• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Nejrychlejší cesta k automatizaci prepressu

  • -

Nejrychlejší cesta k automatizaci prepressu

Enfocus Switch je prostředí pro vytváření automatizačních datových workflow. Přestože umožňuje vytvářet individuální workflow ušitá přesně na míru podle specifických požadavků zákazníka, ukazuje se, že v řadě instalací, které GRAFIE CZ v České republice realizovala, se některé požadavky zákazníků opakují. Díky tomu mohlo vzniknout několik typů standardních workflow, jejichž zavedení může být velmi rychlé. Můžete tak investici do software velmi rychle začít zhodnocovat, protože rozběhnutí těchto workflow v jejich základní podobě netrvá měsíce, ale je otázkou jednoho, max. dvou týdnů.

Workflow1: Kontrola na shodu se zakázkou

První ze standardních workflow řeší problém s včasným odhalením kritických problémů v zákaznických datech. Dokáže odhalit nejen obecné chyby, jako např. nízké rozlišení nebo chybějící fonty, ale dokáže zkontrolovat, zda data odpovídají zakázce. Může kontrolovat počet stránek, rozměr čistého formátu i barevnosti. Výstupem jsou i další informace, například zda nejsou v datech použity přímé barvy, počty barevných a černobílých stránek apod. V případě, že jsou data v pořádku, zadá obsluha další nezbytné informace (číslo zakázky, zákazníka, technologii apod.) a odesílá úlohu k dalšímu zpracování. V případě chyby, dostane obsluha e-mail s popisem nalezených chyb, který může sloužit k další komunikaci se zákazníkem.

Workflow 2: Úplná kontrola a příprava dat

Toto workflow přímo navazuje na předchozí workflow. I když zákaznická data projdou vstupní kontrolou, nejsou ve většině případů připravena k okamžitému odeslání do tisku. Může být potřeba „normalizace“ dat, barevné převody, odstranění průhledností, odstranění nevhodných značek apod. To vše zajistí toto workflow automatizovanou úplnou kontrolou s možností řady úprav, které data předpřipraví k dalšímu zpracování (workflow k tomuto účelu používá integrovaný Enfocus PitStop Server). Navíc má obsluha možnost opět v prostředí webového prohlížeče volit specifické úpravy, jako přidání spadávky, převod do černobílé, rozdělení stránek (např. obálka – blok) apod. Tyto úpravy lze dále doplňovat podle potřeby. Pro složitější úpravy má obsluha možnost otevření dat k ruční editaci a jejich následného vrácení do workfow. Po ověření, že jsou data připravena k tisku, zvolí obsluha příslušné tiskové zařízení a odešle data.

Workflow 3: Automatická archová montáž

Další ze standardních workflow využívá schopnosti do prostředí Enfocus Switch integrovat i jiné aplikace. V tomto případě využívá český software pro archovou montáž – Montax Imposer. S ním dokáže komunikovat prostřednictvím hotfolderů (sledovaných složek) a dokonce dynamicky řídit nastavení montáže pomocí souboru XML. Uživatel vše ovládá opět pouze z webového prohlížeče – zvolí typ montáže, výsledný arch, případně další parametry související se zvolenou montáží (např. posun obrazu při montáži V1). Připravené jsou základní typy montáží – Opakování (např. pro vizitky nebo letáky), Rozřez (vstupenky – s funkcí „cut & stack“) a V1. Další montáže je samozřejmě možné dále doplňovat. Obsluha tak může všechny základní montáže provádět bez nutnosti vlastnit speciální montážní software a bez hlubokých znalostí problematiky archové montáže.

Workflow 4: Napojení na tisk

Toto workflow sbírá požadavky na odeslání dat do tisku. Zde je připraveno základní třídění podle technologií – digitál A3++, velkoformát a ofset. Konkrétní nastavení koncových zařízení se nastavuje podle vybavení zákazníka a míra možné automatizace závisí především na používaných tiskových ripech. Nejčastější způsob předávání dat bývá pomocí tiskových hotfolderů. Workflow lze ale doplnit také o možnosti přímé komunikace s tiskárnami. Například doplněk z Enfocus Appstore umožňuje komunikovat s tiskovými zařízeními přímo jakýmkoliv tiskovým ovladačem (PS i PCL) v prostředí Windows. Existují ale i rozšíření pro přímé napojení na Canon PRISMAsync, Xerox FreeFlow Core nebo Fujifilm Jet Press.

Shrnutí

Tato popsaná 4 základní workflow na sebe plynule navazují a vytvářejí ucelený pracovní postup od vstupu dat až po jejich předání do tisku – pokrývají prakticky celý příjem dat a předtiskovou přípravu. K obsluze workflow nepotřebuje obsluha žádný speciální software ani znalosti – vystačí s běžným webovým prohlížečem. Workflow jsou z velké části předchystaná, takže pro jejich implementaci a „vyladění“ na konkrétní prostředí a potřeby zákazníka stačí většinou max. 1-2 týdny. Můžete tak automatizovat prakticky okamžitě po zakoupení příslušných licencí. Nicméně filosofie prostředí Enfocus Switch umožňuje, aby s vámi tato základní workflow dále rostla, tak jak budou růst vaše potřeby a požadavky.


Chcete-li vědět více, neváhejte nás kontaktovat. K tomu můžete využít například veletrh REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023, který se koná ve dnech 25. – 27. 4. 2023 v Praze, kde se s vámi rádi osobně setkáme.

Prezentace Automatizace v polygrafii – Enfocus Switch, proběhne ve středu 26. 4. 2023 od 11:30 hodin na veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY 2023.

V rámci veletrhu se můžete registrovat na individuální setkání s členy týmu GRAFIE CZ nebo můžete navštívit některý z našich workshopů v rámci doprovodného programu.

Po registraci vám rádi pošleme jednodenní vstupenku na veletrh.Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?