• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Archív podle štítku: GWG

  • -

Pracovní skupina Ghent Workgroup vydala přelomovou specifikaci GWG2015

Tags : 

Specifikace GWG definují požadavky na tiskové PDF a související workflow, tak aby byla zajištěna efektivní předávka souborů PDF a co nejvyšší kvalita výroby. Pravděpodobně nejčastěji je možné se s nimi setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích Adobe Acrobat Professional nebo Enfocus PitStop Pro.
Nové specifikace GWG2015 vychází ze standardu ISO PDF/X-4 a definitivně opouští omezení jazyka Postscript. Nově jsou definovány i vlastní specifikace pro obalový průmysl.

Pracovní skupina Ghent Workgroup je mezinárodní skupina sdružující přední organizace a dodavatele z oboru publikování a tisku. Od svého založení v roce 2002 připravuje specifikace a doporučení pro efektivní předávání souborů PDF a vydává nástroje pro testování workflow zpracovávající soubory PDF. Cílem těchto specifikací a nástrojů je zajistit kvalitní a konzistentní soubory PDF pro tisk a publikování.

Trochu (nejen) historie

Jak bylo řečeno, se specifikacemi GWG se lze nejčastěji setkat v podobě kontrolních profilů v aplikacích, jako jsou Adobe Acrobat nebo Enfocus PitStop. V současnosti jsou pravděpodobně stále nejpoužívanější specifikace GWG 1v4 z roku 2008, které vycházejí ze standardu ISO PDF/X-1a. Tento standard je plně kompatibilní s možnostmi jazyka Postscript 3.
Výrobci tiskových ripů však nechtěli být omezováni limity jazyka Postscript a do nových verzí svých ripů začali implementovat přímý interpretr formátu PDF – Adobe PDF Print Engine (zkráceně APPE). Tento interpretr dokáže zpracovávat soubory PDF přímo, bez nutnosti jejich převodu do jazyka Postscript. Není tedy nutné z PDF před jeho zpracováním odstraňovat např. průhlednosti, vrstvy a jiné prvky, které Postscript neumí.
Nové technologické možnosti plně respektuje standard ISO PDF/X-4, uvedený v roce 2008, který již povoluje v souboru PDF průhlednosti, vrstvy, různé barvové prostory, apod. Na tomto standardu byly založeny specifikace GWG2012, které však stále doporučovaly zůstat u barvového prostoru CMYK. GWG dnes označuje verzi GWG2012 jako přechodnou a předpokládá, že ji plně nahradí nová specifikace GWG2015.

GWG2015

Hlavní rozdíly mezi GWG 2015 a GWG 1v4 jsou dány především tím, že GWG2015 vychází ISO standardu PDF/X-4 se všemi důsledky, např. jsou povoleny průhlednosti, volitelný obsah (vrstvy) nebo více barvových prostorů. Nové specifikace GWG2015 mají vždy dvě varianty – CMYK a CMYK+RGB. Povolení RGB pro obrázky má význam v případě, kdy může být vygenerované PDF zobrazováno na mobilních zařízeních (např. při multikanálové komunikaci) nebo tištěno na zařízeních s větším barevným rozsahem než CMYK (např. při digitálním nebo velkoformátovém tisku). Podle GWG2015 může PDF obsahovat volitelný obsah (vrstvy), důležitý např. pro jazykové mutace nebo doplňující netisknuté informace. Přibyly i další novinky, jako podpora fontů OpenType, možnost obrázků v 16-bitové hloubce, změna v limitu pokrytí TAC, podpora ICC profilů v4 a další. Podrobný popis změn, důvodů pro jejich zavedení i důsledků, které přináší, najdete na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-specifications, kde jsou ke stažení velmi kvalitně a přehledně zpracované dokumenty.

GWG 2015 Packaging Specification

Vzhledem k odlišným požadavkům na data vytvářená pro potřebu obalového průmyslu připravila skupina Ghent samostatné specifikace pro toto odvětví – GWG2015 Packaging Specification. Tyto specifikace rovněž vychází ze standardu ISO PDF/X-4, ale kromě toho, že přidávají řadu dalších specifických požadavků pro dané odvětví tisku, povolují rovněž i některé odchylky od standardu PDF/X-4 – tam, kde by striktní dodržování standardu bránilo vyhovět požadavkům pro tisk obalů. Více informací lze opět najít na stránkách www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification.

Přechod

Případný přechod na pracovní postupy založené na doporučeních GWG2015 by neměl probíhat bezhlavě a neuváženě. Jedná se o zásadní změnu, které by měly předcházet důkladné testy, zda vaše stávající workflow a technologie těmto novým specifikacím vyhovují. GWG pro tyto účely nabízí na svých stránkách ke stažení testovací sadu Ghent Output Suite.
Na stránkách GWG jsou ke stažení i aktuální specifikace GWG pro všechny podporované aplikace – www.gwg.org/application-settings.

Ani samo GWG neočekává hromadný přechod od GWG 1v4 (PDF/X-1a) ke GWG2015 (PDF/X-4) a předpokládá, že oba standardy budou ještě dlouhou dobu koexistovat. Současný technologický vývoj však tlačí na změnu v přístupu k přípravě a zpracování tiskových dat ve formátu PDF a dříve nebo později přinese ukončení podpory postupů založených výhradně na technologii Postscript.

Důležité odkazy:
www.gwg.org
www.gwg.org/gwg-2015-specifications
www.gwg.org/gwg-2015-packaging-specification
www.gwg.org/application-settings


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?