• info@grafie.cz
  • 222 714 580

NOVINY PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

4

Cílová skupina

Noviny pro grafický průmysl jsou čtrnáctideník, určený odborné i laické veřejnosti v grafickém a polygrafickém průmyslu, dále společnostem, zabývající se výrobou polygrafických produktů a dodavatelé technologií a řešení. Noviny vhodným způsobem kombinují odborné informace s obecným zpravodajstvím z oboru a díky své periodicitě mohou nabídnout informace „na poslední chvíli“, čímž získávají zřetelnou výhodu vůči ostatním periodickým tiskovinám v oboru.

Obsah

Obsahová náplň je připravována tak, aby plně uspokojila co nejširší skupinu čtenářů. Stěžejními tématy náplně novin jsou informace o novinkách z polygrafického trhu, které zlepšují technologické postupy tiskových zakázek, jak z oblasti ofsetového tisku, tak i z oblasti digitálního produkčního tisku. Další podstatnou částí je testování software, především pro řízení zakázek, či pro kontrolu nastavených kvalitativních standardů v tiskovém provozu. Dalšími testovanými produkty jsou např. monitory pro DTP nebo měřicí přístroje pro kontrolu barevnosti. K obecnému zpravodajství patří zejména rozhovory, které mapují názory na aktuální trendy grafického průmyslu a články z oblasti teorie zpracování textu a obrazu. Ty slouží k obecnému vzdělávání „polygrafické“ veřejnosti. Menšími novinovými útvary jsou krátké zprávy a informace o personálních změnách ve firmách a samozřejmě i o připravovaných či uskutečněných výstavách, veletrzích a seminářích.
Součástí Novin pro grafický průmysl jsou tematické koncepty, které mapují dané téma a slouží k uvedení do dané odborné problematiky. Další specializovanou přílohou je Firemní (produktová) příloha, která vzniká na zakázku dodavatele technologie a která uceleným způsobem představuje společnost a její produkty.

Náklad

Noviny pro grafický průmysl vycházejí jako čtrnáctideník v nákladu 2 000 kusů a celý náklad je adresně rozesílán. Od ledna 2012 tiskneme celý náklad digitálně.

Předplatné NGP

Cena celoročního předplatného (21 tištěných vydání) včetně tematických příloh je 424 Kč včetně DPH.

Objednat předplatné

Elektronická verze NGP

Elektronickou podobu Novin pro grafický průmysl můžete zakoupit na portálu alza media.

Elektronická verze

Média plán

Harmonogram vydání NGP 2016
Číslo Datum vydání Uzávěrka inzerce  Veletrhy/ Témata čísel
1 21. 01. 2016 13. 01. 2016  Navigační a orientační systémy
2 04. 02. 2016 27. 01. 2016  EmbaxPrint, 17.–19. 2. 2016
3 18. 02. 2016 10. 02. 2016  Dekor – tisk na canvas, tapety
4 03. 03. 2016 24. 02. 2016
5 17. 03. 2016 09. 03. 2016  Vnitřní a venkovní POS
6 31. 03. 2016 23. 03. 2016
7 14. 04. 2016 06. 04. 2016  Inkoustové tiskové stroje – flatbed
8 28. 04. 2016 20. 04. 2016  Reklama, polygraf 2016, 10.–12. 5. 2016
9 12. 05. 2016 04. 05. 2016
drupa
2016
19. 05. 2016 04. 05. 2016  drupa 2016, 31. 5.–10. 6. 2016, Speciální projekt
10 26. 05. 2016 18. 05. 2016
11 09. 06. 2016 01. 06. 2016  AR
12 23. 06. 2016 15. 06. 2016
13 25. 08. 2016 17. 08. 2016  Ofsetový tisk
14 08. 09. 2016 31. 08. 2016
15 22. 09. 2016 14. 09. 2016  Flexotisk
16 06. 10. 2016 27. 09. 2016
17 20. 10. 2016 12. 10. 2016  Průmyslový tisk
18 03. 11. 2016 26. 10. 2016
19 18. 11. 2016 09. 11. 2016  Dokončování tiskovin
20 01. 12. 2016 23. 11. 2016
21 15. 12. 2016 07. 12. 2016

 

Média info titulu Noviny pro grafický průmysl 2016

Kontaktní osoba:
Arnošt Nečas
tel: 222 714 580
e-mail: arnost.necas@grafie.cz


Noviny pro grafický průmysl

Čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s.r.o.
Redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, telefon: 222 714 580, e-mail: info@novinygp.cz.
Vychází v nákladu 2 000 výtisků jako přímá adresná distribuce.
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis České Budějovice.
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?

Translate »