• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív podle štítku: color management

 • -

Na barevnosti záleží

Tags : 

Dalo by se říct, že téma barevnosti v současné době umělé inteligence, automatizace a softwarových nástrojů je již překonáno, ale opak je pravdou. Velkému zájmu se těšil workshop Fundamentals of Color and Appearance, jehož opakování se stalo nekonečným příběhem na uvedené téma.

V polovině dubna GRAFIE CZ společně s X-Rite Pantone a společností Quentin, která provozuje e-shop DTPobchod.cz, uspořádali již poněkolikáté celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone. Workshop byl určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

Praktický workshop

Více jak dvě desítky účastníků z tiskových provozů, obalových firem, automobilového a chemického průmyslu v průběhu celého dne odhalovali různé nástrahy při hodnocení barevnosti. V praktických ukázkách si vyzkoušeli porovnávat různé odstíny barev, včetně jejich chování pod různým osvětlením. Naučili se principy základních měřicích přístrojů včetně praktického měření a mnoho dalších dovedností. S prezentátory řešili barevnost ze svých vlastních zkušeností a získali další argumenty pro komunikaci barevnosti se svými zákazníky. Dle ohlasů účastníků workshop pro ně byl přínosný a velmi jim rozšířil dovednosti v rámci posuzování barevnosti.


 • -

Seminář: Řekni mi, jaká je to barva? – 9. 11. 2023

Tags : 

Seminář o barvách 

Navazuje na celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone, který byl pořádán i v České republice. Seminář je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

Doporučeno pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky, pracovníky v průmyslové výrobě

Program: 9. 11. 2023
Časový rozsah je 9.30 – 14.30 hod se dvěma přestávkami.

• Barva a jak ji vnímáme– faktor ČLOVĚK
• Jaké faktory nás ovlivňují při vnímání a vyhodnocování barvy
• Jak zlepšit a zmodernizovat komunikaci o barvě
• Barevné odchylky ΔE, tolerance a jejich vyhodnocení
• Přístroje na měření barvy a jejich použití
• Otestujte si vaše vlastní schopnosti vnímání barvy

Interaktivní seminář je určen pro začátečníky i pokročilé. Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

Přednášející:
Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite Pantone
Jan Štor, GRAFIE CZ

Registrace na seminář dne 9. 11. 2023 od 9.30 hodin zde.


 • -

Klasická a firemní odborná školení GRAFIE ACADEMY

Tags : 

V rámci programu GRAFIE ACADEMY pokračujeme ve vzdělávacích aktivitách, které mají za cíl zvýšit znalosti odborných pracovníků v polygrafii.

Komerční školení, semináře a workshopy

Klasická, standardně vypisovaná školení, semináře nebo workshopy pro odbornou veřejnost připravujeme i letos. Naši lektoři přednášejí témata, která běžně rozpracovávají při konzultačních projektech a v daných oblastech patří ke špičkám v oboru. Nejbližším odborným seminářem je „Správa barev krok za krokem“, který se bude konat 20. 6. 2023 a registrovat se můžete zde. Pro podzimní termíny připravujeme další témata, např. PDF data, jejich vytváření a kontrola, dále velmi populární workshop o vnímání barev a nezapomeneme ani na oblíbený workshop o automatizaci zpracování tiskových dat a procesů v tiskárnách.

Firemní školení

Další formou vzdělávání jsou firemní školení, která realizujeme pro společnosti, které chtějí vyškolit více pracovníků tak, aby všichni, kteří se školení účastní, získali stejný pohled na danou problematiku. Při školeních se zaměřujeme na řešení konkrétních dovedností a rozšiřování znalostí v požadovaných oblastech. Tato školení jsme schopni připravit tak, abychom se na školeních nebo workshopech skutečně zabývali tím, co firmu zajímá. Připravená témata se prolínají tak, aby vzdělávání vašich zaměstnanců bylo koncepční a co nejvíce efektivní. Můžeme si přímo na vašich počítačích, tiskových strojích ověřit získané znalosti. Pokud by vás návrh nějakého firemního školení zajímal, nebojte se nás oslovit a na základě vzájemné domluvy navrhneme školení přesně podle vašich potřeb.

Jan Štor – GRAFIE CZ
jan.stor@grafie.cz


 • -

Seminář: Správa barev krok za krokem

Tags : 

Odborný seminář 

Budeme se věnovat správě barev od pochopení základních principů, přes použití v aplikacích, až po praktické vytvoření vlastních ICC profilů. Cílem semináře je předat teoretické i praktické informace o problematice správy barev napříč polygrafickou výrobou od přípravy dat až po jejich realizaci tiskem.

Seminář probíhá formou prezentace s mnoha praktickými ukázkami a doporučeními vycházející z dlouhodobé praxe při kalibracích digitálních periferií. Naučíte se kalibrovat monitory a vytvořit ICC profil pro tiskárnu. Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve správě barev (zejména pro pracovníky s tiskovými daty, grafiky, tiskaře a fotografy).

Doporučeno pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky

Program: 20. 6. 2023, Praha
Časový rozsah je 9:00 – 15:00 hod se dvěma přestávkami.

• Základní principy správy barev, barevné prostory, převody z RGB do CMYKu a práce s ICC profily.
• Kalibrace a vytvoření ICC profilu pro monitory, doporučení pro výběr správného monitoru podle vašeho zaměření.
• Důležitost okolního osvětlení.
• Tisková data.
• Tiskové reference FOGRA jsou standardy určující barevnost tiskového výstupu.
• Tiskárny a možnosti jejich kalibrace.
• Optické zjasňovače v tiskových materiálech ovlivňují naše vnímání barev, seznámení s problematikou optických zjasňovačů a omezení jejich vlivu.
• Digitální produkční tisk – Správa barev na RIPu tiskového stroje, odlišnosti použití pro nátisk a produkční tisk.

Přednášející:
Jan Štor, GRAFIE CZ

Místo konání:
SUDOP PRAHA a. s. (v přízemí budovy), Olšanská 1a, 130 80 Praha 3.

Registrace na seminář dne 20. 6. 2023 od 9:00 hodin zde.


 • -

Seminář o barvě opět zaujal

Tags : 

GRAFIE CZ dlouhodobě spolupracuje se společností X-Rite na osvětě v oblasti vnímání barev. Nános barev na povrchy různých substrátů a způsoby hodnocení kvality z pohledu absolutního vnímání barevnosti i hodnocení kvality při opakovaném nánosu barvy bylo hlavním předmětem semináře, který se uskutečnil v úterý 14. března 2023 v Praze.

Interaktivní prvky praktických cvičení

Celkem pro devatenáct účastníků byla připravena zajímavá prezentace s interaktivními prvky včetně praktických cvičení pro získání návyků práce s konkrétními postupy při měření parametrů hodnotících kvalitu barevného podání. Za společnost X-Rite přednášela paní Malgorzata Lososová-Ungrádová a za GRAFEI CZ Jan Štor. Oba zkušení odborníci na správu barev a její správnou identifikaci při hodnocení kvality její reprodukce v reálné praxi jak v polygrafii, tak i v dalších průmyslových oborech.

Praktické a interaktivní pomůcky pro správné vyhodnocení barvy byly připraveny pro každého účastníka semináře.

Na organizaci se podílela i společnost Quentin, provozovatel e-shopu: www.DTPobchod.cz a dodavatel měřicích zařízení X-Rite v Česku, která vytvořila skvělé zázemí v podobě profesionálně vybavené konferenční místnosti a technického zázemí v podobě měřicích přístrojů pro praktické ukázky identifikace barev a její kvality při reprodukci na různé povrchy.

GRAFIE CZ společně s dalšími pořadateli (Quentin a X-Rite) připravují opakování interaktivního semináře na první polovinu září 2023.

Martin Novotný


 • -

Seminář: Řekni mi, jaká je to barva?

Tags : 

Seminář o barvách 

Navazuje na celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone, který byl pořádán i v České republice. Seminář je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

Doporučeno pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky, pracovníky v průmyslové výrobě

Program: 14. 3. 2023
Časový rozsah je 9.30 – 14.30 hod se dvěma přestávkami.

• Barva a jak ji vnímáme– faktor ČLOVĚK
• Jaké faktory nás ovlivňují při vnímání a vyhodnocování barvy
• Jak zlepšit a zmodernizovat komunikaci o barvě
• Barevné odchylky ΔE, tolerance a jejich vyhodnocení
• Přístroje na měření barvy a jejich použití
• Otestujte si vaše vlastní schopnosti vnímání barvy

Interaktivní seminář je určen pro začátečníky i pokročilé. Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

Přednášející:
Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite Pantone
Jan Štor, GRAFIE CZ

Registrace na seminář dne 14. 3. 2023 od 9.30 hodin zde.


 • -

Špičkové monitory EIZO

Tags : 

Začátkem listopadu představila společnost EIZO dva grafické 27“ monitory na tiskové konferenci a přátelském setkání pro partnery ve svých pražských prostorách.

V rámci tiskové konference k 10. výročí založení EIZO GmbH Evropě představila společnost EIZO dva nové 27“ grafické monitory ColorEdge – CG2700S a CG2700X s rozlišením WQHD a 4K nabízející poprvé v historii grafických video-monitorů integrované připojení k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W. Díky před kalibrovaným tonálním křivkám HLG a PQ pro HDR obsah a díky vyšším hodnotám max. jasu jsou rovněž ideální k úpravě a zpracování HDR videa.

Tiskovou konferenci zahájil Executive Vice President EIZO Europe GmbH pro Evropu, pan Minoru Kontani-san, který v krátkosti zhodnotil velmi úspěšnou spolupráci s českým zastoupením, které je jedním z nejúspěšnějších v rámci celé společnosti. Následně pan Antonín Charvát, General Manager zastoupení EIZO Corp. pro ČR a Slovensko prezentoval výše uvedené monitory s doporučením pro jejich využití v praxi.

Po prezentaci měli účastníci tiskové konference možnost nahlédnout do showroomu, kde byly praktické ukázky software EIZO Screen InStyle, který vám usnadní správu napájení a nastavování barev, jasu i dalších parametrů jak u samostatného monitoru, tak při používání více obrazovkové sestavy.

Dále jsme si prohlédli servisní prostory společnosti, které jsou vybaveny špičkovými diagnostickými přístroji pro přesnou identifikaci závady.


 • -

Seminář Fundamentals of Color and Appearance

Tags : 

V nedávné době, přesněji řečeno 17.  června, jsme pořádali 10. jubilejní seminář Fundamentals of Color and Appearance, který je celosvětově úspěšným programem společnosti X-Rite Pantone. Tématicky se věnuje vnímání a vyhodocování barev a jeho koncept je pojat hravou výukovou formou se spoustou cvičení, kdy si účastníci mimo nabitých faktických vědomostí prověří i vlastní schopnost vnímat barvu. Hlavními přednášejícími jsou Małgorzata Lososová ze společnosti X-Rite Pantone a Jan Štor z GRAFIE CZ.

Akce proběhla na výbornou a za celý tým GRAFIE CZ a X-Rite Pantone jsme se rozhodli podělit se s vámi o zpětnou vazbu účastníků, která nás velice těší a motivuje ke konání dalších takových setkání. A vás může třeba pošťouchnout, pokud váháte zúčastnit se dalšího termínu konání semináře. Předběžně uvažujeme o jeho konání na podzim 2020.

Dojmy účastníků:

… Celý seminář byl pak veden pestrou a poutavou formou, účastníci se museli aktivně zapojit do průběhu a plnit různé úkoly, které byly konkrétním vyjádřením právě probíraného tématu. Na úvodu proběhla teoretická část, zmíněna byla historie postupů a snah o standardizaci práce s barvou, její popsání a stanovení základních principů a připomenutí osob, které se stanovování zásad v práci s barvou věnovali. Další průběh sezení byl už plně interaktivní a rozhodně naplnil moje představy o tom, jak má probíhat seminář na úrovni 21. století. …
Pavel Štědrý – grafik, PAPAVER.

… seminář se mi moc líbil a jak jsem říkala panu Hladíkovi, tak to byl snad nejlepší seminář, na kterém jsem kdy byla. Krásná prezentace, hodně praktických úkolů, hezké prostředí, dobrá organizace i jídlo. No prostě vše na jedničku…
Pavla Novotná, VÚPP

… Seminář, tak jak byl pojatý, nám všem třem zúčastněným za firmu BN vyhovoval naprosto. Po všech stránkách. Jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Teorie barev a světla zvládnuta s bravurou, praktická cvičení taktéž. Pro nás laiky, začínající se orientovat v barvách, byl seminář velkým přínosem. Kolegyně navíc vyzdvihuje, že pochopila, že barva není jen barva, ale že barva je hlavně také světlo. Osvojila si, jak porovnávat vzorky ve světelném boxu, jak se orientovat v barevném prostoru při posuzování barevnosti pomocí parametrů L, a, b. Nyní ví, při jakých hodnotách jsou barvy pastelové a kdy sytější. Celkově za tento seminář, od nás třech, získáváte kladné hodnocení, tři liky a tři bludišťáky…
Martin Tomčo, Quality Manager, BN International, s.r.o.,

Více o programu s možností předběžné registrace na další termín: www.registrujse.cz/foca

Kateřina Dyková


 • -

Seminář Fundamentals of Color and Appearance 17. 6. 2020 v Praze

Tags : 

Čekejte zcela odlišný seminář, než na který jste, jako účastníci mnoha našich školení o správě barev zvyklí. Je to pohled na barvu a její vyjádření bez nastavení aplikací, bez kalibrací monitorů, bez měření ICC profilů. Jen pohled na to, jak mozek vnímá barvu, jak jsme ovlivněni mnoha faktory při vizuálním hodnocení barevnosti.

Můžete se těšit na mnoho praktických informací z oblasti porovnání barevnosti, možnosti rozlišení barvy lidským okem, metody měření barevných odchylek a jejich interpretace. Úkoly, díky kterým získáte informace o svých schopnostech, jak vidíte barvu. O vlivu prostředí na vnímání barvy a mnoho dalších pro praxi užitečných informací. Dostane se Vám i doporučení jak vyhodnocovat a srovnávat barevnost a barevnou shodu nebo barevnou odlišnost.

Tento celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone byl představen v České republice a pro velký úspěch a plnou obsazenost seminářů jej pořádáme opakovaně, nově v termínu: středa 17. 6. 2020, Praha.

Doporučen je pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky, pracovníky v průmyslové výrobě – pro kohokoliv kdo pracuje s barvou ať už začátečníka nebo profesionála.

Hlavními přednášejícími jsou Małgorzata Lososová ze společnosti X-Rite Pantone a Jan Štor z GRAFIE CZ.

Více o programu s možností registrace na: www.registrujse.cz/foca


 • -

Úspěšný seminář: Fundamentals of Color and Appearance 24. 3. 2020 v Praze

Tags : 

Podívat se na věc z jiného úhlu pohledu je někdy velice důležité. Mnohdy jsme až překvapeni v jak úzkém prostoru se pohybujeme jen díky zažitým konvencím a standardním postupům, které vznikly někdy v minulosti jako reakce na určitou situaci. Nový pohled na věc dokáže v hlavě nastartovat nové myšlenky a díky tomu je možné, že začnete vnímat okolnosti a možnosti zcela jinak nebo jen v komplexních souvislostech.

Právě takový pohled vám může nabídnout seminář Fundamentals of Color and Appearance. Tento celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone byl představen v České republice a pro velký úspěch a plnou obsazenost seminářů jej pořádáme opakovaně, nově v termínu: úterý 24. 3. 2020, Praha. Doporučen je pro: tiskárny, agentury, designéry, grafiky, pracovníky v průmyslové výrobě.

Čekejte zcela odlišný seminář, než na který jste, jako účastníci mnoha našich školení o správě barev zvyklí. Je to pohled na barvu a její vyjádření bez nastavení aplikací, bez kalibrací monitorů, bez měření ICC profilů. Jen pohled na to, jak mozek vnímá barvu, jak jsme ovlivněni mnoha faktory při vizuálním hodnocení barevnosti. Je to pohled s mnoha praktickými ukázkami a mnoha praktickými úkoly pro účastníky semináře.

Není podstatné, jestli jste profesionálové nebo začátečníci v oblasti práce s barvou. Můžete se těšit na mnoho praktických informací z oblasti porovnání barevnosti, možnosti rozlišení barvy lidským okem, metody měření barevných odchylek a jejich interpretace. Úkoly, díky kterým získáte informace o svých schopnostech, jak vidíte barvu. O vlivu prostředí na vnímání barvy a mnoho dalších pro praxi užitečných informací. Dostane se Vám i doporučení jak vyhodnocovat a srovnávat barevnost a barevnou shodu nebo barevnou odlišnost.

Hlavními přednášejícími jsou Małgorzata Lososová ze společnosti X-Rite Pantone a Jan Štor z GRAFIE CZ.

Více o programu s možností registrace na: www.registrujse.cz/foca


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?