• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Archív podle štítku: události

  • -

Pour féliciter 2017

Tags : 

Celý polygrafický rok 2016 byl plný úspěšných, méně úspěšných, ale i neúspěšných příběhů. Bohužel ty úspěšné si na stupních vítězů užíváme pouze „minutkou slávy“ a potom musíme rychle běžet dál. Na druhé straně ty neúspěšné projekty se za námi vlečou. Snad jako ten nejpomalejší šnek. To se však nedá nic dělat. Život je jedna velká hra, kde občas někdo vyhraje a někdo prohraje. Přeji proto v roce 2017 všem příznivcům GRAFIE CZ a odborného titulu Noviny pro grafický průmysl více těch úspěšně realizovaných nápadů a s nimi spojených „minutek slávy“.

Hodně zdraví, osobní pohody a dobrých přátel přeje Martin Novotný, ředitel společnosti GRAFIE CZ.


  • -

GRAFIE CZ na Future Book Forum 2016

Tags : 

Již po šesté se ve dnech 2. až 4. listopadu sešli v německém Poingu zástupci vydavatelů a tiskáren z celého světa na setkání Future Book Forum, pořádaném každoročně společností Canon Europe. Zástupci GRAFIE CZ byli při tom – příležitost seznámit se s pohledem jednoho z předních výrobců produkčních tiskových technologií na budoucnost knižního průmyslu a zároveň možnost se setkat se zástupci tohoto odvětví (jak vydavatelů, tak tiskařů) jsme si nemohli nechat ujít.

Future Book Forum je pořádáno se záměrem odkrývat inovativní přístupy z pohledu budoucnosti vydávání knižních publikací. Přestože se setkání konalo v předváděcích prostorách společnosti Canon Europe, technologické ukázky a prezentace byly pouze jako doplňkové části programu. Hlavní důraz byl kladem na společné hledání nových přístupů při uvádění tištěných knižních titulů na trh.

Chcete-li se stát tím, kdo přijde s něčím opravdu novým, nestačí se zlepšit o 10 %, ale 10×.

Celé setkání moderoval Peter Fisk, expert pro hledání nových strategií a přístupů v podnikání, autor řady úspěšných knih, včetně titulu Gamechangers. V této souvislosti zazněla zajímavá myšlenka – chcete-li se stát tím, kdo přijde s něčím opravdu novým, nestačí se zlepšit o 10 %, ale 10×.

Základem celého setkání se stal manuskript připravované publikace „Dopisy ředitelům“, jejíž premiéra bude v květnu 2017 na konferenci Thinkers50 European Business Forum v dánském Odense. Účastníci setkání byli vyzváni, aby v rámci tří workshopů s tématy Ideas Lab (hlavní myšlenky a sdělení publikace), Design studio (forma publikace a použitá média) a Launch pad (způsob doručení obsahu čtenářům a obchodní model) přišli s vlastními myšlenkami a nápady, jak připravovanou publikaci dotvořit a publikovat. Myšlenky, které 10 vytvořených pracovních skupin z workshopů přineslo a následně prezentovalo, byly velmi rozmanité, někdy však velmi inspirativní a skutečně inovativní. V průběhu setkání došlo rovněž k přejmenování publikace na “Dopisy do budoucnosti”.

Úspěšná inovace závisí jen z 25 % na technologických inovacích, zbývajících 75 % tvoří inovace sociální.

Jednoznačným závěrem všech workshopů bylo, že budoucnost vydávání tištěných publikací se neobejde bez individuálního přístupu a úzké spolupráce s dalšími elektronickými kanály pro doručování informací k čtenářům. To, že se nejedná o pouhou teorii, ukázala řada případových studií z reálných podniků, které se pustili cestou inovací při vydávání a tisku knih a časopisů. V jedné z těchto prezentací padla další zajímavá myšlenka – úspěšná inovace závisí jen z 25 % na technologických inovacích, zbývajících 75 % tvoří inovace sociální.

„V rámci tohoto setkání jsme se chtěli dostat k samému srdci vydavatelského průmyslu s cílem umožnit přehodnocení způsobu, jak lze doručit psané slovo k cílovému čtenáři,“ řekl Peter Wolff, Head of Commercial Print Group ve společnosti Canon Europe. „A právě proniknutí do myšlení čtenáře je spolu s vytvořením nových modelů zprostředkování obsahu předpokladem úspěchu. Vydavatelé i poskytovatelé tiskových služeb musí být kreativnější v případě off-line i on-line kanálů a musí i více zapojit své zákazníky – a to je ta správná cesta k jejich podnikatelskému růstu.“


  • -

Seminář Fundamentals of Color and Appearance

Tags : 

V minulých dnech úspěšně a s velkou naplněností proběhl odborný  seminář Fundamentals of Color and Appearance. Tento celosvětový program společnosti X-Rite bylo možné shlédnout v České republice premiérově začátkem června tohoto roku. Jednoznačně se ukázalo, že i když se mnohdy pohybujeme v oboru, kdy správa barevnosti je naším dením chlebem, at´ již se jedná o nastavení aplikací, kalibraci monitorů, měření ICC profilů, nebo tiskový výstup, není vůbec od věci se zamyslet nad tím, jak je vlastně člověk k vnímání barvy uzpůsobený fyziognomicky. Co ho ovlivňuje nebo limituje a jakým způsobem. Ve výsledku nebylo podstatné, jestli účastníci byli z řad profesionálů nebo začátečníků v oblasti práce s barvou, každý si odnesl mnoho praktických informací z oblasti porovnání barevnosti, možnosti rozlišení barvy lidským okem, otestoval si na cvičeních své schopnosti a dostal mnoho dalších pro praxi užitečných informací. Nechybělo ani téma metody měření barevných odchylek a jejich interpretace a doporučení, jak správně srovnávat a vyhodnocovat barevnou shodu nebo odlišnost.

Pokud někdo litujete, že jste se školení nezúčastnili, máme pro vás dobrou zprávu. Následný seminář se stejným tématem budeme organizovat v první polovině roku 2016. Předběžný zájem nám můžete potvrdit na email: katerina.dykova@grafie.cz.


  • -

Fundamentals of Color and Appearance

Tags : 

Podívat se na věc z jiného úhlu pohledu je někdy velice důležité. Mnohdy jsme až překvapeni v jak úzkém prostoru se pohybujeme jen díky zažitým konvencím a standardním postupům, které vznikly někdy v minulosti jako reakce na určitou situaci. Nový pohled na věc dokáže v hlavě nastartovat nové myšlenky a díky tomu je možné, že začnete vnímat okolnosti a možnosti zcela jinak nebo jen v komplexních souvislostech.

Právě takový pohled vám chceme nabídnout na semináři Fundamentals of Color and Appearance. V červnu byl tento celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite premiérově představen v České republice a pro velký úspěch a plnou obsazenost semináře jsme se rozhodli jej zopakovat v dalším termínu, ve čtvrtek 5. 11. 2015 v Praze.

Čekejte zcela odlišný seminář, než na jaký jste, jako účastníci mnoha našich školení o správě barev zvyklí. Je to pohled na barvu a její vyjádření bez nastavení aplikací, bez kalibrací monitorů, bez měření ICC profilů. Jen pohled na to, jak mozek vnímá barvu, jak jsme ovlivněni mnoha faktory při vizuálním hodnocení barevnosti. Je to pohled s mnoha praktickými ukázkami a mnoha praktickými úkoly pro účastníky semináře.

Není podstatné, jestli jste profesionálové nebo začátečníci v oblasti práce s barvou. Jako účastník a minoritní přednášející, vám mohu slíbit mnoho praktických informací z oblasti porovnání barevnosti, možnosti rozlišení barvy lidským okem, metody měření barevných odchylek a jejich interpretace. Úkoly, díky kterým získáte informace o svých schopnostech, jak vidíte barvu. O vlivu prostředí na vnímání barvy a mnoho dalších pro praxi užitečných informací. Nabídneme i doporučení jak vyhodnocovat a srovnávat barevnost a barevnou shodu nebo barevnou odlišnost.

Budu se na vás těšit spolu s hlavními přednášejícími, kterými jsou Małgorzata Lososová Ungrádová a Jan Ungrad ze společnosti X-Rite.

Více o programu s možností registrace na: www.registrujse.cz/foca

Jan Štor – GRAFIE CZ


  • -

GRAFIE CZ na veletrhu Reklama Polygraf

Tags : 

Ve dne 12. až 14. května 2015 se na pražském výstavišti v Letňanech uskuteční již tradiční veletrh věnovaný polygrafii – Reklama Polygraf 2015.
GRAFIE CZ se na této významné akci představí s celou řadou novinek.

Kniha o PDF/X

Pokud navštívíte náš stánek, můžete si zakoupit zcela nové vydání knihy o PDF/X. Nejnovější poznatky o využívání standardů PDF/X-1a a PDF/X-4 jsou zpracovány zkušenými autory do plnobarevné knihy v rozsahu 144 stran plných schémat, obrazů a praktických doporučení.

Workshopy na téma automatizace

V prvních dvou dnech veletrhu budou probíhat konzultační workshopy na téma automatizace. První tematický workshop bude zaměřený na automatizaci při zpracování dokumentů a produkčních datových souborů PDF pomocí nástrojů společnosti Enfocus. Druhý workshop se zaměří na automatizaci při kontrole vytištěných etiket a obalů přímo v provozu tiskárny či expedici a příjmu odběratele. Ukázky tohoto řešení představí GRAFIE CZ ve spolupráci se zástupcem společnosti Global Vision. Z kapacitních důvodů je vhodné se na workshopy předem registrovat.

Konzultace

Samostatným tématem bude i možnost konzultací na téma správy barev v komerčních tiskárnách a centrech digitálních tiskových služeb. GRAFIE CZ spolupracuje již více než rok se společností Heidelberg Praha na projektu správy barev a tisku v režimu různých tiskových referencí. Součástí této spolupráce je možnost si na veletrhu zajistit bezplatnou konzultaci a následné vypracování odborné analýzy o aktuálním stavu správy barev a s tím souvisejících procesů v tiskovém provozu.

Inovace

Na stánku budou i další odborní konzultanti, se kterými bude možné diskutovat možnosti uplatnění např. QR kódů nebo technologií Augmented Reality v nových službách nebo si nechat vypracovat studii proveditelnosti pro svůj podnikatelský záměr.

Noviny pro grafický průmysl

Jistě stojí za to se zastavit na stánku i pro nejnovější vydání Novin pro grafický průmysl. Tentokrát budeme prezentovat tisk na nový typ tiskového média a to na mondi BIO TOP 3 next High-Speed Inkjet.

Zastavte se na stánku GRAFIE CZ, rádí se s Vámi setkáme.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?