• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Ukázková čísla ke stažení:

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 1 500 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně s možností umístění personalizovaného obsahu na zadané cílové skupiny adresátů.

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2021
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Téma čísla
1 21. 01. 2021 12. 01. 2021 Archový ofsetový tisk
2 04. 02. 2021 26. 01. 2021  
3 18. 02. 2021 09. 02. 2021 Computer To Plate
4 04. 03. 2021 23. 02. 2021 Archový digitální tisk
5 18. 03. 2021 09. 03. 2021  
6 01. 04. 2021 23. 03. 2021  
7 15. 04. 2021 06. 04. 2021 Flexotisk
8 29. 04. 2021 20. 04. 2021  
9 13. 05. 2021 04. 05. 2021  
10 27. 05. 2021 18. 05. 2021  
11 10. 06. 2021 01. 06. 2021  
12 24. 06. 2021 15. 06. 2021 MIS/ERP
13 22. 07. 2021 13. 07. 2021  
14 26. 08. 2021 17. 08. 2021  
15 09. 09. 2021 31. 08. 2021 Tiskové desky a barvy
16 23. 09. 2021 14. 09. 2021  
17 07. 10. 2021 27. 09. 2021 Kartonáž
18 21. 10. 2021 12. 10. 2021  
19 04. 11. 2021 26. 10 2021  
20 18. 11. 2021 09. 11. 2021 Etikety a obaly
21 02. 12. 2021 23. 11. 2021  
22 16. 12. 2021 07. 12. 2021  
Média info titulu Noviny pro grafický průmysl 2021

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 1 500 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného zasílaného v České republice (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 550 Kč včetně DPH.

Cena celoročního předplatného zasílaného na Slovensko (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 150 EUR.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?