• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Ukázková čísla ke stažení:

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 2 000 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně.

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2018
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Témata čísel
1 18. 01. 2018 09. 01. 2018  Ofsetový tisk
2 01. 02. 2018 23. 01. 2018
3 15. 02. 2018 06. 02. 2018
4 01. 03. 2018 20. 02. 2018 Tisk etiket
5 15. 03. 2018 06. 03. 2018
6 29. 03. 2018 20. 03. 2018
7 12. 04. 2018 03. 04. 2018 VLF tisk
8 26. 04. 2018 17. 04. 2018
9 10. 05. 2018 30. 04. 2018 Přebal Reklama Polygraf 2018
10 24. 05. 2018 15. 05. 2018
11 07. 06. 2018 29. 05. 2018 Archový digitální tisk
12 21. 06. 2018 12. 06. 2018
13 26. 07. 2018 17. 07. 2018
14 23. 08. 2018 14. 08. 2018 Kotoučový inkoustový tisk
15 06. 09. 2018 28. 08. 2018
16 20. 09. 2018 11. 09. 2018  Dokončování tiskovin
17 04. 10. 2018 25. 09. 2018
18 18. 10. 2018 09. 10. 2018
19 01. 11. 2018 23. 10. 2018 SW pro polygrafii
20 15. 11. 2018 06. 11. 2018
21 29. 11. 2018 20. 11. 2018
22 13. 12. 2018 04. 12. 2018

 

Média info titulu Noviny pro grafický průmysl 2018

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 2 000 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


Rozšiřujeme tým!

Rozšiřujeme kolektiv redakce a hledáme nové kolegy na hlavní pracovní poměr.

Podrobnosti

NGP na Facebooku!

Noviny pro grafický průmysl mají své stránky na Facebooku. Najdete zde aktuální online informace i prostor pro komunikaci s námi i mezi sebou.

NGP na Facebooku

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného zasílaného v ČR (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 444 Kč včetně DPH.

Cena celoročního předplatného zasílaného v zemích EU (22 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 110 EUR.

Objednat předplatné

NGP elektronicky

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?

Translate »