• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Jak na tiskové rastry (3. díl) – Agfa :Sublima

Bez nadsázky se dá říct, že nástupem stochastického rastrování do praxe v roce 1993 nastala v tiskové produkci revoluce. Lépe reprodukované detaily předloh a zlepšené prokreslení fotografií posunuly vnímání kvality tiskovin na jinou úroveň. Na definování a rozšíření FM rastrování se výrazně podílela také firma Agfa a jako první představila úspěšný rastr 1. řádu pod obchodním názvem CristalRaster. Stejně jako většina rastrů 1. řádu ale trpěl nedostatky, mezi které patří tvorba pseudonáhodných shluků a z toho plynoucí neklidné plné plochy. Pro některé tiskové aplikace, především pro obalářský ofset a flexografii, bylo třeba najít jiný přístup.

:Sublima

V roce 2003 si společnost Agfa nechala patentovat „stochastický” rastr :Sublima. Celá myšlenka nového přístupu vycházela z možnosti spojit to dobré z autotypického rastrování s výhodami toho stochastického (pseudonáhodného). Proto není :Sublima označována jako FM rastr (stochastický), ale raději XM rastr (cross-modulated). Díky tomuto přístupu je rastr :Sublima primárně určen pro rastry nad 200 lpi i na obtížných kartonech a flexibilních materiálech.

Jak :Sublima pracuje?

:Sublima využívá 21mikronový bod a její výhody se ukazují především ve světlech a stínech reprodukovaných fotografií nebo v jemných plochách do 10 %. Princip je takový, že RIP použije pro střední tóny autotypického rastrování (AM) se správným točením úhlů tzv. ABS – Agfa Balanced Screening, aby nedocházelo k tvorbě nežádoucích artefaktů a moiré. Pro hustoty od 0 % do 10 % (světla) a od 90 % do 100 % (stíny) připraví RIP body metodou stochastického rastrování. Pokud umíme vytisknout 2 % rastr ve 150 lpi (60 l/cm), :Sublima použije stejně veliký mikrobod, ale některé body v rastru „pseudonáhodně” vynechá se zachováním úhlů AM rastrování (viz obrázek).

Pokud bychom chtěli reprodukovat takto nízké hodnoty autypickým rastrem, dosáhli bychom u 1 % plochy velikosti mikrobodu kolem 10,6 mikronů. Ten je ale díky technologickým možnostem tiskové desky a ofsetového tisku velmi obtížné přenést na potiskovaný materiál. Tím, že si :Sublima zachovává reprodukovatelný bod kolem 20 mikronů, ke ztrátě informace v tisku nedojde.

:Sublima ale navíc vytváří tiskový podklad ve vyšším tiskovém rozlišení nad 240 lpi, a proto vznikají menší autypické rozety, které lidské oko nerozliší. Tím je možné rozšířit tištěný barevný prostor (gamut) a nahradit mnohé přímé barvy barvami procesními. Ve flexotiskové výrobě využívá :Sublima strategii tzv. „minimálního bodu”, při které vyhodnotí možnosti přenosu minimálního rastru použité flexotiskové desky a přizpůsobí tiskovou předlohu tak, aby nedocházelo k „vymývání” světlých odstínů a opačně také k „zalévání” tmavých. Výhodou :Sublimy je zachování úhlů točení i pro části využívající FM rastrování. Body sice vypadají, že jsou rozmístěny náhodně, ale jejich umístění je v jednotlivých barvách stále podél autotypických úhlů.

Posouvání hranic

Patentovaným rastrováním :Sublima posunula Agfa hranice rozlišení nejen v tisku obalů, ale používá se i pro celou škálu tiskovin v archovém i rotačním ofsetu nebo pro flexotisk a sítotisk. Např. běžně používaný tiskový rastr pro flexografi i 85 lpi byl posunut až na 212 lpi s rastrováním :Sublima. Tisková rozeta na flexibilních materiálech je tak již běžným pohledem nerozlišitelná. Pro ofsetových tisk etiket lze tisknout až do 340 lpi při zachování běžné velikosti mikrobodu, který tisková deska „unese”.

Autor: Marek Kraus


Komentovat

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?