• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 2 000 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně.


NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného (21 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 424 Kč včetně DPH.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2017
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Veletrhy/ Témata čísel
1 19. 01. 2017 10. 01. 2017  Ofsetový tisk
2 02. 02. 2017 24. 01. 2017  Přebal Hunkeler Innovationdays 2017, 20.–23. 2. 2017, Lucern
3 16. 02. 2017 07. 02. 2017
4 02. 03. 2017 21. 02. 2017 Papír
5 16. 03. 2017 07. 03. 2017
6 30. 03. 2017 21. 03. 2017
7 13. 04. 2017 04. 04. 2017  Přebal REKLAMA, POLYGRAF 2017, 24.–26. 4. 2017, Praha
8 27. 04. 2017 18. 04. 2017  FESPA 2017, 8.–12. 5. 2017, Hamburg/ Potisk textilu
9 11. 05. 2017 02. 05. 2017
10 25. 05. 2017 16. 05. 2017 Etikety
11 08. 06. 2017 30. 05. 2017
12 22. 06. 2017 13. 06. 2017 Inkoustový tisk archový
13 25. 08. 2017 16. 08. 2017 Inkoustový tisk kotoučový
14 07. 09. 2017 29. 08. 2017
15 21. 09. 2017 12. 09. 2017  Dokončování tiskovin
16 05. 10. 2017 26. 09. 2017 Přebal IPEX 2017
17 19. 10. 2017 10. 10. 2017  IPEX 2017, 31. 10.–3. 11. 2017, Birmingham
18 02. 11. 2017 24. 10. 2017 Obaly
19 16. 11. 2017 07. 11. 2017
20 30. 11. 2017 21. 11. 2017 Zpracování knih
21 14. 12. 2017 05. 12. 2017

 

Média info titulu Noviny pro grafický průmysl 2017

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 2 000 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?

Translate »