• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Tvorba produktového katalogu (1. díl)

Důležitost reklamy v moderním světě neklesá, naopak! Ze všech stran na nás útočí vizuální reklamy (TV, billboardy), audio reklamy (rádio) a všemožné grafické vjemy (letáky, slevy, promo akce atd.). Problémem je, že tak velký mediální tlak ze všech stran bývá často spíše kontraproduktivní. Zaujmout potenciálního klienta je tak čím dál těžší.

Roli hraje jak samotná kvalita provedení, tak přístup (originalita, vtip) a především samozřejmě finanční náklady na reklamu. Následující miniseriál má za cíl provést vás problematikou výroby produktového katalogu od začátku do konce (z pohledu dodavatele či zprostředkovatele – agentury). Takže: Jak na katalog od A do Z?

Koncept, pojetí a image
Počáteční je vždy myšlenka, vize – jak, kam a ke komu chcete katalog směrovat? Předně tedy nutno nadefinovat konkrétní cílovou skupinu, distribuční kanály a koncept, styl budoucího katalogu (vážné, humorné, stylové či elegantní pojetí)? Ruku v ruce s tím jde finanční rozpočet. Toto jsou základní pilíře z nichž musíme vycházet.

Dalším důležitým faktorem, je jakási „koncepční kompatibilita“ neboli vše by mělo ladit, sedět, být vzájemně propojeno. A to jak stylizací fotografií, tak grafickým provedením, výběrem fontů, textem, popisky, popřípadě různými propojujícími prvky (může být i rafinovaně, humorně atd.). V opačném případě bude katalog působit zmatečně, amatérsky.

Je-li hotová představa, následuje návrh a řešení konkrétních požadavků. Důležitou součástí první fáze je jasně postavená smlouva s přesně definovanými podmínkami zadavatel → dodavatel. Zde by mělo být zahrnuto vše od rozsahu prací, přes termíny dokončení, formu předání a celkovou částkou konče. Této části nutno věnovat zvláštní pozornost, vyhnete se tak následným zbytečným komplikacím.

Grafický návrh
Nyní můžeme přistoupit k samotnému grafickému návrhu (tvorbě layoutu), kde by měly být zahrnuty všechny důležité faktory typu:

  • formát a velikost katalogu/stránek
  • počet stran
  • rozvržení textu, obrázků, popisků, boxů
  • typ, velikost a barva písma,
  • nadpisy, hlavičky, patičky
  • grafické prvky (loga, linky, reklamy)
  • výběr barev a motivů pozadí
  • typ média, obalu a dokončovacích prací

Grafická příprava – layout, dává katalogu celkovou tvář, a zároveň vyjadřuje souvislost mezi jednotlivými produkty. Smyslem je tedy na první pohled jasně patrné zaměření katalogu; ale též dávka individuality, aby si nezaujatý čtenář katalog nepletl a ihned jej dokázat identifikovat (originální grafika, loga, typ písma, kvalitní fotografie atd.).

Sdílení a editace
Neméně důležitou součástí přípravy je efektivita práce – možnost průběžných změn, editace, korekturování či doplňování dat v katalogu – ideálně vše online. Na trhu existuje celá řada zásuvných modulů pro Adobe InDesign a QuarkXPress umožňujících propojit dokumenty, vybrané položky a textové řetězce z InCopy, InDesignu či QuarkXPressu, a to s relevantními databázemi (ODBC, SQL apod.). Mezi takové pluginy patří například DesignMerge, EasyCatalog, LinkUP (Pricing, Workgroup, Enterprise, AutoDoc), Xactuell a další. Volba funkčních doplňků k aplikacím InDesign, InCopy a QuarkXPress výrazně zrychlí práci a odbourá mnoho potenciálních problémů.

Resumé
Příprava a kvalitní layout jsou zásadními aspekty (nejen) při tvorbě produktového katalogu. Zásadní chyba amatérů a méně zkušených je trestuhodné podcenění přípravy a nedostatečný produktově/obchodní plán. Díky tomu se pak vše zbytečně komplikuje, nabalují se (jinak zcela zbytečné) problémy, harmonogram se hroutí a projekt se celkově neúměrně časově protahuje (a bohužel mnohdy i finančně narůstá).

Autor: Martin Hájek

Pokračování

Komentovat

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?