• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Jak na tiskové rastry (2. díl) – Stochastické rastrování (FM) – frekvenčně modulovaná tisková síť

Stochastická technologie nevytváří tiskový bod do mřížky, ale využívá plošného a pseudonáhodného rozmisťování základních pixelů. Do pomyslné mřížky je pak umístěn daný počet pixelů v závislosti na odstínu barvy. Díky tomu nedochází k interferenci tiskových mřížek a minimalizuje se vznik tzv. moiré. Výsledkem jsou jemnější detaily v tisku, ale někdy také neklidné plné plochy. Výrazně se totiž může zvýšit nárůst tiskového bodu, jelikož není díky náhodnosti dáno, ve kterých odstínech k němu dochází. Rozlišujeme stochastické rastrování 1. a 2. řádu. V prvním případě jsou při rastrování rozmísťovány násobky pixelů (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4) tak, aby se velikost tiskové mřížky pohybovala kolem 20 mikronů. Rastrování založené na Floyd-Steinbergova algoritmu však může u některých předloh vytvářet moiré a jiné nežádoucí artefakty (šachovnice). Druhý způsob stochastického rastrování se snaží těmto problémům předejít, a tak nejsou pixely umístěny po násobcích, ale samostatně. Od odstínů 20 % a výše pak nejsou přidávány další náhodné pixely, ale jednotlivá místa narůstají přidáním dalších pixelů v jednom nebo dvou směrech. Tím dochází k simulaci tmavších odstínů.


Staccato screening – FM rastr firmy Kodak

Každý výrobce RIPů (rastrovacích počítačů) hledá optimální cestu při vývoji algoritmů pro rastrování tak, aby eliminoval co možná nejvíc nežádoucích účinků FM rastrování, a zároveň poskytl co největší barevný tiskový prostor (gamut) pro zadavatele i výrobce tiskovin. Firma Kodak přišla s řadou algoritmů nazvaných souhrnně Staccato.


Kodak 20.1 mikronový rastr Staccato

Kodak 20.1 mikronový rastr Staccato je stochastický rastr 1.  řádu, kdy jsou body umisťovány do náhodných tvarů a tmavší odstíny jsou generovány větším množstvím bodů.  Aby se zamezilo moiré a jiným nežádoucím efektům, musí být pixel velmi malý, a proto se používá nejvyšší možné rozlišení s tvarem bodu nazvaným Kodak SQUAREspot. Díky tomu a v závislosti na barevném pokrytí může dojít k radikálnímu snížení spotřeby barev.


Hybridní Kodak 10, 20, 25 a 36 mikronový rastr Staccato

Hybridní Kodak 10, 20, 25 a 36 mikronový rastr Staccato je rastr 2.  řádu nebo také hybridní stochastický rastr, který vykresluje detaily mnohem lépe a jemnost mřížky se pohybuje ve velikostech od 36 do 10 mikronů. Ve světlých odstínech pracuje stejně jako rastr 1. řádu – vyšším množstvím stejně velkých tiskových bodů pro vyšší odstíny.  Už ve čtvrttónech a polotónech se přidává změna tvaru tiskového bodu a změna velikosti pixelu, což minimalizuje viditelné zrno a nepříjemné tečkování. Pro každý tiskový výtažek se používají různé tvary tiskových bodů a v případě použití technologie pro přímé barvy Kodak Spotless lze vybírat až ze šesti speciálních tvarů bodu tak, aby přinášely co nejkvalitnější přenos informace v dané barvě.


Autor: Marek Kraus


Komentovat

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?