• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: workflow

 • -

Smlouva eProductivity Software a GRAFIE CZ o podpoře systému MIS Pace je podepsána

Tags : 

Začátkem roku 2024 byla podepsána již delší dobu připravovaná smlouva mezi společnostmi eProductivity Software o podpoře systému MIS Pace v České republice a na Slovenku. GRAFIE CZ se bude postupně v roce 2024 zapojovat do instalací a implementací systému MIS Pace u zákazníků. Na podzim 2024, po splnění veškerých potřebných certifikačních procedur, bude tým GRAFIE CZ poskytovat tzv. 1st Level Support pro zákazníky v českém jazyce.

Podpora v českém jazyce

Co to bude pro zákazníky provozující systém MIS Pace znamenat? Snadnou komunikaci v českém jazyce při instalaci a implementaci, při podpoře v průběhu používání systému a dále možnost se na tým GRAFIE CZ kdykoli obrátit s požadavkem na služby týkající se úprav či nastavení nových technologických procesů, úprav šablon a integraci dalších zařízení či systémů třetích stran.

Workshop

V rámci intenzivní spolupráce eProductivity Software a GRAFIE CZ jsme také připravili s dalšími partnery Igepa CZ a ENFOCUS jednodení workshop na téma Moderní systémy MIS/ERP pro polygrafické provozy. Akce se koná v úterý 9. 4. 2024 v Showroomu Igepa CZ v Praze. Cílem setkání je ukázka nejnovější verze MIS Pace a napojení na Enfocus, dále a řízená diskuze mezi návštěvníky i s uživateli MIS Pace v ČR. Svůj případný zájem o zaslání pozvánky adresujte na: martin.novotny@grafie.cz.    


 • -

Digitalizace a automatizace tiskových provozů

Tags : 

rádi bychom vás pozvali na sérii krátkých webinářů, které vám přiblíží moderní tiskové provozy z pohledu automatizace a digitalizace výrobních a obchodních workflow.

Webinář: Enfocus Switch – scénáře automatizace zpracování dat
28. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Webinář: MIS pro polygrafické provozy – ePS PACE
29. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Webinář: W2P Flexible – on-line eshop vašich polygrafických produktů
30. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Kde: online, link pro připojení vám pošleme na e-mail uvedený při registraci.


 • -

Není workflow jako workflow

Tags : 

Není workflow jako workflow – flexibilita prostředí Enfocus Switch umožňuje začít jednoduchými „ostrovními“ workflow a postupně je spojovat do složitějších „systémových“ workflow.

Před návrhem automatizovaného workflow zpravidla předchází analýza a hledání činností, které jsou vhodné k automatizaci. Často se setkáváme s argumentem, že automatizace některých činností není možná, protože jsou pokaždé jiné. Někdy je tomu skutečně tak, ale někdy je možné jít ještě dál a rozebrat tuto činnost na dílčí podřízené činnosti, ze kterých se nadřazená činnost skládá. A tam již často objevíme činnosti, které se (třeba jen s menšími obměnami) opakují.

Ostrovní workflow

Na workflow, která automatizují pouze dílčí činnosti, se můžeme dívat jako na „ostrovní workflow“, protože fungují samostatně, nemusí být navázána na jiná workflow, stačí jim vstup a výstup pomocí sledovaných složek. Takovými workflow mohou být například:

 • Úprava dat na požadovaný formát
 • Přidání spadávky
 • Manipulace se stránkami – přidání, odstranění, změna pořadí
 • Základní archová montáž
 • Vyhledání souboru v archivu

Jedna z výhod takových „ostrovních“ workflow je, že nabídnou dílčí funkcionalitu, která by jinak vyžadovala speciální software, i uživatelům, kteří takový software nemají, ale mají přístup do firemní sítě, kde se nacházejí sledované složky. Kromě zrychlení odpadne i zatěžování uživatelů, kteří potřebný software a vědomosti mají.

Systémová workflow

Výhodou prostředí Enfocus Switch je, že je jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete jej využívat. Dá se začít jednoduchými „ostrovními“ workflow, které nejsou příliš náročné na definování procesů a nevyžadují procesní rozhodování typu „co se stane když“. Postupně je však možné dílčí workflow spojovat do navzájem navazujících workflow, která již dokáží řešit složitější situace a automaticky směrovat data mezi dílčími činnostmi na základě různých informací. Takovým workflow můžeme říkat systémová, protože vytváří komunikační a datový systém, který může automatizovaně plnit více úloh současně a být obsluhována postupně více uživateli. Nejnáročnější na těchto workflow pak nemusí být jejich vytvoření ale definování rolí a procesů podle kterých mají být navržena a realizována. K takovému workfow patří například základní prepressové a nejčastěji realizované workflow, které řeší posloupnost následujících činností:

 • Vstup dat → Vstup informací o zakázce → Kontrolu → Opravu → Úpravu → Archovou montáž → Tisk → Archivaci dat

Takové workflow je ale náročnější na zavedení, protože je využíváno současně více uživateli, a ne vždy je jednoduché získat shodu všech uživatelů na rozdělení jednotlivých rolí a způsobu používání a využívání workflow.


 • -

Lépe plánovat? Ano, jde to!

Tags : 

Cítíte nebo jste dokonce přesvědčení, že by Vaše tiskárna, při stávajícím strojním i personálním vybavení, měla být schopna vyrobit více zakázek, ale reálně toho nejste schopni dosáhnout a zakázky se Vám naopak zpožďují?

Pak nejspíš potřebujete lépe plánovat…  

Dynamické plánování PrintFlow

Nemusíte zoufat, je tu léty prověřené řešení – dynamické plánování PrintFlow od společnosti eProductivitySoftware, které je navrženo a optimalizováno speciálně pro polygrafické provozy.

PrintFlow je postaveno na filozofii TGO (Theory of Global Optimization) a to znamená, že plánování jednotlivých výrobních operací není optimalizované jen z pohledu jedné konkrétní operace, zakázky, stroje, technologické linky ale globálně přes všechny výrobní stroje/technologie a pro všechny zakázky a to nejen ty, které jsou již připraveny do výroby ale i těch už rozpracovaných.

Dynamické plánování PrintFlow  bylo od počátku navrženo a vyvíjeno pro potřeby polygrafických provozů, a proto se zde pracuje s polygrafickými parametry, podle kterých se optimalizuje „skládání“ jednolivých zakázek a operací za sebou.

Např. změna formátu tiskového archu z B1 na B2 a naopak představuje určitou činnost na tiskovém stroji, která stojí nějaký čas a i finanční náklady, a stejné je to i u změny tisku procesními barvami na Pantone a naopak, proto se PrintFlow snaží seřadit zakázky za sebou tak, aby se zbytečně často neměnily formáty nebo CMYK – Pantone, ale přitom se stihnuly i všechny následující výrobní operace a hotová zakázka byla expedována v termínu potvrzeném  zákazníkovi.

A to byl jen jeden příklad, který se týkal jen tiskového stroje a ten může být samozřejmě ještě rozšířen i o další parametry pro řazení dle typu papíru, gramáže, atd. Navíc u každého stroje (a nejen tiskového) mohou být nastaveny jiné parametry (formát, typ lamina, typ laku, tloušťka hřbetu, atd.) pro řazení zakázek a také i jiné priority (zda je preferovaný termín nebo zda je preferován co nejmenší počet „přestaveb“).

Již z tohoto krátkého popisu je zřejmé o jak složitý a komplexní problém se jedná a že není v silách i toho nejlepšího plánovače/plánovačů „seřadit“ výrobu optimálně. Od toho je tady PrintFlow, který připraví podle nastavených podmínek a parametrů scénář výroby, kde je hned vidět kolik operací se zpozdí a kde je ve výrobě úzké místo, kde tato zpoždění vznikají. Až zde to tohoto procesu vstupuje plánovač, který musí navrhnout nějakou změnu (např. prodloužení pracovní směny, externí kooperaci, atd.) a na základě této změny PrintFlow „přeplánuje“ výrobu a v optimálním případě by už neměla být žádná zpožděná operace, a nebo jejich počet rapidně klesne.

Hlavním přínosem PrintFlow je zvýšení „průchodnosti“ tiskárny o 5% až 25% (v závislosti na typu výroby, produktů, vybavení, atd.) ale co je nejdůležitější – při stejných mzdových nákladech a při stejném strojním vybavení, jako za současného stavu.

Pro více informací kontaktujte: Milan Bobek, GRAFIE CZ, e-mail: milan.bobek@grafie.cz, tel. 602 766 536


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?