• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Ukázková čísla ke stažení:

 

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 2 000 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně.

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2019
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Témata čísel
1 24. 01. 2019 15. 01. 2019 Přebal Hunkeler Innovationdays 2019
2 07. 02. 2019 29. 01. 2019
3 21. 02. 2019 12. 02. 2019
4 07. 03. 2019 26. 02. 2019 Přebal Reklama Polygraf 2019
5 21. 03. 2019 12. 03. 2019 Digitální tisk Roll-to-Roll
6 04. 04. 2019 26. 03. 2019 Digitální archový tisk
7 18. 04. 2019 09. 04. 2019
8 02. 05. 2019 23. 03. 2019 Automatizace v ofsetovém tisku
9 16. 05. 2019 07. 05. 2019
10 30. 05. 2019 21. 05. 2019 Správa barev v polygrafii
11 13. 06. 2019 04. 06. 2019
12 27. 06. 2019 18. 06. 2019 Sítotisk
13 25. 07. 2019 16. 07. 2019
14 22. 08. 2019 13. 08. 2019 Přebal Labelexpo Europe
15 05. 09. 2019 27. 08. 2019
16 19. 09. 2019 10. 09. 2019 Automatizace v dokončování tiskovin
17 03. 10. 2019 24. 09. 2019
18 17. 10. 2019 08. 10. 2019
19 31. 10. 2019 22. 10. 2019 Etikety – flexotisk, digitální tisk a ofset
20 14. 11. 2019 05. 11. 2019
21 28. 11. 2019 19. 11. 2019 Web-to-Print s integrací do IS, MIS/ERP
22 12. 12. 2019 03. 12. 2019

 

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 2 000 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného zasílaného v České republice (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 444 Kč včetně DPH.

Cena celoročního předplatného zasílaného na Slovensko (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 110 EUR.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?