• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Archív autora: Arnošt Nečas

 • -

Pohled: drupa 2024 

Tags : 

Co přinesl mezinárodní veletrh drupa 2024 a na co bychom se měli připravit. 

Digitalizace mění analogové procesy, zatímco umělá inteligence přebírá stále více úkolů v Průmyslu 4.0. drupa 2024 představila špičkové technologie napříč celým průmyslovým řetězcem se zaměřením na budoucí a průřezové technologie. S ohledem na tento scénář budou témata jako cirkulární ekonomika, automatizace, tisk/dokončování 4.0, umělá inteligence, ekonomika platforem a konektivita v centru pozornosti. 

Polygrafický průmysl, stejně jako mnoho dalších, prošel v posledních letech výraznou transformací, kterou do značné míry ovlivnil nástup automatizace. Automatizace způsobila revoluci ve způsobu fungování tiskových společností, zvýšila efektivitu, snížila náklady a zlepšila kvalitu.

Zvýšená efektivita 

Jedním z nejbezprostřednějších a nejviditelnějších efektů automatizace v polygrafickém průmyslu je zvýšená efektivita výrobních procesů. Automatizované stroje pracují při vyšších rychlostech a s větší přesností, což vede ke kratším výrobním časům a snížení nákladů. Tiskové úlohy, které dříve trvaly hodiny, lze nyní dokončit během několika minut díky přesnosti a rychlosti tiskových řešení. To přináší výhody nejen poskytovatelům tiskových služeb z hlediska produktivity, ale také se to promítne do zkrácená výrobních časů pro klienty.  

Vylepšená kvalita 

Automatizace v polygrafickém průmyslu přesahuje rychlost a efektivitu; přispívá také ke zlepšení kvality. Lidské chyby, které byly kdysi běžným jevem v procesech tisku, se výrazně snížily. Automatizované systémy zajišťují konzistentní kvalitu tisku, což má za následek ostřejší obrázky, živé barvy a větší přesnost. Tato úroveň stálosti kvality je významným prodejním argumentem pro tiskové společnosti, které chtějí přilákat špičkové klienty, kteří požadují dokonalost svých tištěných materiálů.  

Automatizace a úspory 

Omezené fosilní zdroje a uhlíkové emise způsobily, že udržitelnost se stala nezbytnou součástí dlouhodobých firemních strategií. V závislosti na využití zdrojů tiskařský a obalový průmysl již dnes používá výrobní postupy, které šetří energii a zdroje. drupa 2024 představila důležitá fakta pro udržitelnou výrobu tiskových a obalových řešení a jaké trendy se v rámci odvětví vyvíjejí za účelem dosažení cíle oběhového hospodářství. 

Automatizace má přímý dopad na snižování nákladů tiskových společností. Zavedením automatizovaných systémů mohou tiskařské podniky výrazně snížit své provozní náklady. Toho je dosaženo snížením mzdových nákladů, protože automatizované stroje vyžadují méně lidské obsluhy. Kromě toho jsou automatizované stroje často navrženy tak, aby byly energeticky účinnější a snížily účty za elektřinu a energie. Celkově se to promítá do vyšších ziskových marží pro tiskové společnosti a konkurenceschopné ceny pro zákazníky. 

Expozice společnosti FUJIFILM zaměřená na digitalizaci a udržitelnost.

Závěr: Budoucnost automatizace a udržitelnosti v tisku

Tiskařský průmysl ušel dlouhou cestu, poháněný neustálým vývojem technologií a automatizace. Automatizace má hluboký dopad na průmysl a nabízí výhody, jako je zvýšená účinnost, zlepšená kvalita, snížení nákladů, flexibilita a snížení odpadu. Tyto výhody nejen zvýšily konkurenceschopnost tiskových společností, ale také připravily cestu pro další inovace v oboru. Od zavedení systémů pro řízení pracovních toků až po implementaci automatizované předtiskové přípravy a digitálního tisku využil polygrafický průmysl automatizaci, aby zefektivnil své procesy a splnil stále se vyvíjející požadavky klientů. Robotické systémy a automatické mechanismy kontroly kvality dále posunuly hranice možného, ​​což má za následek vyšší produktivitu a spokojenost klientů.


 • -

Vzdělávání zaměstnanců je klíčem k úspěchu

Tags : 

V tiskárnách máme sofistikované technologie včetně umělé inteligence a rádi bychom všechny tyto pokroky vědy využili pro efektivnější chod firmy a výroby samotné. 

V poslední době se řada zaměstnavatelů potýká s nedostatkem pracovníků, zejména kvalifikovaných. Jednou z možností je vytvořit ve firmě vzdělávací plán vlastních zaměstnanců a tím jim dát najevo, že rádi investujete do jejich vyšší kvalifikace. Nejedná se jen o profit firmy samotné, ale firmy získají kvalifikované, vysoce produktivní zaměstnance, kteří přináší na pracoviště neocenitelné kvality. 

Dalším z důvodů zavedením vzdělávacích aktivit je zvýšená spokojenost zaměstnanců, což má přímý vliv na produktivitu, angažovanost a loajálnost zaměstnanců. 

Investice do vzdělávacích aktivit je možné plánovat z vlastních zdrojů nebo využít projektů v rámci Národního plánu obnovy, které vypisuje Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Úřadem práce. 

NPO – DIGI pro firmu 

Projekt DIGI pro firmu je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců, které je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity společnosti. V rámci Národního plánu obnovy DIGI pro firmu může zaměstnavatel získat příspěvek na vzdělávání v oblasti IT dovedností na jednoho zaměstnance – příspěvek na vzdělávací aktivitu 263,98 Kč na hodinu a mzdový příspěvek 272,13 Kč (celkem na osobu 536,11 Kč na hodinu, na den pak celkově 4 288,88 Kč). Podpora je poskytována a proplácena ex-post na základě dokladů předložených žadatelem. Školení a žádosti mohou probíhat v období mezi dubnem 2024 a 30. září 2025. 

Workshopy PitStop Pro a Enfocus Switch 

GRAFIE CZ reaguje na možnost využít pro investování do vzdělávacích aktivit v rámci projektu „DIGI pro firmu“ a připravila pro vaše zaměstnance intenzivní praktické workshopy na téma PitStop Pro a Enfocus Switch. V rámci vzdělávacích aktivit je možné naplánovat jak celé workshopy, tak je zde i možnost vytvoření vzdělávacího projektu a složit ho dle vašich potřeb, např. prezenční workshop, školení na pracovišti, on-line školení atd. Na jednoho zaměstnance můžete čerpat příspěvek až na 80 hodin vzdělávacích aktivit (minimální počet hodin vzdělávacích aktivit pro žádost je 16). 

V případě vašeho zájmu vám rádi sestavíme plán vzdělávacích aktivit vašich zaměstnanců. Pro dotazy spojené s plánem vzdělávacích aktivit kontaktujte Pavla Maňase na email: pavel.manas@grafie.cz.

Využijte našich školení a nechte si vyškolit vaše zaměstnance na PitStop Pro / Server a Switch.

Kompletní podmínky pro získání příspěvku jsou uvedeny zde.

Žádosti se mohou podávat zde.


 • -

GRAFIE CZ na veletrhu drupa 2024

Tags : 

Celkem čtyři dny jsme strávili s našimi zákazníky z předních českých tiskáren na letošním polygrafické veletrhu drupa 2024. Kromě našeho šestičlenného týmu se předem organizovaných setkání zúčastnilo 30 našich zákazníků, kteří se zajímali o novinky z různých oblastí polygrafie. Zájem byl především o digitální tiskové stroje velikostí od SRA A3 až po B1, namátkou vybíráme představení nového archového inkoustového stroje Canon varioPrint iX1700, Fujifilm JetPress 750S, Ricoh Pro Z75 či Koenig & Bauer Durst VariJet 106. Ze software především automatizace toku dat Enfocus Switch, archová montáž Ultimate Impostrip či MIS ePS PACE. Společně trávený čas umožnil sdílet zážitky z veletrhu, ale také výměnu zkušeností z oboru. V těchto společných aktivitách bude GRAFIE CZ i nadále spolupracovat s aktivně pracujícími tiskárnami.


 • -

Webináře PitStop Pro

Tags : 

Ještě, než začnou letní měsíce, tak jsme oslovili účastníky webinářů s tématem PitStop Pro a zeptali jsme se na jejich hodnocení webinářů.

Myšlenka na pořádání pravidelných webinářů vznikla v průběhu loňského léta, kdy jsme v GRAFII CZ přemýšleli, jak zefektivnit práci stovek uživatelů software Enfocus PitStop Pro, který při plném využití může uspořit až hodiny rutinní práce týdně a zároveň díky nastaveným parametrům předchází reklamacím tiskových zakázek.

Dotazník

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat, že jste vyplnili zaslanou anketu pro vylepšení webinářů GRAFIE CZ na téma Enfocus PitStop Pro. Anketa byla pojata formou deseti krátkých otázek a zde je v krátkosti jejich vyhodnocení.

Účastníci ocenili formu i obsah jednotlivých prezentací s tím, že jednotlivé akce a předváděné rutiny byly vysvětleny srozumitelně, v některých případech až moc rychle. Zde samozřejmě záleží na tom, jak jsme zruční nebo jak jsme sžití se samotným softwarem. Byli jsme potěšeni, že PitStop pro používáte často a že představené tipy a triky při své práci využíváte. Někteří z vás nám pomohli při registracích na jednotlivé webináře tím, že rozšířili obsah webináře o svou konkrétní akci či požadavek na řešení určitého dotazu. Jednou z komunikovaných otázek byl termín webináře, kde někteří z vás projevili zájem o jiné časy i dny vysílání. Řešením je registrace na webinář přes registrační stránky s možností shlédnout webinář již po jeho vysílání nebo se můžete ke všem webinářům vrátit na stránkách GRAFIE CZ.

Celkově jste hodnotili webináře 9,5 body z 10 možných a určitě byste webináře doporučili dalším uživatelům.


 • -

Podpora vzdělávání od MPSV – úřadu práce

Tags : 

Víte, že nyní můžete získat 100% příspěvek od Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na vzdělávání vašich zaměstnanců? Stačí mít datovou schránku pro zadání žádosti o příspěvek a vypsané školení. Můžete získat až 536 Kč na jednoho zaměstnance na hodinu. Školení musí být realizováno v rozsahu 16 až 80 hodin. Příspěvek mohou získat firmy z celé ČR včetně Prahy!

V rámci Národního plánu obnovy „DIGI pro firmu“ může zaměstnavatel získat příspěvek na vzdělávání v oblasti IT dovedností na jednoho zaměstnance – příspěvek na vzdělávací aktivitu 263,98 Kč na hodinu a mzdový příspěvek 272,13 Kč (celkem na osobu 536,11 Kč na hodinu, na den pak celkově 4.288,88 Kč). Podpora je poskytována a proplácena ex-post na základě dokladů předložených žadatelem. Školení a žádosti mohou probíhat v období mezi dubnem 2024 a 30. září 2025.

Využijte našich školení a nechte si vyškolit vaše zaměstnance na PitStop Pro / Server a Switch.

Kompletní podmínky pro získání příspěvku jsou uvedeny zde.

Žádosti se mohou podávat zde.


 • -

Ukončení prodeje trvalých licencí Adobe Acrobat Standard a Pro 2020

Tags : 

Pravděpodobně jste zaznamenali, že bude 15. července 2024 ukončen prodej časově nelimitovaných licencí Adobe Acrobat Standard a Professional verzí 2020. Pokud chcete ještě využít nákup těchto licencí, učiňte tak co nejdříve. Jedná se o úplně poslední časově nelimitované licence od Adobe. Všechny ostatní produkty jsou již nabízeny v tzv. předplatném na jeden rok nebo na tři roky. Aktuální verze Adobe Acrobat prodávaná v předplatném je již 2024. Podpora verzí Acrobat Standard a Pro 2020 bude zcela ukončena cca v červnu 2025 (obvyklá doba podpory je 5 let).

Pokud Acrobat využíváte společně s PitStopem, jeho nejnovější verze 2024 oficiálně nepodporuje Acrobat 2020. Proto doporučujeme v tomto případě přechod na Acrobat v předplatném.

Pro dotazy spojené s nákupem Adobe a Enfocus produktů kontaktujte Pavla Maňase na email: pavel.manas@grafie.cz.


 • -

Chytré vyřazení (nejen) pro velkoformátový tisk

Tags : 

Automatické chytré vyřazení různě velikých motivů různých tvarů je bez specializovaného softwaru časově velice náročný úkol. Ke zrychlení celého procesu je tu Enfocus Griffin, který postup zjednoduší, nebo dokonce (v kombinaci s Enfocus Switch) plně automatizuje. 

Příprava souborů rovnou v aplikaci 

Griffin pracuje v několika režimech, od běžného vyřazení v mřížce, až po vsazování nepravidelných tvarů do sebe. Jakmile se soubory do aplikace nahrají, tak se analyzují a pokud obsahují nějakou ořezovou cestu, tak ji aplikace využije. Nemusíme se také omezovat jen na jednu ořezovou cestu/metodu, v souboru může být klidně několik zpracování najednou. Zároveň máme možnost nastavení, jak se metody mají rozeznávat – můžeme se odkazovat třeba na specifickou přímou barvu, nebo vrstvu v dokumentu. Pokud soubor ořezové cesty neobsahuje, tak je můžeme nechat automaticky přidat, nebo si přímo z aplikace nechat soubor otevřít  a upravit jej třeba pomocí PitStop Pro.

Chytré vyřazení bez zbytečného odpadu materiálu

Jakmile jsou soubory připravené, tak nastupuje hlavní výhoda aplikace Griffin – chytré vyřazení. Jak už bylo zmíněno, máme na výběr několik možností, jak soubory nechat vyřadit. Tím nejzajímavějším je bezpochyby „Free Nesting“, kdy Griffinu necháme volnost v tom, jak do sebe může jednotlivé objekty zapasovat. Úspora tohoto řešení je jak na straně času, tak materiálu, protože jakmile se nemusíme omezovat na předem definovanou mřížku, tak využijeme plochu materiálu mnohem efektivněji. Samozřejmostí je možnost přidat různé pomocné značky, čárové kódy a textová pole, která nám zpracování zjednoduší.

Jak na plnou automatizaci? 

Celý tento proces je možné díky zapojení Griffin Auto ještě více automatizovat. Veškeré možnosti, které nabízí samostatná aplikace, jsou k dispozici i v rozšíření do Enfocus Switch, což otevírá další možnosti. Switch může data roztřídit, PitStop Server zkontrolovat, případně opravit a Griffin automaticky vytvoří tiskové a ořezové soubory, které mohou automaticky pokračovat až do RIPu. 


 • -

Na barevnosti záleží

Tags : 

Dalo by se říct, že téma barevnosti v současné době umělé inteligence, automatizace a softwarových nástrojů je již překonáno, ale opak je pravdou. Velkému zájmu se těšil workshop Fundamentals of Color and Appearance, jehož opakování se stalo nekonečným příběhem na uvedené téma.

V polovině dubna GRAFIE CZ společně s X-Rite Pantone a společností Quentin, která provozuje e-shop DTPobchod.cz, uspořádali již poněkolikáté celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite Pantone. Workshop byl určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, architektuře, obalovém a polygrafickém průmyslu, v průmyslu nátěrových hmot, plastů, textilním, automobilovém, kosmetickém, potravinářském a v mnoha dalších.

Praktický workshop

Více jak dvě desítky účastníků z tiskových provozů, obalových firem, automobilového a chemického průmyslu v průběhu celého dne odhalovali různé nástrahy při hodnocení barevnosti. V praktických ukázkách si vyzkoušeli porovnávat různé odstíny barev, včetně jejich chování pod různým osvětlením. Naučili se principy základních měřicích přístrojů včetně praktického měření a mnoho dalších dovedností. S prezentátory řešili barevnost ze svých vlastních zkušeností a získali další argumenty pro komunikaci barevnosti se svými zákazníky. Dle ohlasů účastníků workshop pro ně byl přínosný a velmi jim rozšířil dovednosti v rámci posuzování barevnosti.


 • -

Zájem o polygrafický systém MIS/ERP Pace se potvrzuje

Tags : 

V úterý 9. 4. 2024 proběhl další workshop o MIS/ERP pro polygrafické provozy. Setkání se zúčastnilo několik manažerů z tiskáren z České republiky. Atraktivní program s kvalitními moderátory a hosty trval čtyři hodiny a byl zaměřen k seznámení s manažerským informačním systémem MIS/ERP Pace vhodným pro polygrafické provozy.

Program setkání byl připraven jako soubor interaktivních vystoupení, při kterých probíhaly ukázky systému MIS/ERP Pace společnosti eProductivity Software zkušeným specialistou Davidem Lowe z eProductivity Software, docházelo k vzájemné konfrontaci názorů mezi účastníky za účasti moderátorů Stephana Starka z eProductivity  Software a Martina Novotného z GRAFIE CZ, proběhlo vystoupení v podobě prezentace Petra Breburdy z IGEPA CZ o stavu polygrafického trhu v ČR a na závěr byla připravena velmi otevřená panelová diskuze účastníků akce s hosty akce v podobě zákazníků, kteří systém již nasadily a úspěšně jej využívají v reálné polygrafické praxi.

Panelová diskuse účastníků s uživateli MIS/ERP Pace.

Workshop organizovala společnost GRAFIE CZ a eProductivity Software s podporou společností IGEPA CZ a Enfocus. Tyto společnosti velmi úzce spolupracují na podpoře SW řešení společnosti eProductivity Software v ČR a SK a především na rozvoji platformy MIS/ERP Pace a podpůrných systémů, např. Enfocus Switch.

Systém MIS/ERP Pace je otevřený manažerský informační systém pro polygrafické provozy. Jedná se o řešení, které svou vnitřní strukturou a otevřenou architekturou pro integraci třetích stran splňuje požadavky aktuálních potřeb velmi dynamického trhu.

Pokud pojedete na veletrh drupa 2024 do německého Düsseldorfu, tak navštivte stánek Hall 7a / E03.


 • -

Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž

Tags : 

Kanadská firma Ultimate TechnoGraphics Inc. je výrobcem nejvyspělejších a nejspolehlivějších vyřazovacích nástrojů pro polygrafii. Výsledkem je automatizace, která přináší maximální zjednodušení a zefektivnění přípravy tiskových dat pro tisk. Hlavními dvěma produkty firmy jsou Ultimate Impostrip (vyřazovací software) a Ultimate Bindery (rozšíření Impostripu o dokončovací zařízení).
V dubnu 2024 podepsala GRAFIE CZ s Ultimate TechnoGraphics Inc. smlouvu o spolupráci a stává se tak jejím partnerem a prodejcem pro Českou republiku.
Software Ultimate Impostrip pro profesionální archovou montáž tak přirozeně doplňuje stávající prodejní portfolio GRAFIE CZ: eProductivity Software PACE, Enfocus Switch a rodina PitStop, Montax Imposer a Adobe Creative Cloud.
Jak už to u GRAFIE CZ bývá, i pro Ultimate Impostrip bude poskytovat podporu první linie v češtině. GRAFIE CZ je připravena zákazníkům poskytnout ohledně Ultimate Impostripu předprodejní konzultaci či předvedení produktu zdarma.

Produktové stránky: https://www.grafie.cz/ultimate-technographic-impostrip/

Více informací: https://imposition.com/software/impostrip/


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?