• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív autora: Arnošt Nečas

 • 0

Webináře PitStop Pro

Tags : 

Ještě, než začnou letní měsíce, tak jsme oslovili účastníky webinářů s tématem PitStop Pro a zeptali jsme se na jejich hodnocení webinářů.

Myšlenka na pořádání pravidelných webinářů vznikla v průběhu loňského léta, kdy jsme v GRAFII CZ přemýšleli, jak zefektivnit práci stovek uživatelů software Enfocus PitStop Pro, který při plném využití může uspořit až hodiny rutinní práce týdně a zároveň díky nastaveným parametrům předchází reklamacím tiskových zakázek.

Dotazník

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat, že jste vyplnili zaslanou anketu pro vylepšení webinářů GRAFIE CZ na téma Enfocus PitStop Pro. Anketa byla pojata formou deseti krátkých otázek a zde je v krátkosti jejich vyhodnocení.

Účastníci ocenili formu i obsah jednotlivých prezentací s tím, že jednotlivé akce a předváděné rutiny byly vysvětleny srozumitelně, v některých případech až moc rychle. Zde samozřejmě záleží na tom, jak jsme zruční nebo jak jsme sžití se samotným softwarem. Byli jsme potěšeni, že PitStop pro používáte často a že představené tipy a triky při své práci využíváte. Někteří z vás nám pomohli při registracích na jednotlivé webináře tím, že rozšířili obsah webináře o svou konkrétní akci či požadavek na řešení určitého dotazu. Jednou z komunikovaných otázek byl termín webináře, kde někteří z vás projevili zájem o jiné časy i dny vysílání. Řešením je registrace na webinář přes registrační stránky s možností shlédnout webinář již po jeho vysílání nebo se můžete ke všem webinářům vrátit na stránkách GRAFIE CZ.

Celkově jste hodnotili webináře 9,5 body z 10 možných a určitě byste webináře doporučili dalším uživatelům.


 • 0

Podpora vzdělávání od MPSV – úřadu práce

Tags : 

Víte, že nyní můžete získat 100% příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na vzdělávání vašich zaměstnanců? Stačí mít datovou schránku pro zadání žádosti o příspěvek a vypsané školení. Můžete získat až 536 Kč na jednoho zaměstnance na hodinu. Školení musí být realizováno v rozsahu 16 až 80 hodin. Příspěvek mohou získat firmy z celé ČR včetně Prahy!

V rámci Národního plánu obnovy „DIGI pro firmu“ může zaměstnavatel získat příspěvek na vzdělávání v oblasti IT dovedností na jednoho zaměstnance – příspěvek na vzdělávací aktivitu 263,98 Kč na hodinu a mzdový příspěvek 272,13 Kč (celkem na osobu 536,11 Kč na hodinu, na den pak celkově 4.288,88 Kč). Podpora je poskytována a proplácena ex-post na základě dokladů předložených žadatelem. Školení a žádosti mohou probíhat v období mezi dubnem 2024 a 30. září 2025.

Využijte našich školení a nechte si vyškolit vaše zaměstnance na PitStop Pro / Server a Switch.

Kompletní podmínky pro získání příspěvku jsou uvedeny zde.

Žádosti se mohou podávat zde.


 • 0

Ukončení prodeje trvalých licencí Adobe Acrobat Standard a Pro 2020

Tags : 

Pravděpodobně jste zaznamenali, že bude 15. července 2024 ukončen prodej časově nelimitovaných licencí Adobe Acrobat Standard a Professional verzí 2020. Pokud chcete ještě využít nákup těchto licencí, učiňte tak co nejdříve. Jedná se o úplně poslední časově nelimitované licence od Adobe. Všechny ostatní produkty jsou již nabízeny v tzv. předplatném na jeden rok nebo na tři roky. Aktuální verze Adobe Acrobat prodávaná v předplatném je již 2024. Podpora verzí Acrobat Standard a Pro 2020 bude zcela ukončena cca v červnu 2025 (obvyklá doba podpory je 5 let).

Pokud Acrobat využíváte společně s PitStopem, jeho nejnovější verze 2024 oficiálně nepodporuje Acrobat 2020. Proto doporučujeme v tomto případě přechod na Acrobat v předplatném.

Pro dotazy spojené s nákupem Adobe a Enfocus produktů kontaktujte Pavla Maňase na email: pavel.manas@grafie.cz.


 • -

Chytré vyřazení (nejen) pro velkoformátový tisk

Tags : 

Automatické chytré vyřazení různě velikých motivů různých tvarů je bez specializovaného softwaru časově velice náročný úkol. Ke zrychlení celého procesu je tu Enfocus Griffin, který postup zjednoduší, nebo dokonce (v kombinaci s Enfocus Switch) plně automatizuje. 

Příprava souborů rovnou v aplikaci 

Griffin pracuje v několika režimech, od běžného vyřazení v mřížce, až po vsazování nepravidelných tvarů do sebe. Jakmile se soubory do aplikace nahrají, tak se analyzují a pokud obsahují nějakou ořezovou cestu, tak ji aplikace využije. Nemusíme se také omezovat jen na jednu ořezovou cestu/metodu, v souboru může být klidně několik zpracování najednou. Zároveň máme možnost nastavení, jak se metody mají rozeznávat – můžeme se odkazovat třeba na specifickou přímou barvu, nebo vrstvu v dokumentu. Pokud soubor ořezové cesty neobsahuje, tak je můžeme nechat automaticky přidat, nebo si přímo z aplikace nechat soubor otevřít  a upravit jej třeba pomocí PitStop Pro.

Chytré vyřazení bez zbytečného odpadu materiálu

Jakmile jsou soubory připravené, tak nastupuje hlavní výhoda aplikace Griffin – chytré vyřazení. Jak už bylo zmíněno, máme na výběr několik možností, jak soubory nechat vyřadit. Tím nejzajímavějším je bezpochyby „Free Nesting“, kdy Griffinu necháme volnost v tom, jak do sebe může jednotlivé objekty zapasovat. Úspora tohoto řešení je jak na straně času, tak materiálu, protože jakmile se nemusíme omezovat na předem definovanou mřížku, tak využijeme plochu materiálu mnohem efektivněji. Samozřejmostí je možnost přidat různé pomocné značky, čárové kódy a textová pole, která nám zpracování zjednoduší.

Jak na plnou automatizaci? 

Celý tento proces je možné díky zapojení Griffin Auto ještě více automatizovat. Veškeré možnosti, které nabízí samostatná aplikace, jsou k dispozici i v rozšíření do Enfocus Switch, což otevírá další možnosti. Switch může data roztřídit, PitStop Server zkontrolovat, případně opravit a Griffin automaticky vytvoří tiskové a ořezové soubory, které mohou automaticky pokračovat až do RIPu. 


 • -

Na barevnosti záleží

Tags : 

Dalo by se říct, že téma barevnosti v současné době umělé inteligence, automatizace a softwarových nástrojů je již překonáno, ale opak je pravdou. Velkému zájmu se těšil workshop Fundamentals of Color and Appearance, jehož opakování se stalo nekonečným příběhem na uvedené téma.

V polovině dubna GRAFIE CZ společně s X-Rite Pantone a společností Quentin, která provozuje e-shop DTPobchod.cz, uspořádali již poněkolikáté celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone. Workshop byl určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

Praktický workshop

Více jak dvě desítky účastníků z tiskových provozů, obalových firem, automobilového a chemického průmyslu v průběhu celého dne odhalovali různé nástrahy při hodnocení barevnosti. V praktických ukázkách si vyzkoušeli porovnávat různé odstíny barev, včetně jejich chování pod různým osvětlením. Naučili se principy základních měřicích přístrojů včetně praktického měření a mnoho dalších dovedností. S prezentátory řešili barevnost ze svých vlastních zkušeností a získali další argumenty pro komunikaci barevnosti se svými zákazníky. Dle ohlasů účastníků workshop pro ně byl přínosný a velmi jim rozšířil dovednosti v rámci posuzování barevnosti.


 • -

Zájem o polygrafický systém MIS/ERP Pace se potvrzuje

Tags : 

V úterý 9. 4. 2024 proběhl další workshop o MIS/ERP pro polygrafické provozy. Setkání se zúčastnilo několik manažerů z tiskáren z České republiky. Atraktivní program s kvalitními moderátory a hosty trval čtyři hodiny a byl zaměřen k seznámení s manažerským informačním systémem MIS/ERP Pace vhodným pro polygrafické provozy.

Program setkání byl připraven jako soubor interaktivních vystoupení, při kterých probíhaly ukázky systému MIS/ERP Pace společnosti eProductivity Software zkušeným specialistou Davidem Lowe z eProductivity Software, docházelo k vzájemné konfrontaci názorů mezi účastníky za účasti moderátorů Stephana Starka z eProductivity  Software a Martina Novotného z GRAFIE CZ, proběhlo vystoupení v podobě prezentace Petra Breburdy z IGEPA CZ o stavu polygrafického trhu v ČR a na závěr byla připravena velmi otevřená panelová diskuze účastníků akce s hosty akce v podobě zákazníků, kteří systém již nasadily a úspěšně jej využívají v reálné polygrafické praxi.

Panelová diskuse účastníků s uživateli MIS/ERP Pace.

Workshop organizovala společnost GRAFIE CZ a eProductivity Software s podporou společností IGEPA CZ a Enfocus. Tyto společnosti velmi úzce spolupracují na podpoře SW řešení společnosti eProductivity Software v ČR a SK a především na rozvoji platformy MIS/ERP Pace a podpůrných systémů, např. Enfocus Switch.

Systém MIS/ERP Pace je otevřený manažerský informační systém pro polygrafické provozy. Jedná se o řešení, které svou vnitřní strukturou a otevřenou architekturou pro integraci třetích stran splňuje požadavky aktuálních potřeb velmi dynamického trhu.

Pokud pojedete na veletrh drupa 2024 do německého Düsseldorfu, tak navštivte stánek Hall 7a / E03.


 • -

Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž

Tags : 

Kanadská firma Ultimate TechnoGraphics Inc. je výrobcem nejvyspělejších a nejspolehlivějších vyřazovacích nástrojů pro polygrafii. Výsledkem je automatizace, která přináší maximální zjednodušení a zefektivnění přípravy tiskových dat pro tisk. Hlavními dvěma produkty firmy jsou Ultimate Impostrip (vyřazovací software) a Ultimate Bindery (rozšíření Impostripu o dokončovací zařízení).
V dubnu 2024 podepsala GRAFIE CZ s Ultimate TechnoGraphics Inc. smlouvu o spolupráci a stává se tak jejím partnerem a prodejcem pro Českou republiku.
Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž tak přirozeně doplňuje stávající prodejní portfolio GRAFIE CZ: eProductivity Software PACE, Enfocus Switch a rodina PitStop, Montax Imposer a Adobe Creative Cloud.
Jak už to u GRAFIE CZ bývá, i pro Ultimate Impostrip bude poskytovat podporu první linie v češtině. GRAFIE CZ je připravena zákazníkům poskytnout ohledně Ultimate Impostripu předprodejní konzultaci či předvedení produktu zdarma.

Produktové stránky: https://www.grafie.cz/ultimate-technographic-impostrip/

Více informací: https://imposition.com/software/impostrip/


 • -

Současnost a budoucnost lokálních tiskových služeb

Tags : 

Inkoustový tisk v archovém podání by mohl v budoucnu nahradit část tradičních ofsetových tiskových strojů, které jsou v tiskových provozech, zejména u lokálních poskytovatelů, na hranici životnosti.

Formát B2

Aktuální nabídka digitálních inkoustových archových tiskových strojů ve formátu B2, případně B1, se rozrůstá a výrobci cítí potřebu tato řešení neustále zdokonalovat. Aktuálně prodávané stroje dosahují požadované kvality tisku a dokážou flexibilně reagovat na požadavky zákazníků, jak už z pohledu změny designu nebo tisk v nižších nákladech.

Lokální poskytovatelé tiskových služeb využívají digitální stroje do formátu SRA3 a zároveň kalkulují zpracovávané zakázky jak pro digitální technologie, tak i pro ofset, který stále používají. Následně se rozhodují, jakou technologii zvolí pro realizaci. Je jen otázkou času, jaká je udržitelnost aktuálně používaných technologií do budoucna nebo přemýšlet o archovém inkoustu ve formátu B2.

Drupa 2024

Vzhledem k blížícímu se veletrhu drupa 2024 na přelomu května a června dodavatelé připravují do svých expozic tisková řešení, která akceptují současné požadavky klientů, např. on-line objednávky včetně informací o ceně, průběhu a dodání zakázky. Vše směřuje k plné automatizaci a inkoustové tiskové stroje jsou jedním z dílů uceleného automatizovaného workflow.


 • -

Enfocus User Group 2024

Tags : 

V poslední době se hodně hovoří o automatizaci výrobních workflow. Existují různá řešení, jak rutinní postupy ve výrobě i v administrativě využít k automatizaci. Jedním z možných řešení jsou i nástroje Enfocus Switch a PitStop server.

Společnost GRAFIE CZ uspořádala začátkem března 2024 již druhé setkání uživatelů sw Enfocus. Vzhledem k možnostem uvedeného sw šlo o dvoudenní akci ve formátu workshopů, které účastníci využili k výměně zkušeností a postupným zaváděním částečných opakujících se postupů, které ve výsledku přispívají k časovým úsporám, zástupnosti lidských zdrojů a k zpřehlednění informačních toků jednotlivých zakázek.

Workshop

Celá akce byla koncipována jako workshop, kdy uživatelé sw Enfocus z téměř dvaceti firem si vyměňovali své zkušenosti při využívání funkcionalit, jak v samostatné aplikaci, tak i s napojením na další sw a hw. Vzhledem k různorodosti výrobních náplní zúčastněných firem bylo velmi zajímavé mapovat různorodé použití sw Enfocus. Prioritně je Enfocus ve firmách využíván ke kontrole PDF souborů a k jejich úpravě, ale jak ukázalo setkání, tak je to jen zlomek možného využití.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých definovali možné požadavky, které řeší jak ve výrobě, tak i v administrativě samotných zakázek. Můžeme uvést pár příkladů, které se v tiskárnách opakují, např. zakázkový list, třídění a kontrola dat, rozdělovník pro expedici, změna specifikace zakázky atd. Po spojení obou skupin následovalo vyhodnocení jednotlivých požadavků, které byly v další diskusi řešeny nebo byly navrhovány možnosti postupů, jak takové rutinní činnosti zavést do jednotlivých workflow. Pro mnohé účastníky byla tato část setkání inspirativní k dalšímu a širšímu využití sw Enfocus.

Atmosféra celého setkání se nesla v přátelském duchu. V přestávkách workshopu i v neformální části setkání si účastníci aktivně vyměňovali své zkušenosti s používáním sw Enfocus a jeho možného napojení pro další automatizaci jejich postupů jak ve výrobě, tak i v administrativě.

Druhý den dopoledne byl prezentován Enfocus Switch ve spojení s ukázkou Adobe Photoshop a Adobe InDesign, dále aplikace Griffin, nástroj pro efektivní automatickou montáž pro velkoformátový tisk. Přestože aplikace Griffin může být provozována samostatně, její užitná hodnota se násobně zvýší integrací do automatického workflow vytvořeného v prostředí Enfocus Switch. Na závěr celého setkání byla představena nová verze aplikace REWIEW, která slouží k jednoduchému online schvalování dat, ke kterým může zákazník posílat své připomínky – to všechno z webového prohlížeče, bez nutnosti mít nainstalovaný jakýkoliv dodatečný software či hosting.


 • -

Revoria Press GC12500 ve formátu B2 (B2XL)

Tags : 

Na akci Peak Performance Print 2024 představila společnost Fujifilm poprvé v Evropě nový tiskový stroj Revoria Press GC12500 ve formátu B2. Akce se uskutečnila na konci ledna v novém předváděcím centru Fujifilm Print Experience Centre v německém Ratingenu (v těsné blízkosti Düsseldorfu) a v průběhu tří dnů se jí zúčastnilo přibližně 300 zákazníků, partnerů a zástupců médií.

Největší formát archů B2

Jedním z hlavních cílů akce Peak Performance Print bylo představení nejnovějšího laserového digitálního stroje ve formátu B2 společnosti Fujifilm. Revoria Press GC12500 je vysoce výkonné tonerové řešení, které poskytuje kvalitní digitální tisk ve formátu B2 s použitím vlastního toneru Super EA-Eco. Dokáže oboustranně tisknout na archy o rozměrech až 750 x 662 mm (B2XL), což je největší formát archů B2 pro digitální tiskový stroj v oboru. To znamená, že dokáže vytisknout šest stran ve formátu A4 na jeden tiskový arch rychlostí 2500 archů/hodinu, v rozlišení 2400 x 2400 dpi, zpracovat různé gramáže papíru od 64 do 450 g/m2 a tisknout na širší škálu substrátů včetně syntetického papíru. Společnost Fujifilm navíc výrazně zkrátila typickou výrobní linku pro obsluhu stroje tím, že spojila podavač, zakladač a ovládací panel na jedné straně.

Zařízení bylo zatím představeno ve verzi pro oboustranný tisk CMYK. Tisková jednotka však má již připravené dva volné sloty pro přímé barvy stejně jako je tomu u varianty Revoria Press PC1120. To otvírá další zajímavé možnosti v tisknout tiskoviny a obaly s dalším atraktivními barevnými plochami. Co je zatím ještě k diskusi? Archy papíru (substrátu) se zatím zakládají do „šuplíků“. Zařízení nemá „zatím“ možnost zajet s paletou archů B2 přímo do nakladače. Věříme, že na veletrhu drupa 2024 již bude k dispozici takové řešení.

Další zajímavé exponáty na akci Peak Performance Print 2024

Kromě laserového tonerového stroje B2 byly na akci Peak Performance Print také živě předvedeny zbývající části rychle se rozšiřujícího portfolia digitálních tiskových strojů Fujifilm. Rychle rostoucí portfolio výrobce nabízí možnosti pro všechny komerční tiskárny a tiskárny vyrábějící obaly ze skládačkového kartónu, od základní úrovně s řadou ApeosPro C až po oceňovaný šestibarvový tiskový stroj Revoria Press PC1120, který nabízí výjimečnou kvalitu, produktivitu a kreativní potenciál. Toto řešení již bylo dodáno více než 100 zákazníkům. Společnost využila akci k prezentaci i nejnovějšího vývoje svých produkčních inkoustových řešení, včetně vysokorychlostního modelu Jet Press 750S High Speed Model, výkonného archového digitálního tiskového stroje B2 čtvrté generace, roll-to-roll digitálního tiskového zařízení Jet Press FP790 určeného pro flexibilní obaly a hlav Samba. Další část akce byla zaměřena na inkoustový velkoplošný tisk a řešení produkčního datového workflow, včetně XMF PressReady a Revoria Flow DFE.

Martin Novotný, konzultant, GRAFIE CZ


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?