• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Ukázková čísla ke stažení:

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 1 500 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně s možností umístění personalizovaného obsahu na zadané cílové skupiny adresátů.

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2020
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Témata čísel
1 23. 01. 2020 14. 01. 2020 Archový ofsetový tisk
2 06. 02. 2020 28. 01. 2020  
3 20. 02. 2020 11. 02. 2020  
4 05. 03. 2020 25. 02. 2020 Archový digitální tisk
5 19. 03. 2020 10. 03. 2020  
6 02. 04. 2020 24. 03. 2020  
7-8 30. 04. 2020 21. 04. 2020  
9 14. 05. 2020 5. 05. 2020  
10 28. 05. 2020 19. 05. 2020  
11 11. 06. 2020 02. 06. 2020  
12 25. 06. 2020 16. 06. 2020 Automatizace a robotizace v polygrafii
13 23. 07. 2020 14. 07. 2020  
14 20. 08. 2020 11. 08. 2020  
15 03. 09. 2020 25. 08. 2020 OEE (vytíženost a efektivita tiskových strojů)
16 17. 09. 2020 08. 09. 2020  
17 01. 10. 2020 22. 09. 2020 Obaly
18 15. 10. 2020 06. 10. 2020  
19 29. 10. 2020 20. 10 2020  
20 12. 11. 2020 03. 11. 2020 Etikety – flexotisk, digitální tisk a ofset
21 26. 11. 2020 16. 11. 2020  
22 10. 12. 2020 01. 12. 2020  

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 1 500 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného zasílaného v České republice (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 550 Kč včetně DPH.

Cena celoročního předplatného zasílaného na Slovensko (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 150 EUR.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?