• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív autora: Arnošt Nečas

 • -

Stabilní trh s ofsetovými stroji

Tags : 

Každoročně sledujeme prodeje a instalace ofsetových archových strojů na českém a slovenském trhu. Velké poděkování všem dodavatelům uvedených tiskových technologií, kteří nám data pro statistiku pravidelně poskytují.

Stálá tisková produkce

V minulém newsletteru jsme čerpali z 9. výzkumu drupa, který poměrně široce popisuje vývoj a předpoklady tiskových objemů rozdělených dle tiskových technik. Tento výzkum popisuje ofset jako dlouhodobě stabilní tiskovou techniku, která zajišťuje poskytovatelům tiskových služeb stabilitu tiskových objemů s tím, že výrazně roste počet jednotlivých zakázek s nižšími tiskovými náklady. Na českém a slovenském trhu se dlouhodobě a pravidelně investuje do technologického parku včetně archových ofsetových strojů. Poskytovatelé tiskových služeb sledují trendy a vybavení tiskových strojů a investují nemalé prostředky do výbavy, která uvedené stroje posunuje do kategorie automatizovaného či autonomního řízení s návazností na software, který komunikuje zakázku napříč firmou.

Výroba obalů

Loňský rok co do počtu instalovaných ofsetových strojů na českém a slovenském trhu navázal na předchozí rok 2022. Z uvedených specifikací jednotlivých tiskových strojů se dá vyčíst, že ofsetové tiskové stroje jdou převážně do tiskáren, které se výraznou měrou podílejí na výrobě obalů. V roce 2022 výrazně převažovali v instalacích formáty B1 a větší a v loňském roce 2023 se instalace strojů ve formátu B2 vyrovnala větším formátům. Zajímavé je vybavení strojů ve formátu B2. které kopírují veškerou nadstandardní výbavu z formátové řady B1 a větší, což umožňuje zrychlení tisku jednotlivých zakázek a zkracování dodacích termínů zadavatelům.


 • -

Model Group kupuje stroj Landa S10 pro nabídku služeb „Just in time“ a digitálního tisku obalů

Tags : 

Špičková evropská obalová společnost Model Group instaluje ve svém závodě v České republice první tiskový stroj Landa S10 Nanographic Printing®. Nový tiskový stroj Landa bude sloužit k výrobě běžných digitálních obalů a také k zavedení nové nabídky produktů „just in time“ (JIT) pro český trh i okolní trhy. Tiskový stroj Landa S10, který slouží některým největším světovým značkám, bude vyrábět vysoce kvalitní obaly s různými tiskovými náklady a funkcí variabilních dat pro místní spotřebitelské nabídky, a zároveň zajistí výrazné snížení nadbytečných zásob a s nimi spojené výdaje a odpad.

Tiskový stroj Landa S10.

Tiskový stroj Landa S10 tak dále podpoří obchodní model „vše pod jednou střechou“ – služby společnosti zahrnují komplexní nabídku obsahující návrh, testování, výrobu, tisk, kompletaci, skladování, dodávku a dokonce i následné vyzvednutí a odvoz k recyklaci. Společnost před nákupem vyhodnotila několik dalších technologií a zjistila, že Landa S10 je jediný digitální tiskový stroj, jenž překonává tradiční technologie – poskytuje rychlost, kvalitu a náklady na vlastnictví, které jsou nutné k tomu, aby se digitální tisk dostal ze specializovaných obalových aplikací do mainstreamové výroby.

Josef Chalupný, provozní ředitel spol. Model Obaly a.s., uvádí: „Trh digitálního tisku na obaly sledujeme již řadu let, konkrétně jsme hledali řešení pro podporu nových služeb JIT, což je pro nás oblast potenciálního růstu. Tiskový stroj Landa byl jedinou technologií, která byla dostatečně rychlá, pokrývala dostatečný barevný gamut a měla vysokou kvalitu tisku – která je srovnatelná nebo lepší než u tradičních technologií – pro podporu široké škály výrobků a trhů, na nichž působíme. A to zahrnuje de facto vše od rychloobrátkového zboží přes farmacii až po automobilový průmysl a vše mezi tím.“

Spol. Model Obaly si uvědomuje i další výhody tiskového stroje, včetně možnosti zajistit delší náklady tisku i udržitelnost – která byla nakonec uvedena jako hlavní důvod nákupu stroje Landa.

„Jako podnik jsme se zavázali snížit naši stopu CO2. Tiskový stroj Landa S10 se k nám hodí, protože byl zkonstruován s ohledem na ekologii – od mechaniky až po unikátní inkoust NanoInk – a naše dosavadní dojmy jsou vskutku výjimečné,“ pokračuje Josef Chalupný. „Nejenže se vyznačuje prakticky nulovým odpadem, ale navíc našim zákazníkům umožní výrazně redukovat objemy zakázek. Tím se snižuje potřeba skladování nechtěných zásob a zmenšuje dopad na životní prostředí, který souvisel s jejich podporou kvůli logistickým a provozním činnostem. Pokud se tento první nákup osvědčí, zřejmě budeme instalovat další nanografické tiskové stroje v rámci celé skupiny.“

Sharon Cohen, obchodní ředitelka společnosti Landa Digital Printing, říká: „Jsme nadšeni, že se spol. Model Group připojila k rodině Landa. Josef a jeho kolegové mají hluboké znalosti o současných potřebách svých zákazníků i budoucích trendech, a pečlivě hledají řešení, které tyto požadavky splňuje. Jsme velice rádi, že můžeme podpořit spol. Model Group při realizaci jejich strategie JIT a In-House a pomoci jim využít jejich konkurenční výhody. To, že je spol. Model Group naším zákazníkem, je důkazem naší hodnoty na trhu, a dalším krokem k našemu úspěchu. Těšíme se, že ji na této cestě budeme i nadále podporovat.“

Jako rodinný podnik založený před více než 140 lety má dnes spol. Model Group jen v České republice pět výrobních závodů – dva se specializují na výrobu obalů z pevné lepenky a laminovaných obalů, a tři na výrobky z vlnité lepenky. Spol. Model Group je s 30% podílem na trhu předním dodavatelem obalů pro tento region. Spol. Model Group má obrat 1,2 miliardy eur / 1,3 miliardy amerických dolarů a v rámci Evropy zaměstnává více než 4 500 pracovníků.


 • -

9th drupa Global Trends Report 2023

Tags : 

Zpráva o globálních trendech drupa, která byla zveřejněna v listopadu 2023, je jasným prohlášením o rostoucí důvěře téměř ve všech regionech a na všech trzích. Poskytovatelé tiskových služeb i dodavatelé předpovídají, že příští rok bude ještě lepší, než letošní rok 2023.

Devátý výzkum Global Trends, který letos na jaře provedly Printfuture (UK) a Wissler (CH) a do kterého se zapojilo více než 600 tiskáren a dodavatelů z expertního panelu drupa složených z vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí. Globálně o 32 % více tiskáren a dodavatelů označilo ekonomickou situaci své společnosti za „dobrou“ ve srovnání s těmi, kteří ji uvedli jako „špatnou“. Mezi tiskárnami byly téměř všechny regiony a trhy na vzestupu než v roce 2019, tedy před pandemií Covid.

Richard Gray, provozní ředitel společnosti Printfuture, uvedl: „Ačkoli lze od obalových a funkčních tiskáren očekávat pozitivní předpovědi, potěšující byla rostoucí důvěra mezi komerčními a vydavatelskými tiskárnami.“ Zdá se, že komerční a vydavatelské tiskárny přečkaly nejhorší dopad digitalizace a začínají plánovat s větší jistotou.

Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci vaší společnosti? Jaká jsou vaše očekávání pro příštích 12 měsíců?

Vyšší ceny přinášejí větší důvěru

Zdroj takové důvěry na všech trzích je jasný z poskytnutých údajů o finanční výkonnosti. Celosvětově o 50 % více tiskáren ceny v roce 2023 zvýšilo, než je snížilo, po vzoru z minulého roku, kdy v předchozích sedmi letech ceny spíše klesaly. Následovaly lepší výnosy a marže. Tento trend byl na všech trzích, i když existovaly regionální rozdíly.

Digitální adaptace roste

Stálost archového ofsetového tisku na všech trzích je pozoruhodná, což se mezi tiskárnami obalů potvrzuje včetně se zvyšujícím objemem tisku pomocí flexa. Objem barevného tisku digitálního toneru zůstává lídrem mezi technologiemi digitálního tisku. Globálně roste digitální tisk. Tiskárny, které generovaly 26 % obratu v digitálu v roce 2014 těm vzrostl tento podíl na 29 % v roce 2023. Na první pohled jde jen o mírný růst. Různé průmyslové zdroje však ukazují, že objemy od roku 2014 výrazně vzrostly, i když se zdá, že míra digitálního přijetí se zpomaluje.

Jak byste zhodnotili svůj objem tisku v následujících technologiích za posledních 12 měsíců?

Dobré vyhlídky na investice

Kapitálové výdaje během Covidu klesly, loni se trochu zotavily a letos se zrychlily, když v roce 2023 investovalo o 27 % více tiskáren více než ti, kteří výdaje snížili; celosvětově lepší číslo než kterýkoli rok od roku 2017. Pro rok 2024 se očekává ještě vyšší míra investic ze strany tiskáren i dodavatelů. Obecně zůstávají technologie tisku a finišing nejoblíbenějšími cíli, přičemž celosvětově nejoblíbenějšími technologiemi jsou archový ofsetový ofset a digitální toner, ačkoli existují významné rozdíly podle trhu.

Silné prognózy růstu průmyslu musí být samozřejmě vyváženy přijetím ekonomických předpokladů s rizikem recese nebo alespoň nepříznivé inflace, které nyní převažuje nad dopadem pandemie a širokou škálou konkrétnějších regionálních socioekonomických problémů.

Sabine Geldermann, ředitelka drupa a Global Head Print Technologies na Messe Düsseldorf, uvedla: „Tiskárny a dodavatelé vědí, že musí inovovat, aby uspěli v dlouhodobém horizontu. Jsem přesvědčena, že drupa 2024 bude ideální příležitostí prozkoumat, jak nejlépe dosáhnout tohoto cíle.“

Zdroj: drupa Global Trends


 • -

Müller Martini a Hunkeler spojují své síly pro budoucnost

Tags : 

Po pečlivém zvážení se rodiny vlastníků rozhodly sloučit Hunkeler Group se skupinou Müller Martini. Müller Martini Holding AG získal všechny akcie skupiny Hunkeler. Touto transakcí rodina Hunkeler a Crédit Mutuel Equity prodaly všechny své akcie společnosti Müller Martini. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu nezveřejní.

Dlouhodobá spolupráce

Společnosti Hunkeler AG a Müller Martini AG jsou předními světovými výrobci na trhu s inovativními řešeními pro finišing tiskových zakázek. Obě společnosti zaměřují významnou část své inovační síly na ekonomickou výrobu individualizovaných tiskových produktů v rámci automatizované chytré továrny.

Hunkeler a Müller Martini jsou si velmi blízcí již mnoho let. Dlouhá a úspěšná historie začala během 2. světové války, kdy Hans Müller pracoval pro Hunkeler jako strojní inženýr, než v roce 1946 založil vlastní firmu a založil společnost Hans Müller/Grapha. Tyto dobré vztahy jsou udržovány po celá desetiletí. Místní blízkost v regionu Zofingen a již existující a úspěšné partnerství v oblasti strojů a komponentů tvoří ideální výchozí bod pro ještě užší spolupráci v budoucnu.

Spojením svých sil vidí obě společnosti skvělé příležitosti, jak spojit své inovační aktivity a v budoucnu ještě lépe poskytovat produkty a služby své globální zákaznické základně prostřednictvím společných prodejních a servisních aktivit. Obě rodiny vlastníků se proto rozhodly pro tuto strategickou transakci, která vedla k akvizici společnosti Hunkeler AG společností Müller Martini AG.

Bruno Müller: „Grafický průmysl se neustále mění a hledá nové inovace v oboru. Spojením klíčových prvků obou společností, jako jsou personál, odbornost a technologie, budeme v budoucnu schopni ještě lépe nabízet a poskytovat inovativní řešení naší globální klientele.“

Stefan a Michel Hunkelerovi: „Mezi Hunkelerem a Müller Martini existuje dlouhodobé partnerství a pravidelná výměna. Příležitost k fúzi je v současné době velmi výhodná jak pro partnery, tak pro naše společné zákazníky, protože spojení obou společností přinese značné výhody. To je také silný závazek pro region Zofingen.“

Předání společnosti mezi rodinami vlastníků: zleva doprava Stefan Hunkeler (předseda představenstva Hunkeler AG), Michel Hunkeler (delegát představenstva Hunkeler AG), Bruno Müller (CEO Müller Martini AG), Rudolf Müller (majitel a člen představenstvo Müller-Martini AG), Daniel Erni (CEO Hunkeler AG), Franz Hunkeler (patron Hunkeler AG).

 • -

Proces transformace firmy GRAFIE CZ pokračuje

Tags : 

Jistě jste si všimli na našich webových stránkách, že na nich přibyla řada nových informací. První z nich je o naší spolupráci s eProductivity Software v oblasti nasazení a implementaci informačního systému PACE včetně záznamu z webináře Martina Novotného. Další oblastí jsou základní informace o našem vlastním řešení Web-To-Print W2P Flexible, které již je úspěšně nasazeno v sedmi českých firmách a další se chystají. Stránka obsahuje také webinář vedený Janem Štorem. Třetí oblastí, které se intenzivně již delší dobu věnujeme, je oblast automatizace toku dat a nasazení platformy Enfocus Switch a PitStop Server. Toto řešení nyní využívá na 30 firem v ČR a na Slovensku. Stránky jsou doplněny také o webinář pana Víta Kulky.


 • -

GRAFIE CZ je partnerem Adobe

Tags : 

GRAFIE CZ je od 1. prosince 2023 partnerem Adobe a je oprávněna prodávat softwarové produkty jak ve formě předplatného, tak i v podobě trvalých licencí. Chcete-li své předplatné Adobe spravovat prostřednictvím GRAFIE CZ, kontaktujte Pavla Maňase: pavel.manas@grafie.cz a pošlete své Adobe VIP ID.


Vzhledem k blížícímu se konci podpory trvalých licencí Acrobatu ze strany Adobe doporučujeme nákup nové verze Acrobatu Pro DC již ve formě předplatného. Stejně tak nás prosím neváhejte kontaktovat v případě, že máte starší verzi Enfocus PitStopu Pro, kde Vám můžeme nabídnout upgrade (pouze ze dvou verzí zpět) nebo nové předplatné na 1 rok nebo na 3 roky. 

Posílají vám zákazníci datové podklady jako obrázky a vy je pracně předěláváte do použitelného PDF ve vhodném formátu a se spadávkou? Pokud si od nás koupíte do 31. prosince 2023 Acrobat nebo PitStop Pro v předplatném, dostanete navíc zdarma akci (Action List) pro PitStop Pro, která vám tento problém vyřeší. 
 
Akce (přesněji Action List) umožňuje rychle vytvořit z dat v některém z obrazových formátů (JPG, PNG, TIFF apod.) korektní PDF soubor připravený k archové montáži. Podmínkou je, že soubor lze otevřít v Adobe Acrobatu, ve kterém máte instalovaný Enfocus PitStop Pro. Po spuštění se akce zeptá na požadovaný maximální rozměr rámečku řezání, velikost spadávky a konečné rozlišení. Následně data přizpůsobí požadovanému formátu, přidá spadávku a upraví rozlišení. Dostanete 2 akce s různým způsobem přidání spadávky – buď zrcadlením nebo opakováním krajních pixelů. Vhodnost konkrétní metody přidání spadávky se může lišit podle typu grafického motivu na okrajích upravované grafiky. Akce je vytvořena v poslední verzi PitStop Pro. 


 • -

Digitalizace a automatizace tiskových provozů

Tags : 

rádi bychom vás pozvali na sérii krátkých webinářů, které vám přiblíží moderní tiskové provozy z pohledu automatizace a digitalizace výrobních a obchodních workflow.

Webinář: Enfocus Switch – scénáře automatizace zpracování dat
28. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Webinář: MIS pro polygrafické provozy – ePS PACE
29. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Webinář: W2P Flexible – on-line eshop vašich polygrafických produktů
30. 11. 2023 od 13 hodin
REGISTRACE

Kde: online, link pro připojení vám pošleme na e-mail uvedený při registraci.


 • -

RICOH Pro VC80000 zaměřený na automatizaci

Tags : 

Technologické novinky v oblasti času zahájení tisku, rychlosti tisku, kontroly kvality, konzistence barev, výměny médií a prediktivní údržby zvyšují výrobní kapacitu a návratnost investic.

Výjimečná kvalita tisku na média až do 300 g/m2

RICOH Pro VC80000 staví na úspěchu RICOH Pro VC70000 a je navržen tak, aby tiskl ve výjimečné kvalitě barevné knihy, katalogy, časopisy a další komerční tiskové aplikace na natíraných médiích až do gramáže 300 g/m2. Jedinečná rodina softwarových a hardwarových nástrojů přináší zvýšenou automatizaci výroby, kontrolu kvality tisku a komunikaci s mnoha funkcemi umělé inteligence, strojového učení a analýzy dat, které zajišťují předvídatelný a opakovatelný výstup s minimálními zásahy operátora.

Inkoustový digitální tiskový stroj RICOH Pro VC80000.

Nejmenší stroj ve své třídě, s plně duplexním tiskem měřícím méně než deset metrů, obsahuje inkoustové hlavy nejnovější generace s řízenou teplotou. Představuje řadu převratných technologií, které dosahují maximálního rozlišení 1200 × 1200 dpi, maximální rychlosti 150 mp/min – což představuje 50% nárůst produkčního výkonu ve srovnání s tiskovými stroji předchozí generace – a zaměřuje se na maximalizaci produktivity s cílem snížit celkové náklady na vlastnictví.

Beta instalace v Sattler Media Group

Nové funkce se ukázaly jako vítězná kombinace pro beta instalaci v Sattler Media Group v Německu, jedné z předních evropských mediálních společností se specializací na oblast komerčního tisku, direct mailu, omnichannel marketingu a logistiky. Christian Haneke, manažer pro inovace a řešení, uvádí: „Úroveň automatizace dosažená tiskovým řešením RICOH Pro VC80000 v kombinaci s až o 50 % vyšším výkonem vysoce kvalitních produktů ve srovnání s naší současnou technologií mění roli, kterou inkoustová tiskárna hraje ve výrobním portfoliu Sattler Media Group.“

„Naši klienti s vysokorychlostními inkoustovými tiskárnami sdílejí podobné produkční výzvy: potřebují vysokorychlostní kapacitu k plnění velkých objednávek a kratší doby obrátky a nástroje, které usnadní a zefektivní provoz jejich tiskáren,“ řekl Eef de Ridder, viceprezident, Graphic Communications Group, Ricoh Europe.“ RICOH Pro VC80000 je postaven na tom, co udělalo předchozí generaci oblíbenou u klientů, a je důkazem našeho odhodlání pomáhat klientům řešit jejich výzvy. Nastavuje nový standard v oblasti automatizace a datové inteligence pro zvýšení produktivity a použitelného výstupu. V návaznosti na uvedení archového stroje B2 RICOH Pro Z75 upevňuje RICOH status lídra na trhu v oblasti produkčního inkoustového tisku.“

Vysokorychlostní inkoustový tiskový stroj RICOH Pro VC80000 bude k dispozici od začátku roku 2024 v celé oblasti EMEA.


 • -

Lépe plánovat? Ano, jde to!

Tags : 

Cítíte nebo jste dokonce přesvědčení, že by Vaše tiskárna, při stávajícím strojním i personálním vybavení, měla být schopna vyrobit více zakázek, ale reálně toho nejste schopni dosáhnout a zakázky se Vám naopak zpožďují?

Pak nejspíš potřebujete lépe plánovat…  

Dynamické plánování PrintFlow

Nemusíte zoufat, je tu léty prověřené řešení – dynamické plánování PrintFlow od společnosti eProductivitySoftware, které je navrženo a optimalizováno speciálně pro polygrafické provozy.

PrintFlow je postaveno na filozofii TGO (Theory of Global Optimization) a to znamená, že plánování jednotlivých výrobních operací není optimalizované jen z pohledu jedné konkrétní operace, zakázky, stroje, technologické linky ale globálně přes všechny výrobní stroje/technologie a pro všechny zakázky a to nejen ty, které jsou již připraveny do výroby ale i těch už rozpracovaných.

Dynamické plánování PrintFlow  bylo od počátku navrženo a vyvíjeno pro potřeby polygrafických provozů, a proto se zde pracuje s polygrafickými parametry, podle kterých se optimalizuje „skládání“ jednolivých zakázek a operací za sebou.

Např. změna formátu tiskového archu z B1 na B2 a naopak představuje určitou činnost na tiskovém stroji, která stojí nějaký čas a i finanční náklady, a stejné je to i u změny tisku procesními barvami na Pantone a naopak, proto se PrintFlow snaží seřadit zakázky za sebou tak, aby se zbytečně často neměnily formáty nebo CMYK – Pantone, ale přitom se stihnuly i všechny následující výrobní operace a hotová zakázka byla expedována v termínu potvrzeném  zákazníkovi.

A to byl jen jeden příklad, který se týkal jen tiskového stroje a ten může být samozřejmě ještě rozšířen i o další parametry pro řazení dle typu papíru, gramáže, atd. Navíc u každého stroje (a nejen tiskového) mohou být nastaveny jiné parametry (formát, typ lamina, typ laku, tloušťka hřbetu, atd.) pro řazení zakázek a také i jiné priority (zda je preferovaný termín nebo zda je preferován co nejmenší počet „přestaveb“).

Již z tohoto krátkého popisu je zřejmé o jak složitý a komplexní problém se jedná a že není v silách i toho nejlepšího plánovače/plánovačů „seřadit“ výrobu optimálně. Od toho je tady PrintFlow, který připraví podle nastavených podmínek a parametrů scénář výroby, kde je hned vidět kolik operací se zpozdí a kde je ve výrobě úzké místo, kde tato zpoždění vznikají. Až zde to tohoto procesu vstupuje plánovač, který musí navrhnout nějakou změnu (např. prodloužení pracovní směny, externí kooperaci, atd.) a na základě této změny PrintFlow „přeplánuje“ výrobu a v optimálním případě by už neměla být žádná zpožděná operace, a nebo jejich počet rapidně klesne.

Hlavním přínosem PrintFlow je zvýšení „průchodnosti“ tiskárny o 5% až 25% (v závislosti na typu výroby, produktů, vybavení, atd.) ale co je nejdůležitější – při stejných mzdových nákladech a při stejném strojním vybavení, jako za současného stavu.

Pro více informací kontaktujte: Milan Bobek, GRAFIE CZ, e-mail: milan.bobek@grafie.cz, tel. 602 766 536


 • -

Webinář: Nejlepší spadávka v PitStop Pro.

Tags : 

Chcete se stát mistrem v akcích s Enfocus PitStop Pro? Právě pro vás připravujeme sérii krátkých tutoriálů a tipů, jak tento software ovládat.

V zahajovacím webináři se naučíme připravit nejlepší spadávku pomocí PitStop Pro.

Kdy: pondělí 13. 11. 2023 od 13.00 hodin
Kde: online svět, link pro připojení vám pošleme na e-mail uvedený v registraci.

​​​​​​​Registrujte se na webinář do 13. 11. 2023 do 9.00 hodin zde.


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?