• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív autora: Vít Kulka

 • -

Není workflow jako workflow

Tags : 

Není workflow jako workflow – flexibilita prostředí Enfocus Switch umožňuje začít jednoduchými „ostrovními“ workflow a postupně je spojovat do složitějších „systémových“ workflow.

Před návrhem automatizovaného workflow zpravidla předchází analýza a hledání činností, které jsou vhodné k automatizaci. Často se setkáváme s argumentem, že automatizace některých činností není možná, protože jsou pokaždé jiné. Někdy je tomu skutečně tak, ale někdy je možné jít ještě dál a rozebrat tuto činnost na dílčí podřízené činnosti, ze kterých se nadřazená činnost skládá. A tam již často objevíme činnosti, které se (třeba jen s menšími obměnami) opakují.

Ostrovní workflow

Na workflow, která automatizují pouze dílčí činnosti, se můžeme dívat jako na „ostrovní workflow“, protože fungují samostatně, nemusí být navázána na jiná workflow, stačí jim vstup a výstup pomocí sledovaných složek. Takovými workflow mohou být například:

 • Úprava dat na požadovaný formát
 • Přidání spadávky
 • Manipulace se stránkami – přidání, odstranění, změna pořadí
 • Základní archová montáž
 • Vyhledání souboru v archivu

Jedna z výhod takových „ostrovních“ workflow je, že nabídnou dílčí funkcionalitu, která by jinak vyžadovala speciální software, i uživatelům, kteří takový software nemají, ale mají přístup do firemní sítě, kde se nacházejí sledované složky. Kromě zrychlení odpadne i zatěžování uživatelů, kteří potřebný software a vědomosti mají.

Systémová workflow

Výhodou prostředí Enfocus Switch je, že je jen na vás, jakým způsobem se rozhodnete jej využívat. Dá se začít jednoduchými „ostrovními“ workflow, které nejsou příliš náročné na definování procesů a nevyžadují procesní rozhodování typu „co se stane když“. Postupně je však možné dílčí workflow spojovat do navzájem navazujících workflow, která již dokáží řešit složitější situace a automaticky směrovat data mezi dílčími činnostmi na základě různých informací. Takovým workflow můžeme říkat systémová, protože vytváří komunikační a datový systém, který může automatizovaně plnit více úloh současně a být obsluhována postupně více uživateli. Nejnáročnější na těchto workflow pak nemusí být jejich vytvoření ale definování rolí a procesů podle kterých mají být navržena a realizována. K takovému workfow patří například základní prepressové a nejčastěji realizované workflow, které řeší posloupnost následujících činností:

 • Vstup dat → Vstup informací o zakázce → Kontrolu → Opravu → Úpravu → Archovou montáž → Tisk → Archivaci dat

Takové workflow je ale náročnější na zavedení, protože je využíváno současně více uživateli, a ne vždy je jednoduché získat shodu všech uživatelů na rozdělení jednotlivých rolí a způsobu používání a využívání workflow.


 • -

Phoenix2Switch: inteligentní plánování, se skvělými výsledky

Před nějakou dobou jsme psali o převzetí kanadské společnosti Tilia Labs společností Esko a v důsledku toho o rozšíření portfolia společnosti Enfocus (dceřiné společnosti Esko) o nové produkty. Představili jsme si jeden z produktů – Griffin – pro přípravu dat pro velkoformátový tisk. Dnes si představíme druhý z převzatých produktů – Phoenix. V portfoliu Enfocus se produkt nazývá Phoenix2Switch, protože je úzce integrovatelný do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch.

Phoenix2Switch v sobě spojuje možnosti automatizace Switch a výkonné plánování a vyřazování, poháněné umělou inteligencí produktu Phoenix. Přináší efektivitu, úspory a rychlost pro různé typy tiskových provozů.

Co přináší Phoenix2Switch?

Integrace

Zapojením a využitím Enfocus Switch snadno automatizujete plánování a vyřazování úloh pro různé pracovní postupy, zařízení i umístění.

Vyřazování

Spojením možnosti automatizace v prostředí Switch s vyřazováním řízeným umělou inteligencí získáte efektivní vyřazování s neuvěřitelnou rychlostí.

Plánování

Lze propojit pracovní postupy pro různé platformy a zařízení ve Switchi a následně nechat Phoenix během několika sekund vypočítat nejvýhodnější plány pro každou úlohu.


Zachovejte jednoduchost

Rychlé nastavení, mnoho možností

Ruční vyřazování a plánování úloh bylo vždy vyčerpávajícím úkolem. Jejich integrace do pracovních postupů byla ještě těžší. S Phoenixem je vše snazší.

 • Snadná instalace a nastavení
 • Umělá inteligence okamžitě zvládá detaily složitého vyřazování a plánování
 • Snadné rozhraní Switch (drag-and-drop) usnadňuje vytvoření i složitých workflow
 • Automatický výběr optimálního plánování z milionů možností

Spojení dvou světů

Kombinace inteligence a automatizace

Vyřazování a plánování řízené umělou inteligencí představuje obrovský skok vpřed. Phoenix2Switch však přináší do plánování také špičkovou automatizaci v Enfocus Switch.

 • Dynamický výpočet nákladů na základě dostupných zařízení nebo vložených informací
 • Automatizace výrobních plánů a využití materiálu
 • Plná podpora proměnných a skriptů Switch
 • Přístup ke knihovnám a předvolbám Phoenix z workflow Switch

Připraven reagovat

Okamžité a přesné nabídky

Phoenix2Switch umožňuje snadno reagovat na dotazy zákazníků na zakázky přesnými a rychlými nabídkami. Poskytuje podrobné zprávy obsahující náklady na materiál pro konkrétní zařízení, možnosti tisku, dodací lhůty a další informace.

 • Snadno pochopitelné přehledy odhadů zakázek
 • Usnadňuje práci obchodním týmům.
 • Zajišťuje, že vaše odhady budou přesné
 • Automatizujte celý proces díky schopnosti systému Switch propojit lidi, data a systémy.

Snadné vyřazení

Snadná práce s plánováním a vyřazováním

Získejte plnou kontrolu nad všemi vlastnostmi produktu, nastavením plánování a exportem prostřednictvím Switche.

 • Vstup dat ve formátu CSV umožňuje automaticky nastavit parametry úlohy
 • Není třeba ručně vytvářet a spravovat šablony
 • Snadná kontrola všech nastavení pomocí Switch
 • Automatická kontrola dat před tiskem

Svoboda formátu

Export pro každou tiskovou specifikaci

Phoenix2Switch umí exportovat více než 13 formátů souborů, včetně vyřazených tiskových dat, řezacích cest i podrobných zpráv o čase a nákladech na zakázku.

 • Dokáže inteligentně řídit jakýkoli tiskový stroj a dokončovací zařízení
 • Export vyřazených souborů PDF a JDF
 • Export výsekových dat ve formátech CFF2, DXF, PDF a ZCC.
 • Podrobné textové reporty ve formátech PDF, XML a JSON

Od knih až po krabice

Jakýkoli výstup, pro jakýkoli kontext

Ať už jste tiskárna s „širokým záběrem“, nebo provoz specializovaný na jednu oblast, případů použití systému Phoenix2Switch je nekonečně mnoho.

 • Komerční tisk a velkoformátový tisk
 • Krabice, skládací kartony a displeje
 • Knihy, pohlednice, štítky a etikety
 • Digitální, konvenční, řezané archy a role

V případě, že vás aplikace Phoenix2Switch zaujala a máte zájem o podrobnější informace včetně cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat.


 • -

Automatická montáž pro velkoformátový tisk

Koncem roku 2022 společnost Esko převzala kanadskou společnost Tilia Labs, vytvářející software pro automatickou tiskovou montáž. A protože součástí Esko je i společnost Enfocus, netrvalo dlouho a některé produkty z portfolia převzaté společnosti se objevily v oficiální nabídce produktů Enfocus.

Klíčovým produktem, který Enfocus převzal do svého portfolia, je Griffin, nástroj pro efektivní automatickou montáž pro velkoformátový tisk. Přestože aplikace Griffin může být provozována samostatně, její užitná hodnota se násobně zvýší integrací do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch. Integrace Griffin do workflow Enfocus Switch byla možná již před akvizicí, ale nyní bude spolupráce obou aplikací ještě těsnější a efektivnější.

Jaké výhody přináší aplikace Griffin?

Snadné použití

Griffin je navržen tak, aby šel snadno používat, a nemuseli jste dlouze přemýšlet, jak co udělat. Má proto velmi jednoduché rozhraní, které však umožňuje ovládat výkonné nástroje.

 • Grafické uživatelské rozhraní s možností drag-and-drop
 • Rychlé nastavení a použití
 • Podpora více platforem
 • Je k dispozici online školení

Automatický nesting

Základem sady nástrojů Griffin je inteligentní a rychlé vnořování (nesting). Získalo řadu ocenění a ušetřilo nespočet hodin ručního vnořování a vyřazování.

 • Přidání přídavků na spadávku
 • Automatické generování dráhy řezu na základě pixelů
 • Přidání čárových kódů, textových značek a registrace
 • Oceněný engine pro vnořování

Univerzální podpora různých zařízení

Griffin se hodí k vaší stávající technologii, takže můžete maximálně využít stávající investice a zároveň dosáhnout velkého zvýšení efektivity.

 • V základu je možnost integrace se Zund Cut Center
 • DXF a PDF pro řezací zařízení
 • Přijímá téměř všechny formáty grafických souborů
 • Práce s nativním formátem Adobe PDF

Možnost automatizace

Bezproblémová integrace do workflow Enfocus Switch

 • Snížení počtu chyb, vyšší rychlost tisku
 • Rychlé generování řezacích cest a nastavení spadávky
 • Automatická předozadní registrace grafiky
 • Úspora materiálu díky dynamickému vnořování užitků na archu
Ukázka workflow v prostředí Enfocus Switch s integrovanou aplikací Griffin

Další informace

V případě, že vás aplikace Griffin zaujala a máte zájem o podrobnější informace včetně cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat.


 • -

Nejrychlejší cesta k automatizaci prepressu

Enfocus Switch je prostředí pro vytváření automatizačních datových workflow. Přestože umožňuje vytvářet individuální workflow ušitá přesně na míru podle specifických požadavků zákazníka, ukazuje se, že v řadě instalací, které GRAFIE CZ v České republice realizovala, se některé požadavky zákazníků opakují. Díky tomu mohlo vzniknout několik typů standardních workflow, jejichž zavedení může být velmi rychlé. Můžete tak investici do software velmi rychle začít zhodnocovat, protože rozběhnutí těchto workflow v jejich základní podobě netrvá měsíce, ale je otázkou jednoho, max. dvou týdnů.

Workflow1: Kontrola na shodu se zakázkou

První ze standardních workflow řeší problém s včasným odhalením kritických problémů v zákaznických datech. Dokáže odhalit nejen obecné chyby, jako např. nízké rozlišení nebo chybějící fonty, ale dokáže zkontrolovat, zda data odpovídají zakázce. Může kontrolovat počet stránek, rozměr čistého formátu i barevnosti. Výstupem jsou i další informace, například zda nejsou v datech použity přímé barvy, počty barevných a černobílých stránek apod. V případě, že jsou data v pořádku, zadá obsluha další nezbytné informace (číslo zakázky, zákazníka, technologii apod.) a odesílá úlohu k dalšímu zpracování. V případě chyby, dostane obsluha e-mail s popisem nalezených chyb, který může sloužit k další komunikaci se zákazníkem.

Workflow 2: Úplná kontrola a příprava dat

Toto workflow přímo navazuje na předchozí workflow. I když zákaznická data projdou vstupní kontrolou, nejsou ve většině případů připravena k okamžitému odeslání do tisku. Může být potřeba „normalizace“ dat, barevné převody, odstranění průhledností, odstranění nevhodných značek apod. To vše zajistí toto workflow automatizovanou úplnou kontrolou s možností řady úprav, které data předpřipraví k dalšímu zpracování (workflow k tomuto účelu používá integrovaný Enfocus PitStop Server). Navíc má obsluha možnost opět v prostředí webového prohlížeče volit specifické úpravy, jako přidání spadávky, převod do černobílé, rozdělení stránek (např. obálka – blok) apod. Tyto úpravy lze dále doplňovat podle potřeby. Pro složitější úpravy má obsluha možnost otevření dat k ruční editaci a jejich následného vrácení do workfow. Po ověření, že jsou data připravena k tisku, zvolí obsluha příslušné tiskové zařízení a odešle data.

Workflow 3: Automatická archová montáž

Další ze standardních workflow využívá schopnosti do prostředí Enfocus Switch integrovat i jiné aplikace. V tomto případě využívá český software pro archovou montáž – Montax Imposer. S ním dokáže komunikovat prostřednictvím hotfolderů (sledovaných složek) a dokonce dynamicky řídit nastavení montáže pomocí souboru XML. Uživatel vše ovládá opět pouze z webového prohlížeče – zvolí typ montáže, výsledný arch, případně další parametry související se zvolenou montáží (např. posun obrazu při montáži V1). Připravené jsou základní typy montáží – Opakování (např. pro vizitky nebo letáky), Rozřez (vstupenky – s funkcí „cut & stack“) a V1. Další montáže je samozřejmě možné dále doplňovat. Obsluha tak může všechny základní montáže provádět bez nutnosti vlastnit speciální montážní software a bez hlubokých znalostí problematiky archové montáže.

Workflow 4: Napojení na tisk

Toto workflow sbírá požadavky na odeslání dat do tisku. Zde je připraveno základní třídění podle technologií – digitál A3++, velkoformát a ofset. Konkrétní nastavení koncových zařízení se nastavuje podle vybavení zákazníka a míra možné automatizace závisí především na používaných tiskových ripech. Nejčastější způsob předávání dat bývá pomocí tiskových hotfolderů. Workflow lze ale doplnit také o možnosti přímé komunikace s tiskárnami. Například doplněk z Enfocus Appstore umožňuje komunikovat s tiskovými zařízeními přímo jakýmkoliv tiskovým ovladačem (PS i PCL) v prostředí Windows. Existují ale i rozšíření pro přímé napojení na Canon PRISMAsync, Xerox FreeFlow Core nebo Fujifilm Jet Press.

Shrnutí

Tato popsaná 4 základní workflow na sebe plynule navazují a vytvářejí ucelený pracovní postup od vstupu dat až po jejich předání do tisku – pokrývají prakticky celý příjem dat a předtiskovou přípravu. K obsluze workflow nepotřebuje obsluha žádný speciální software ani znalosti – vystačí s běžným webovým prohlížečem. Workflow jsou z velké části předchystaná, takže pro jejich implementaci a „vyladění“ na konkrétní prostředí a potřeby zákazníka stačí většinou max. 1-2 týdny. Můžete tak automatizovat prakticky okamžitě po zakoupení příslušných licencí. Nicméně filosofie prostředí Enfocus Switch umožňuje, aby s vámi tato základní workflow dále rostla, tak jak budou růst vaše potřeby a požadavky.


Chcete-li vědět více, neváhejte nás kontaktovat. K tomu můžete využít například veletrh REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023, který se koná ve dnech 25. – 27. 4. 2023 v Praze, kde se s vámi rádi osobně setkáme.

Prezentace Automatizace v polygrafii – Enfocus Switch, proběhne ve středu 26. 4. 2023 od 11:30 hodin na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023.

V rámci veletrhu se můžete registrovat na individuální setkání s členy týmu GRAFIE CZ nebo můžete navštívit některý z našich workshopů v rámci doprovodného programu.

Po registraci vám rádi pošleme jednodenní vstupenku na veletrh. • -

Webinář: Jakou hodnotu přidá Enfocus PitStop Pro k Adobe Acrobat Pro?

Tags : 

Je řada uživatelů z grafického a tiskového prostředí, kteří pro práci se soubory ve formátu PDF využívají aplikaci Adobe Acrobat Pro. Kromě standardních možností editace obsahu nabízí verze Pro sadu „Tiskové nástroje“, kde lze nalézt celou řadu dalších nástrojů pro potřeby polygrafie. Jsou však tyto nástroje dostatečné? Existuje možnost, jak tuto funkcionalitu zásadním způsobem rozšířit?

Často se mluví nebo píše o doplňku Enfocus PitStop Pro jako o profesionálním nástroji pro kontrolu a editaci souborů PDF. Vyplatí se ale skutečně pořízení takového nástroje a přinese jeho používání dostatečný užitek?

Pro ty, kteří si nejsou jisti a přitom nechtějí ztrácet čas hledáním rozdílů, jsme připravili webinář v pondělí 6. 3. 2023 od 13 hodin, který základní přínosy rozšíření (pluginu) Enfocus PitStop Pro představí a porovná s možnostmi, které nabízí samotný Acrobat Pro.

Základní témata, kterými se bude webinář zabývat, jsou:

 • Základní určení, cílové trhy, cenové modely
 • Manuální editace
  • Editace textu
  • Editace vektorových objektů
  • Editace rastrových objektů
  • Editace plynulých přechodů
 • Kontrola a konverze dokumentů (Preflight)
 • Úpravy dokumentů – vkládání objektů, vkládání stránek
 • Práce s barvami a barevností
  • Převody barev
  • Přímé barvy a Pantone knihovny
  • Devicelinky
 • Specifické funkcionality
  • Čárové kódy
  • Object Browser
  • PitStop Inspector
  • Rasterize Selection
  • Wireframe View

Webinář je plánovaný v rozsahu 40-50 minut. Je určen pro všechny, kteří pracuji s PDF soubory, které kontrolují a případně upravují, protože nemají přístup ke zdrojovým datům, používají Adobe Acrobat a nejsou si jisti, zda by pro ně investice do rozšíření Enfocus PitStop Pro byla smysluplná.

Registrujte se na webinář dne 6. 3. 2023 od 13 hodin zde.


 • -

Enfocus PitStop Pro 2022 – vylepšená funkce přidání spadávky

Tags : 

Enfocus PitStop Pro má kromě ruční editace obsahu PDF i možnost celou řadu činností automatizovat pomocí tzv. „Actions“ (akcí), které jsou uspořádány a automaticky vykonávány prostřednictvím tzv. „Action Lists“ (seznamů akcí). K oblíbeným akcím patří automatické přidání spadávky.

Spadávka na okraji stránky

Akce na přidání spadávky podél rámečku řezání (trim boxu) se nazývá Add bleed. V předchozích verzích tato akce dokázala přidávat spadávku buď odkrytím vymaskované části objektu (byla-li k dispozici) nebo zrcadlením. Zrcadlení však v některých případech přinášelo nepříjemný efekt (viz obrázek 1). Od verze 2022 již není čárová grafika zrcadlena, ale PitStop dokáže spadávku přidat prodloužením čárové grafiky ve nezměněném směru (viz obrázek 2).

Obrázek 1
Obrázek 2

Spadávka kolem obrysové čáry

Obrázek 3

Několik verzí zpět přibyla v PitStop Pro nová akce – Add bleed around contour, která má za úkol přidávat spadávku k obrysovým čarám, např. k čarám pro vyznačení tvarového ořezu. V prvních verzích tato akce často fungovala jen v ideálních případech a často se stávalo, že výsledek nebyl uspokojivý. Je však vidět, že Enfocus neustále pracuje na zdokonalování uvedených funkcí a nejinak tomu je i u této akce. I zde je nově možné pro prodloužení čárové grafiky použít funkci Extend line art (rozdíl můžete vidět na obr. 3).

Pro rastrový obrázek je možné použít funkci Repeat last pixel, která vezme okrajové pixely obrázku a v potřebném množství je naklonuje. V dřívějších verzích používal PitStop tuto techniku přidání spadávky k obrysovým čarám i v případě, že se jednalo o vymaskovaný obrázek, a neuměl využít skrytou část dat. Ve verzi 2022 však již umí chytře zkombinovat obě techniky – tam kde jsou data k dispozici, odkryje je, a tam kde k dispozici nejsou, použije klonování krajních pixelů (obrázek 4).

Obrázek 4

Semináře

Jste uživatel aplikace Enfocus PitStop Pro a chtěli byste poznat i další zajímavé akce a funkce, které tato aplikace nabízí? Chcete si usnadnit práci a automatizovat opakující se činnosti při zpracování dat ve formátu PDF vytvářením vlastních Action lists? Využijte možnosti zúčastnit se semináře Enfocus PitStop Pro pokročilé, který proběhne již 2. 2. 2023. Více informací zde nebo rovnou možnost registrace zde.


Teprve začínáte nebo je pro vás software Enfocus PitStop Pro zcela nový? Doporučujeme náš seminář Tiskové PDF – příprava, kontrola, úpravy. Ten stávající je již sice plně obsazen, ale vyplněním registračního formuláře nám můžete sdělit váš zájem a my vás budeme informovat, jakmile bude znám další termín. Vice informací zde. • -

Narozeninová sleva na PitStop Pro!

Všechno nejlepší k narozeninám Enfocus PitStop Pro!

Je k neuvěření, že Enfocus PitStop Pro je už 25 let starý!
Čtvrt století automatizované kontroly souborů PDF!

Na oslavu těchto stříbrných narozenin přišel Enfocus s mimořádnou nabídkou, kterou můžete využít i vy.

Až do konce roku 2022 nabízí následující slevy:

 • 25% slevu na nové předplatné (od druhého roku za plnou cenu).
 • Slevu 10 % na trvalé licence (bez slevy na Maintenance).

Chcete-li využít těchto mimořádných akcí, kontaktujte nás!


 • -

Vychytávky v Enfocus Switch

Tags : 

Enfocus Switch je flexibilní a multifunkční prostředí pro vytváření automatizovaných workflow, využívaných především pro automatizaci při zpracování výrobních informací a dat. Podrobněji jsme jej představovali například na našich webinářích . Silnou stránkou Enfocus Switch je především flexibilita a postupná přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost podle konkrétních požadavků uživatelů. Standardní funkcionalita, dodávaná přímo s prostředím Enfocus Switch je navíc rozšiřitelná pomocí doplňkových aplikací, vytvářených třetími stranami. Taková rozšíření je možné najít a stáhnout ze stránek Enfocus Appstore. Některá jsou zdarma, některá placená a je jen na uživateli Enfocus Switch, která rozšíření využije. Představíme vám jen některé z nich – kompletní přehled je dostupný na výše uvedeném odkazu.

Aplikace, které řeší automatickou úpravu PDF dat:

Uncover PDF
Uncover PDF je jednoduchá aplikace, která dokáže automatizovat často používanou operaci se zpracovávanými daty – vyjmout obálku z příchozího PDF souboru. Standardně dokáže vyjmout první 2 a poslední 2 stránky a uložit je do samostatného souboru PDF. V parametrech je ale možno zvolit vyjmutí jen 1 a poslední stránku nebo jen prvních 2 stránek. Do samostatného PDF uloží i zbývající stránky. Nově vytvořeným souborům lze automaticky přiřadit uživatelsky volitelné přípony, např „_obálka“ a „_blok“. Stejnou funkcionalitu lze sice vytvořit i pomocí PitStop Serveru, ale za cenu mnohem složitější konstrukce workflow.
Cena: zdarma

Split PDF layers
Podobnou funkcionalitu, jako předchozí aplikace má i aplikace Split PDF layers, ale jak název napovídá, do samostatných PDF rozděluje jednotlivé vrstvy, které se v PDF nacházejí. Např. v případě, že jsou řezací čáry v samostatné vrstvě, vytvoří z příchozích dat zvlášť tiskové PDF a zvlášť PDF pro řezací plotr během okamžiku. V nastavení lze doladit i další funkcionalitu, např. že vrstvu chcete jen odstranit (bez vytvoření PDF) nebo definovat jmenovitě vrstvy, které se mají/nemají zpracovávat.
Cena: zdarma

Resize Spine
Aplikace přímo od Enfocusu, umožňující modifikovat automaticky hřbet obálky, tam kde neodpovídá reálné tloušťce knihy. Nabízí tři strategie úpravy hřbetu a umožni také odstranit staré a přidat nové značky. Upraví rovněž trimbox, bleed box a media box, aby odpovídaly nové velikosti obálky. Použité strategie jsou – Posun bez přizpůsobení, Přizpůsobení celé obálky a Přizpůsobení hřbetu.
Cena: 100$ ročně

Dvě aplikace řešící připojení na služby Google


Google Sheets Connect
Tato aplikace umožňuje z workflow v prostředí Enfocus Switch využívat přímo tabulky Google (Google Sheets). Dokáže tabulky vytvářet, mazat a přejmenovávat. Dále umožňuje mazat a přidávat řádky, používat funkci Lookup (vyhledávání v tabulce), editovat obsah tabulek včetně vzorců, importovat CSV a Excel soubory a exportovat tabulky do souborů formátu Excel a XML
Cena: 250$ ročně.

Google Drive Connect
Google Drive Connect umožňuje integrovat složky na cloudovém úložišti Google Drive přímo do workflow Enfocus Switch. Dokáže například získat seznam složek a souborů na připojeném Google úložišti, stáhnout soubory, nahrát soubory, vytvořit složky, smazat soubory nebo složky a v neposlední řadě generovat a získat sdílený odkaz.
Cena: 250$ ročně.

A jedna specialitka na závěr.


Post to Trello
Automaticky vytváří, posouvá, archivuje a maže karty z aplikace Trello přímo ze Switche. Trello je cloudový nástroj pro spolupráci a organizování projektů. V prostředí aplikace Trello umisťujete a posouváte karty s jednotlivými realizačními kroky a připojujete k nim popis činnosti, kdo jí má přidělenou, kartičkám lze přidávat štítky, komentáře, termíny, náhledové obrázky apod. To vše lze pomocí doplňku Post to Trello ovládat přímo z prostředí Enfocus Switch. V rámci workflow je možné při průchody úlohy automaticky vytvářet, editovat i posouvat karty na pracovní desce v prostředí Trello. Switch si umí naopak z konkrétní karty aktuální informace stáhnout a použít je ve vlastním workflow.
Cena: 300$/ročně


 • -
Ing. Petr Heger a Zdeněk Bečka, TISKÁRNA K & B, s. r. o.

Automatizace prepressu není jen kontrola dat…

Tags : 

Ve společnosti TISKÁRNA K & B, s. r. o. používají Enfocus Switch pro automatizaci zpracování dat již čtvrtým rokem. Zkušenosti jim ukázaly, že automatizace prepressu se nemusí týkat jen kontroly dat, ale vhodným nástrojem, jako je Enfocus Switch, lze automatizovat i celou řadu dalších činností.

TISKÁRNA K & B, s. r. o. z Mostu používá software pro automatizaci zpracování dat, Enfocus Switch, již čtvrtým rokem. Má s ním tedy letité zkušenosti, a proto jsme jejím zástupcům položili otázky týkající se nejen automatizace jako takové, ale hlavně jejich zkušeností s tímto nástrojem. Na naše otázky odpovídali Ing. Petr Heger, ředitel společnosti, a Zdeněk Bečka, vedoucí Prepress studia a IT.

Jak byste charakterizovali vaši společnost?

TISKÁRNA K&B, s. r. o. patří k moderním polygrafickým podnikům, který působí na trhu více jak 30 let. Postupným rozvojem a pořizováním technologií nabízí nejen ofsetový tisk, ale i tisk digitální, signmaking, labelprint do šíře pásu 220 mm a samozřejmě knihařské dokončovací zpracování. Produkce je převážně merkantilní, i když zhruba 35 % je packaging a 10 % labelprint. Zhruba 80 % všech zakázek je tuzemských, zbytek je zahraničí. Velká většina zákazníků je koncových, agenturní zákazníci nepředstavují více jak 25 % náplně. Výhodou je, že společnost má vlastní grafické oddělení a rovněž využívá systém Enfocus Switch pro automatizovanou kontrolu a zpracování dat. Tento systém je trvale rozvíjen a očekává se postupná a dokonalejší produkční automatizace. Ve společnosti pracuje více než 25 stálých zaměstnanců. K nárazovým činnostem nebo tiskovým kampaním jsou najímáni externí spolupracovníci. V průměru je denně přijato 15 nových zakázek, některé velmi krátké, ale jiné i s dlouhodobým přesahem (packaging). Vše se samozřejmě liší v průběhu roku. Na základním procesu zapracování zakázky se podílí asi ¾ zaměstnanců, zbytek představují IT a režijní spolupracovníci.

Kdy a proč jste poprvé začali uvažovat o automatizaci?

První studii jsme si nechali vypracovat asi před 8 lety. Hlavním důvodem bylo zpracování opakujících se úkonů na dodaných tiskových datech od našich zákazníků. Jednalo se nejen o tisková PDF, ale i zdrojová data grafických programů, jako jsou Corel, Adobe apod. Již dlouhou dobu jsme kontrolovali data pomocí Enfocus PitStop Pro.

Nedovedeme si představit, jak bychom zvládali zpracovat všechna data bez pomoci automatizace. Workflow v prostředí Enfocus Switch chceme dále doplňovat a rozvíjet, protože se vždy najdou další úkony nebo činnosti, které lze díky flexibilitě systému Enfocus Switch provádět jednodušeji.

Jaké hlavní problémy jste potřebovali řešit?

Stručně řečeno, největším problémem byla časově náročná kontrola dodaných tiskových dat. Stávalo se, že kontrola proběhla až po několika dnech od dodání PDF od zákazníka, což vedlo k časové ztrátě při výrobě zakázky. Takže největší problém byl s dodržením dodacích termínů.

Proč jste se rozhodli pro Enfocus Switch a jaká byla vaše očekávání?

Jiná řešení jsme nehledali. Víme, že produkty od společnosti Enfocus jsou na té nejvyšší úrovni, a navíc jsme měli zkušenosti s jejich produktem Pitstop Pro, se kterým jsme již delší dobu kontrolovali i opravovali tisková data dodaná od našich zákazníků. Hlavním důvodem implementace produktu Enfocus Switch a Enfocus Pitstop Server byla zrychlená kontrola dat ihned po získání tiskových souborů od zákazníka. Díky předchozím zkušenostem s produkty Enfocus jsme se nebáli implementace ani nedostatečné funkcionality, jen jsme nevěděli, jak si na nový systém zvyknou zaměstnanci v naší společnosti. Je to přece jenom něco jiného a hlavně nového.

Jak byla náročná implementace?

Pro pořízení a základní implementaci systému jsme s obrátili na společnost GRAFIE CZ, která má s tímto softwarovým řešením mnohaleté zkušeností a realizovala již celou řadu instalací. Nejdříve proběhla analýza, při které jsme si vyjasnili, jaké hlavní problémy chceme řešit. GRAFIE CZ následně navrhla funkcionalitu implementovaného workflow, kterou jsme si odsouhlasili. Prvotní implementace trvala přibližně týden, poté následoval pilotní provoz a zapracovávání připomínek zaměstnanců. Před plným přechodem na nový způsob zadávání tiskových dat do výroby u nás ještě GRAFIE CZ provedla školení zaměstnanců zaměřené na tiskové PDF. Služeb společnosti GRAFIE CZ využíváme i nadále k udržování a dalšímu rozvíjení celého systému. Velkou výhodou systému Enfocus Switch je, že se jedná o otevřené prostředí, ve kterém lze bez nutnosti znalosti programování, po krátkém zaškolení a s trochou praxe vytvářet vlastní workflow.

Co vám zavedení Enfocus Switch přineslo?

Implementace systému splnila přesně to, co jsme očekávali. Čím více jsme systém používali, tím více jsme zjišťovali, jaké všechny opakující se úkony můžeme předat novému systému. A to nemyslíme jen automatickou kontrolu dodaných tiskových dat, ale například automatickou archivaci zakázek anebo automatické zpracování emailové komunikace. A stále objevujeme další činnosti, se kterými by nám mohl Enfocus Switch pomoci.

Můžete uvést konkrétní příklady využití?

Hlavní workflow, kterým jsme začali, umožňuje obchodníkům vkládat příchozí tisková data do systému spolu se základními informacemi o zakázce a obratem získají informace nejen o formální správnosti dat (rozlišení, fonty, přetisky), ale i zda se shodují s parametry zakázky (počet stránek, rozměr, barevnost). Později jsme doplnili i další workflow, např. pro tisk průvodek na dopravu, automatické třídění emailové komunikace, poloautomatickou opravu tiskových dat (spad, barevnost apod.), archivaci zakázek, díky možnosti integrace aplikací 3. stran realizujeme různé převody zdrojových dat do PDF atd. S prostředím jsme se naučili pracovat a velkou část těchto workflow jsme si již navrhli a vytvořili sami.

Jaká jsou další očekávání a jaké máte plány?

Nyní si již nedovedeme představit, jak bychom zvládali zpracovat všechna data bez pomoci automatizace. Už jsou pryč doby, kdy se soubory zpracovávaly několik dní. Dnes je díky skoro neomezené rychlosti internetu potřeba spravovat data ne v hodinách, ale v minutách, což by bez automatizace nešlo. Zákazník očekává odezvu od dodavatele téměř okamžitě. Workflow v prostředí Enfocus Switch chceme dále doplňovat a rozvíjet, protože se vždy najdou další úkony nebo činnosti, které lze díky flexibilitě systému Enfocus Switch provádět jednodušeji.

Je něco, co byste ještě chtěli doplnit?

Pro případné zájemce doporučujeme zhlédnout výuková dema, která jsou k dispozici na webových stránkách Enfocus (https://www.enfocus. com/en/learn), kde jsou uvedené příklady použití tohoto systému.


 • -

Jak efektivně přijímat tisková data?

Tags : 

Tisková data jsou dnes předávána nejčastěji ve formátu PDF. Přes nepopíratelné přínosy má tento formát jednu zásadní nevýhodu – může obsahovat informace v podobě zcela nevhodné k požadovanému účelu. A to platí obecně – tak jako je možné vytvořit PDF zcela nevhodné pro tisk, jen velmi těžko budete čtečkou v tabletu listovat v PDF určeném pro kvalitní tisk.

Ke kontrole skutečného obsahu PDF rozhodně nestačí obyčejný Acrobat Reader, o jiných prohlížečích PDF souborů ani nemluvě. Je pravda, že k podrobné kontrole obsahu PDF existuje specializovaný software, jako např. Adobe Acrobat Professional nebo Enfocus PitStop. Pro některé uživatele jsou však tyto nástroje zbytečně složité a drahé!

Co potřebuje obchodník nebo zaměstnanec na příjmu zakázek v tiskárně?

 1. Kontrolu, zda PDF neobsahuje kritické chyby, které brání dalšímu zpracování – např. nízké rozlišení obrázků, nevložená písma nebo chybějící spadávka.
 2. Kontrolu, zda PDF odpovídá zakázce – např. rozměr a počet stránek nebo barevnost.
 3. Nezávislost na oddělení prepressu a jeho časových možnostech.
 4. Možnost rychlé odpovědi zákazníkovi v případě nalezení závažné chyby v PDF, ideálně s informací, o jaké chyby se jedná.
 5. Možnost snadno předat zkontrolované PDF k dalšímu zpracování.

Společnost Enfocus, přední výrobce software pro práci s PDF, přichází se zcela novým produktem, určeným právě pro tyto účely:

Enfocus BoardingPass

Enfocus BoardingPass je zcela nový software od společnosti Enfocus. Samostatně běžící aplikace (nevyžaduje Adobe Acrobat) byla vytvořena speciálně pro potřebu osob na prvotním příjmu tiskových dat, které zpravidla nemají profesionální software ani hluboké znalosti o PDF, ale přesto jsou pro ně důležité rychlé ověření PDF a snadná komunikace se zákazníkem. To vše bez pomoci oddělení prepressu.


Enfocus BoardingPass – klíčové vlastnosti:


Rychlý náhled PDF

Rychlý náhled PDF

BoardingPass zobrazí PDF tak jak by bylo vytištěno

 • Garantuje zobrazení obsahu PDF, včetně korektního zobrazení přetisků a průhledností.
 • Zobrazí přehled použitých separací včetně přímých barev.

Kontrola PDF

Kontrola PDF na kritické chyby

BoardingPass zkontroluje PDF na kritické chyby:

 • Chybějící písma
 • Chybějící spadávka
 • Obrázky s nízkým rozlišením
 • Velikost čistého formátu (trim box)
 • Nepovolené barvy

Integrace s e-mailem

Integrace s emailem

BoardingPass je integrovaný s e-mailovým klientem

 • Načtení přílohy pouhým přetažením e-mailu
 • Současné zobrazení textu e-mailu
 • Automatické generování odpovědi zákazníkovi v případě nalezení chyby
 • Možnost editace a přidání komentářů do odpovědi
 • Snadné předání schválených souborů k dalšímu zpracování (do prepressu)

Předání dat do prepressu

Předání dat do prepressu

BoardingPass snadno předá data k dalšímu zpracování

 • Snadné předání dat k dalšímu zpracování
 • Uložení do předvolené složky včetně záznamu o kontrole
 • Možnost navázání výstupní složky na další automatické zpracování (např. v Enfocus Switch)
 • Automatické generování e-mailu pro prepress s informací o uložených datech

Přehled využití

Přehled využití

Ve spojení s účtem Enfocus může BoardingPass shromažďovat a zobrazovat data o využití aplikace.

 • Počet otevřených souborů
 • Počet schválených nebo vrácených souborů
 • Nejčastější nalezené chyby

Cena:
Enfocus Boarding Pass je k dispozici jako předplatné:

Enfocus Boarding Pass roční předplatné – 5 300 Kč bez DPH

Enfocus nabízí množstevní slevy pro 3 a více uživatelů. Chcete objednat, vyzkoušet nebo vás zajímají další informace? Kontaktujte nás!Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?