• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Lépe plánovat? Ano, jde to!

  • -

Lépe plánovat? Ano, jde to!

Tags : 

Cítíte nebo jste dokonce přesvědčení, že by Vaše tiskárna, při stávajícím strojním i personálním vybavení, měla být schopna vyrobit více zakázek, ale reálně toho nejste schopni dosáhnout a zakázky se Vám naopak zpožďují?

Pak nejspíš potřebujete lépe plánovat…  

Dynamické plánování PrintFlow

Nemusíte zoufat, je tu léty prověřené řešení – dynamické plánování PrintFlow od společnosti eProductivitySoftware, které je navrženo a optimalizováno speciálně pro polygrafické provozy.

PrintFlow je postaveno na filozofii TGO (Theory of Global Optimization) a to znamená, že plánování jednotlivých výrobních operací není optimalizované jen z pohledu jedné konkrétní operace, zakázky, stroje, technologické linky ale globálně přes všechny výrobní stroje/technologie a pro všechny zakázky a to nejen ty, které jsou již připraveny do výroby ale i těch už rozpracovaných.

Dynamické plánování PrintFlow  bylo od počátku navrženo a vyvíjeno pro potřeby polygrafických provozů, a proto se zde pracuje s polygrafickými parametry, podle kterých se optimalizuje „skládání“ jednolivých zakázek a operací za sebou.

Např. změna formátu tiskového archu z B1 na B2 a naopak představuje určitou činnost na tiskovém stroji, která stojí nějaký čas a i finanční náklady, a stejné je to i u změny tisku procesními barvami na Pantone a naopak, proto se PrintFlow snaží seřadit zakázky za sebou tak, aby se zbytečně často neměnily formáty nebo CMYK – Pantone, ale přitom se stihnuly i všechny následující výrobní operace a hotová zakázka byla expedována v termínu potvrzeném  zákazníkovi.

A to byl jen jeden příklad, který se týkal jen tiskového stroje a ten může být samozřejmě ještě rozšířen i o další parametry pro řazení dle typu papíru, gramáže, atd. Navíc u každého stroje (a nejen tiskového) mohou být nastaveny jiné parametry (formát, typ lamina, typ laku, tloušťka hřbetu, atd.) pro řazení zakázek a také i jiné priority (zda je preferovaný termín nebo zda je preferován co nejmenší počet „přestaveb“).

Již z tohoto krátkého popisu je zřejmé o jak složitý a komplexní problém se jedná a že není v silách i toho nejlepšího plánovače/plánovačů „seřadit“ výrobu optimálně. Od toho je tady PrintFlow, který připraví podle nastavených podmínek a parametrů scénář výroby, kde je hned vidět kolik operací se zpozdí a kde je ve výrobě úzké místo, kde tato zpoždění vznikají. Až zde to tohoto procesu vstupuje plánovač, který musí navrhnout nějakou změnu (např. prodloužení pracovní směny, externí kooperaci, atd.) a na základě této změny PrintFlow „přeplánuje“ výrobu a v optimálním případě by už neměla být žádná zpožděná operace, a nebo jejich počet rapidně klesne.

Hlavním přínosem PrintFlow je zvýšení „průchodnosti“ tiskárny o 5% až 25% (v závislosti na typu výroby, produktů, vybavení, atd.) ale co je nejdůležitější – při stejných mzdových nákladech a při stejném strojním vybavení, jako za současného stavu.

Pro více informací kontaktujte: Milan Bobek, GRAFIE CZ, e-mail: milan.bobek@grafie.cz, tel. 602 766 536


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?