• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Případová studie – BAUCH NAVRÁTIL

Jan Král (zcela vlevo) s Vítem Kulkou a ostatními kolegy z Bauch, Navrátil při definici workflow.

Tiskárna a kartonážka Bauch, Navrátil s.r.o. z Nového Města nad Metují je česká firma s 30letou tradicí výroby obalů převážně z hladké lepenky potištěné ofsetem. Jedná se především o velkoformátový ofsetový tisk, výsek a lepení obalů ze skládačkové lepenky natírané.
O průběhu implementace a integrace Enfocus Switche do výrobních i nevýrobních procesů v tiskárně Bauch, Navrátil se s námi podělil Jan Král, vedoucí technologie a přípravy tisku, CTP a CAD.

Kdy poprvé a proč jste začali uvažovat o automatizaci

O automatizaci jsem začal poprvé přemýšlet asi před 10 lety, když jsem se na prezentaci GRAFIE CZ seznámil s rozvíjejícím se softwarem Enfocus Switch. V té době jsem již delší dobu zcela sám zpracovával stále větší množství dat. Líbila se mi myšlenka usnadnění organizace práce s daty v přehledném systému a pořádku s možností automatického provedení opakujících se akcí v datech. Celý systém Enfocus Switch byl nakonec do společnosti Bauch, Navrátil s.r.o. pořízen jako hlavní softwarová součást pro řízení plně automatického workflow nově zavedeného řezacího plotru Zünd. Ten je určen zejména k výrobě přepravních krabic z vlnité lepenky. Enfocus Switch zajišťuje generování zakázek s řezacími daty z interního MIS systému Cicero do řídicího systému plotru ZCC. Zároveň automaticky sbírá výrobní data a tvoří přehledy o výrobě na plotru. Touto etapou tak byla zahájena implementace a integrace Enfocus Switch do postupné automatizace celé řady výrobních i nevýrobních procesů.

Jak náročná byla implementace Enfocus Switch?

Náročné bylo změnit pohled na to, jak přeuspořádat fungující, manuálně opečovávaný systém příjmu, pojmenovávání, ukládání, archivování a schvalování dat podle možností systému Enfocus Switch. Jednalo se o implementaci, která měla v původním způsobu pokračovat a měla ho zpřehlednit více lidem a zdokonalit ho. Bylo nutné promyslet všechny aktuální varianty a způsoby a sjednotit je. Náročné je to také v tom, že jsou nutně zapojeni další kolegové, kteří od zákazníků data převážně přijímají. Ti museli také přijmout nové způsoby práce s dodávanými daty a rozšířit si některé základní dovednosti. Zavádění do provozu nám trvá rok s tím, že se stále dolaďují procesy, aby byly jednoduché, přehledné a spolehlivé. Některé operace je třeba dělat postaru souběžně a kontrolovat, dokud to nebude na 100 % spolehlivé.

Jaké činnosti aktuálně pomocí Enfocus Switch řešíte a co vám to přináší?

Důležitou činností je příjem dat zákazníků do oddělení přípravy výroby probíhající většinou přes obchodní oddělení. Přijímají data, která namísto přeposlání e-mailem s výpisem informací musí tyto vložit do Enfocus Switch. Ten je nastaven tak, aby ohlídal úplnost všech informací, formu a formát zadání. Enfocus Switch zajistí základní kontrolu použitelnosti datových podkladů pro ofsetový tisk za pomocí automatické kontroly v Enfocus PitStop. O kontrole je vygenerován report, který je v případě zásadního problému automaticky odeslán obchodníkovi ještě před zpracováním zakázky. O vložení dat je současně informován operátor v oddělení předtiskové přípravy. Pokud jsou data v pořádku, informace jsou potvrzeny a včetně dat automaticky uloženy. Switch zajistí uložení dat na správné místo s automatickým vytvořením požadované struktury, zařazením a pojmenováním do archivu ke zpracování. Například tento automatizovaný proces šetří v oddělení přípravy tisku velké množství manuální práce a kontroly při třídění dat, které dříve musel již zpracovat zadavatel-obchodník. Nyní je vše přehledně vidět ve webovém rozhraní v přehledné tabulce Switche. Všichni zainteresovaní kolegové zde najdou kompletní informace o zakázce: kdo data přijal, převzal, vrátil, jak vypadají, jaký je to výsek a aktuální postup. Stejným, tedy jednotným způsobem můžeme zadávat i data přímo z přípravy výroby.  Pro obchodníky bylo vytvořeno i jednoduché workflow vyhledávající náhledové soubory v našem původním archivu s automatizovaným ukládáním, které je ošetřeno tak, aby nebylo něco omylem smazáno. To ušetřilo významné množství práce přípravě výroby a zrychlilo celý proces příjmu a zpracování opakovaných objednávek.

„Líbila se mi myšlenka usnadnění organizace práce s daty v přehledném systému a pořádku s možností automatického provedení opakujících se akcí v datech.“


Máte nějaké nové workflow, které přesahuje svou funkcionalitou i mimo interní proces?

Zcela nový je pro nás způsob schvalování připravených dat k výrobě prostřednictvím Enfocus Switch a dokoupeným PDF Review Server modulem. Náhledová PDF jsou vkládána do Switche ke schválení přes PDF Review Server, kam je nutné zadat všechny kontaktní údaje. Ten zajistí automatické odeslání informačního emailu zákazníkovi a obsahuje automaticky vytvořený odkaz na data ke schválení v PDF Review Serveru. Následné schválení, připomínky nebo odmítnutí probíhá v internetovém prohlížeči bez nutnosti vlastnit PDF prohlížeč. PDF Review Server automaticky vytvoří  potvrzení, zařadí náhledová data do archivu schválených dat a automaticky informuje o veškerých procesech emailem všechny zainteresované strany odpovídající za zakázku. To je další významná pomoc eliminující manuální práci se schválením. Problémem je pro nás neochota některých zákazníků přijmout zcela nový způsob práce s náhledy, které neposíláme emailem, ale je možné je stáhnout přímo ze serveru. Na dalším zdokonalení intenzivně pracujeme.

Jaké jsou další plány na využití Enfocus Switch?

Chtěl bych použít Enfocus Switch ke zveřejnění některých běžně tvořených výrobních dokumentů pro kolegy ve firmě a využívat  ho k většímu přehledu a předávání informací tam, kde nám neslouží náš výrobní systém. Po seznámení s možnostmi bych rád použil Enfocus Switch i k automatickému generování dokumentů s databázovými údaji pro některé zákazníky. 

 


 

Datum odpovědí:
Listopad 2023

Instalované produkty:
Enfocus Switch Core Engine
Enfocus Switch Metadata Module
Enfocus Switch 5 Client
Enfocus Switch Database Module
Enfocus Switch Review Module
Enfocus PitStop Server

Kontakt:

Jan Král
vedoucí technologie a přípravy tisku, CTP a CAD
www.bauch-navratil.cz/kontakt

Bauch, Navrátil, s.r.o.
Pod Vinicemi 1046
549 01 Nové Město nad Metují
www.bauch-navratil.cz


Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?