• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Jak na Adobe InDesign (5. díl) – Znakové a odstavcové styly

V pátém povídání o funkcích a novinkách v aplikaci Adobe InDesign si přiblížíme použití a správu stylů v dokumentu. V aplikaci Adobe InDesign naleznete vše, co se týká stylů, v menu Okna – Styly. Na výběr se nabízí menu pro práci se znakovými, odstavcovými a objektovými styly, nechybí ani možnosti pro styly buňky či styly tabulky. V našem popisu se zaměříme na první dva jmenované styly, tedy znakové a odstavcové.

Znakové styly

Kdybychom měli definovat, co znamená znakový styl, řekli bychom, že se jedná o sadu vlastností pro formátování znaků, kterou lze použít na vybraný text, a jedním kliknutím tak změnit jeho vzhled. Odstavcový styl pak zahrnuje vlastnosti formátování nejen znaků, ale i celých odstavců. Jako souhrnné označení znakových a odstavcových stylů se zažilo označení textové styly.

Práce a správa znakových stylů probíhá v paletě menu Okna – Styly – Znakové styly. V čistém dokumentu není žádný znakový styl definován, v panelu je tak vidět pouze jedna řádka s označením Žádný. Přidání znakového stylu je možné provést stiskem příslušného tlačítka na spodní liště okna nebo výběrem funkce Nový znakový styl z menu okna. Při této volbě dojde k zobrazení vlastností příslušného znakového stylu, kde je možné definovat chování daného stylu.

Mezi základní funkčnosti patří možnost odvození nově připravovaného stylu z již existujícího. Kromě názvu ve volbě Všeobecné tak máte možnost ještě zvolit klávesovou zkratku pro daný styl pro jeho snazší aplikaci v dokumentu. Samotné nastavení chování písma probíhá ve volbách Základní znakové formáty a Další znakové formáty, kde jsou k dispozici všechny potřebné funkce pro definování písma, řezu a dalších vlastností. Samozřejmostí je možnost nastavení barvy znaků, následované možnostmi OpenType a volbami podtržení a přeškrtnutí písma. Poslední volba vlastností je Exportovat tagy pro určení označení textu se styly InDesign v HTML, EPUB nebo v tagovaném výstupu PDF, můžete také zadat názvy třídy CSS, které budou přidány do exportovaného dokumentu.

Odstavcové styly

Práce a správa znakových stylů probíhá v paletě menu Okna – Styly – Odstavcové styly. V čistém dokumentu jsou k dispozici dva styly – Základní odstavec a Styl odstavce. Základní odstavec je předdefinovaný odstavcový styl, který slouží jako defaultní volba pro chování odstavců. Lze jej editovat stejně jako jakýkoliv jiný styl, ale nelze jej přejmenovat. Vytvoření nového či editace stávajícího stylu lze provést obdobně jako u znakového stylu. Na rozdíl od něj však volby odstavcového stylu nabízejí mnohem více možností. Samozřejmostí je definování chování celých odstavců, tabulátorů a dělení slov, mocným nástrojem pak je volba Iniciály a vnořené styly, pomocí kterých lze vytvářet složité chování textu v závislosti na daných parametrech.

PETR MATUŠKA, Amos Software


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?