• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Ukázková čísla ke stažení:

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 1 500 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně s možností umístění personalizovaného obsahu na zadané cílové skupiny adresátů.

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2022
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Téma čísla
1 20. 01. 2022 11. 01. 2022 Archový ofsetový tisk
2 03. 02. 2022 25. 01. 2022  
3 17. 02. 2022 08. 02. 2022 Computer To Plate
4 03. 03. 2022 22. 02. 2022 MIS/ERP
5 17. 03. 2022 08. 03. 2022  
6 31. 03. 2022 22. 03. 2022  
7 14. 04. 2022 05. 04. 2022  
8 28. 04. 2022 19. 04. 2022 Dokončování (knižní vazby, automatizace, atd.)
9 12. 05. 2022 03. 05. 2022  
10 26. 05. 2022 17. 05. 2022  
11 09. 06. 2022 31. 05. 2022  
12 23. 06. 2022 14. 06. 2022 Automatizace
13-14 25. 08. 2022 16. 08. 2022  
15 08. 09. 2022 30. 08. 2022  
16 22. 09. 2022 13. 09. 2022 Obaly
17 06. 10. 2022 27. 09. 2022  
18 20. 10. 2022 11. 10. 2022  
19 03. 11. 2022 25. 10 2022 Etikety
20 17. 11. 2022 08. 11. 2022  
21 01. 12. 2022 22. 11. 2022  
22 15. 12. 2022 06. 12. 2022  

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 1 500 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného zasílaného v České republice (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 990 Kč bez DPH.

Cena celoročního předplatného zasílaného na Slovensko (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 150 EUR.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?