosti zavést do jednotlivých workflow. Pro mnohé účastníky byla tato část setkání inspirativní k dalšímu a širšímu využití sw Enfocus.

Atmosféra celého setkání se nesla v přátelském duchu. V přestávkách workshopu i v neformální části setkání si účastníci aktivně vyměňovali své zkušenosti s používáním sw Enfocus a jeho možného napojení pro další automatizaci jejich postupů jak ve výrobě, tak i v administrativě.

Druhý den dopoledne byl prezentován Enfocus Switch ve spojení s ukázkou Adobe Photoshop a Adobe InDesign, dále aplikace Griffin, nástroj pro efektivní automatickou montáž pro velkoformátový tisk. Přestože aplikace Griffin může být provozována samostatně, její užitná hodnota se násobně zvýší integrací do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch. Na závěr celého setkání byla představena nová verze aplikace REWIEW, která slouží k jednoduchému online schvalování dat, ke kterým může zákazník posílat své připomínky – to všechno z webového prohlížeče, bez nutnosti mít nainstalovaný jakýkoliv dodatečný software či hosting.


 • -

W2P FLEXIBLE ve firmě AMAPRINT

Tags : 

V rodinné tiskárně AMAPRINT Kerndl, s. r. o. probíhá generační změna jak ve vedení tiskárny, tak především u zákazníků, kteří běžně nakupují v on-line prostředí. Z uvedeného důvodu pořídili v tiskárně řešení W2P FLEXIBLE s polygrafickým modulem.

V krátkém videu můžete vidět, jak se řešení W2P FLEXIBLE využívá v praxi.


 • -

Mějte stále aktuální PitStop Pro! 

Tags : 


Potřebujete upgradovat PitStop Pro? Potřebujete objednat nové předplatné? Prodloužit maintenance o další rok nebo 3 roky? Kontaktujte Pavla Maňase: pavel.manas@grafie.cz.

Upgradovat na nejnovější PitStop lze z posledních dvou verzí – tedy z 2022 a 2021. Pokud máte verzi starší, pak je nutné pořídit PitStop nový.

PitStop Pro 2023 Upgrade z verze 2022 – 6.422,- Kč bez DPH.
PitStop Pro 2023 Upgrade z verze 2021 – 12.844,- Kč bez DPH
.

Pro zajištění kompatibility Adobe Creative Cloud a Enfocus PitStop Pro doporučujeme přechod na roční předplatné PitStop Pro.

Předplatné PitStop Pro na 1 rok – 8.003,- Kč bez DPH.

Pravidelná aktualizace softwaru pomáhá odstraňovat chyby v systému a zároveň tím také udržuje software na špičkové technologické úrovni, protože každá verze přináší i nové nástroje a funkce, které vám usnadní práci a uspoří čas. Pokud máte aktuální verzi, doporučujeme zakoupení tzv. maintenance,

PitStop Pro Maintenance roční poplatek – 3.804,- Kč bez DPH.
PitStop Pro Maintenance poplatek na 3 roky – 9.510,- Kč bez DPH.


Nejste si jisti, jakou verzi máte k dispozici, pošlete nám licenční klíč a nabídneme Vám nejlepší řešení. Viz kontakt výše.

Využijte také našich webinářů PitStop Pro. Jejich seznam naleznete zde.


 • -

Proces transformace firmy GRAFIE CZ pokračuje

Tags : 

Jistě jste si všimli na našich webových stránkách, že na nich přibyla řada nových informací. První z nich je o naší spolupráci s eProductivity Software v oblasti nasazení a implementaci informačního systému PACE včetně záznamu z webináře Martina Novotného. Další oblastí jsou základní informace o našem vlastním řešení Web-To-Print W2P Flexible, které již je úspěšně nasazeno v sedmi českých firmách a další se chystají. Stránka obsahuje také webinář vedený Janem Štorem. Třetí oblastí, které se intenzivně již delší dobu věnujeme, je oblast automatizace toku dat a nasazení platformy Enfocus Switch a PitStop Server. Toto řešení nyní využívá na 30 firem v ČR a na Slovensku. Stránky jsou doplněny také o webinář pana Víta Kulky.


 • -

Není workflow jako workflow

Tags : 

Není workflow jako workflow – flexibilita prostředí Enfocus Switch umožňuje začít jednoduchými „ostrovními“ workflow a postupně je spojovat do složitějších „systémových“ workflow.

Před návrhem automatizovaného workflow zpravidla předchází analýza a hledání činností, které jsou vhodné k automatizaci. Často se setkáváme s argumentem, že automatizace některých činností není možná, protože jsou pokaždé jiné. Někdy je tomu skutečně tak, ale někdy je možné jít ještě dál a rozebrat tuto činnost na dílčí podřízené činnosti, ze kterých se nadřazená činnost skládá. A tam již často objevíme činnosti, které se (třeba jen s menšími obměnami) opakují.

Ostrovní workflow

Na workflow, která automatizují pouze dílčí činnosti, se můžeme dívat jako na „ostrovní workflow“, protože fungují samostatně, nemusí být navázána na jiná workflow, stačí jim vstup a výstup pomocí sledovaných složek. Takovými workflow mohou být například:

 • Úprava dat na požadovaný formát
 • Přidání spadávky
 • Manipulace se stránkami – přidání, odstranění, změna pořadí
 • Základní archová montáž
 • Vyhledání souboru v archivu

Jedna z výhod takových „ostrovních“ workflow je, že nabídnou dílčí funkcionalitu, která by jinak vyžadovala speciální software, i uživatelům, kteří takový software nemají, ale mají přístup do firemní sítě, kde se nacházejí sledované složky. Kromě zrychlení odpadne i zatěžování uživatelů, kteří potřebný software a vědomosti mají.

Systémová workflow

Výhodou prostředí Enfocus Switch je, že je jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete jej využívat. Dá se začít jednoduchými „ostrovními“ workflow, které nejsou příliš náročné na definování procesů a nevyžadují procesní rozhodování typu „co se stane když“. Postupně je však možné dílčí workflow spojovat do navzájem navazujících workflow, která již dokáží řešit složitější situace a automaticky směrovat data mezi dílčími činnostmi na základě různých informací. Takovým workflow můžeme říkat systémová, protože vytváří komunikační a datový systém, který může automatizovaně plnit více úloh současně a být obsluhována postupně více uživateli. Nejnáročnější na těchto workflow pak nemusí být jejich vytvoření ale definování rolí a procesů podle kterých mají být navržena a realizována. K takovému workfow patří například základní prepressové a nejčastěji realizované workflow, které řeší posloupnost následujících činností:

 • Vstup dat → Vstup informací o zakázce → Kontrolu → Opravu → Úpravu → Archovou montáž → Tisk → Archivaci dat

Takové workflow je ale náročnější na zavedení, protože je využíváno současně více uživateli, a ne vždy je jednoduché získat shodu všech uživatelů na rozdělení jednotlivých rolí a způsobu používání a využívání workflow.


 • -

Webinář: Nejlepší spadávka v PitStop Pro.

Tags : 

Chcete se stát mistrem v akcích s Enfocus PitStop Pro? Právě pro vás připravujeme sérii krátkých tutoriálů a tipů, jak tento software ovládat.

V zahajovacím webináři se naučíme připravit nejlepší spadávku pomocí PitStop Pro.

Kdy: pondělí 13. 11. 2023 od 13.00 hodin
Kde: online svět, link pro připojení vám pošleme na e-mail uvedený v registraci.

​​​​​​​Registrujte se na webinář do 13. 11. 2023 do 9.00 hodin zde.


 • -

MĚNÍME PŘÍSTUP V SERVISNÍCH SMLOUVÁCH

Tags : 

GRAFIE CZ má uzavřenu řadu servisních smluv se zákazníky na podporu produktů Enfocus Switch a Pitstop. Její tým se od září 2023 rozrostl o další dva členy a nyní čítá Víta Kulku, Martina Dlouhého a Pavla Maňase. Díky tomu může GRAFIE CZ zvýšit úroveň kvality služeb a vytvořit větší prostor pro osobní konzultace se zákazníky. Co to v konečném důsledku pro ně znamená? Zákazník se především nemusí starat o stabilitu systému, monitoring chyb, bezproblémový chod a stálý dozor. Navíc se GRAFIE CZ snaží o maximalizaci využití nástrojů, které produkty Enfocus nabízejí, ale také přispívá v rámci konkrétních pracovních workflow a procesů dané firmy k zvýšení efektivity softwarů Enfocus Switch a Pitstop. Servisní smlouvy má nyní na starosti Pavel Maňas (pavel.manas @grafie.cz, tel.: 774 780 019).


 • -

REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023

Tags : 

28. ročník veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023 se uskutečnil v nových výstavních halách PVA EXPO PRAHA v Letňanech, které odpovídají současným požadavkům a vyšším nárokům vystavovatelů i návštěvníků. Ekonomická situace na trhu se projevila v počtu vystavovatelů, kdy jejich počet klesl na 115 a ve srovnáním s loňským ročníkem byl pokles 20%.

Naproti tomu byl pozitivní počet návštěvníků veletrhu, kdy jejich počet atakoval téměř 10 000 a za posledních pět ročníků byl nejvyšší a je důkazem, že polygrafický trh má zájem o novinky, které je možné zapracovávat do vlastních výrobních workflow.

GRAFIE CZ na veletrhu realizovala v rámci doprovodného programu veletrhu sérii workshopů, kdy představila webovou aplikaci W2P FLEXIBLE s polygrafickým modulem, informační systém MIS/ERP pro polygrafii, včetně ukázek ePS MIS/ERP Pace a dále byl velký zájem o automatizaci v polygrafii pomocí software Enfocus Switch. Uvedeným produktům a představením jejich možností se konzultanti GRAFIE CZ věnovali v osobních konzultacích na stánku po celé tři dny veletrhu.

Z pohledu vystavovatelů bylo vidět, že zákazníci se rádi setkávají a chtějí osobně řešit své požadavky, které jim usnadní každodenní práci ve firmě a zároveň hledají nové možnosti jak časových, tak i personálních úspor ve firmě.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?