• info@grafie.cz
 • 222 714 580

TISKOVÉ PDF

Tiskové PDF a standard PDF/X

Definice pojmů

PostScript vs. PDF

PostScript je programovací jazyk popisující stránky určené k tisku na libovolné kompatibilní tiskárně. PDF je souborový formát vytvořený pro snadné elektronické předávání dokumentu (PDF = Portable Document Format) a s možností zobrazení na libovolném monitoru.

PDF vs. PDF/X

Libovolné PDF lze zobrazit na monitoru, ale ne každé je vhodné pro kvalitní tisk. PDF/X je formát vhodný pro profesionální tisk a je definován mezinárodním standardem (ISO 15930). Nejdůležitějšími verzemi tohoto standardu jsou PDF/X-1a a PDF/X-4.

Standard PDF/X-1a

První mezinárodní standard PDF/X z roku 2001 je označován PDF/X-1a:2001. Vychází z možností PDF verze 1.3 a je kompatibilní s PostScriptem 3.

PDF/X-1a musí obsahovat

 • Vymezovací rámečky
 • Výstupní záměr – např. ISO Coated v2 (FOGRA39) nebo PSO Coated v3 (FOGRA51)
 • Pouze CMYK a přímé barvy
 • Písma – všechna písma musí být vložena
 • Trapping – musí být definováno,zda byl nastaven trapping

PDF/X-1a nesmí obsahovat

 • Průhlednost – musí být sloučena před uložením do PDF
 • ICC profily u objektů – povolen je jen ICC profil výstupního záměru
 • Obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál
 • RGB a barevné prostory jiné než CMYK a přímé barvy
Poznámka: Uvedené výčty jsou pouze příkladem nejdůležitějších požadavků.

  Výhody PDF/X-1a 

PDF/X-1a je ověřený a relativně bezpečný formát, kompatibilní se staršími zařízeními.

  Nevýhody PDF/X-1a 

Nepodporuje vlastnosti formátu PDF od verze 1.4 (např. průhlednosti), které je třeba z dat odstranit nebo je simulovat.

Standard PDF/X-4

Standard z roku 2008, revidovaný v roce 2010 (PDF/X-4:2010). Vychází z PDF verze 1.6 a může tedy obsahovat např. průhlednosti a vrstvy.

Hlavní rozdíly PDF/X-4 proti PDF/X-1a

 • Je povolena průhlednost
 • Jsou povoleny ICC profily u objektů
 • Jsou podporovány komprese JPEG2000 a JBIG2
 • Jsou povoleny obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál
 • Jsou povoleny i jiné barvové prostory než CMYK, např. RGB i Lab
 • Je povolen volitelný obsah, označovaný též jako vrstvy
Poznámka: Uvedené výčty jsou pouze příkladem nejdůležitějších rozdílů.

  Výhody PDF/X-4 

Moderní ripy si již poradí s vlastnostmi PDF od verze 1.4, a proto je není třeba odstraňovat.

  Nevýhody PDF/X-4 

Příjemce dat PDF/X-4 musí potvrdit, že je schopen formát zpracovávat. Workflow musí být testováno na kompatibilitu s tímto formátem.

PDF/X Plus

Nevýhodou obecných standardů PDF/X je, že definují jen základní požadavky na tiskové PDF a nespecifikují podmínky pro konkrétní tiskový proces, jako např. minimální rozlišení obrázku nebo velikost písem. Proto vznikly rozšířené specifikace, tzv. PDF/X Plus, které dále zpřesňují obecné standardy. K nejznámějším patří specifikace GWG a PDFX-ready.

Specifikace GWG

Ghent Workgroup (GWG) je pracovní skupina vytvářející doporučení pro tvorbu, zpracování a předávání grafických dat. V současnosti existují dvě skupiny specifikací – GWG 1v4 a GWG2015. V praxi se objevují např. v podobě kontrolních profilů v aplikacích Adobe Acrobat a Enfocus PitStop nebo jsou ke stažení na stránkách www.gwg.org. Specifikace GWG 1v4 vychází ze standardu PDF/X-1a a specifikace GWG2015 vychází ze standardu PDF/X-4. Specifikace jsou dále zpřesněny pro konkrétní tiskové technologie, např.: SheetCmyk – pro archový ofset, MagazineAds – pro inzeráty v časopisech, WebCmyk – pro kotoučový ofset, NewspaperAds – pro inzeráty v novinách. Specifikace GWG2015 byla představena v březnu 2016 a zpřesňuje předchozí specifikaci GWG2012 (rovněž vycházející z PDF/X-4). Pro pochopení změn, ke kterým v nových specifikacích založených na standardu PDF/X-4 dochází v porovnání s GWG 1v4, vydalo GWG přehledný dokument – GWG2015 PDF/X workflow, ve kterém je vysvětleno nejen co, ale i proč se změnilo. Vysvětlení rozdílů najdete také v dokumentu Differences between the GWG 1v4 and 2015 specifications.

Poznámka: V nejnovější verzi Adobe Acrobat již nenajdete kontrolní profily GWG 1v4, obsahuje již jen kontrolní profily GWG 2015.

Specifikace PDF/X-ready

Iniciativa PDF/X-ready vznikla ve Švýcarsku a je členem GWG. Specializuje se na tisková data a snaží se poskytovat informace v co nejjednodušší a uživatelsky přívětivé podobě. Aktuálně existují dvě verze specifikací – PDFX-ready V1.3 a PDFX-ready V2. PDFX-ready V1.3 vychází ze standardu PDF/X-1a, PDFX-ready V2 vychází ze standardu PDF/X-4. Specifikace jsou ke stažení na stránkách www.pdfx-ready.ch jako předvolby pro export z Adobe InDesign nebo jako kontrolní profily pro Adobe Acrobat.

Základní pravidla pro tvorbu tiskového PDF

Barvy

Standard PDF/X-1a povoluje pouze barvový prostor CMYK, standard PDF/X-4 povoluje i jiné barvové prostory. Nicméně specifikace GWG2015 povolují pro bezpečnou předávku používat RGB jen u rastrových obrázků. Doporučujeme dodržovat následující (zjednodušená) pravidla:

Barvy

Pro křivkovou grafiku a text volte CMYK nebo přímé barvy.
Pro rastrovou grafiku volte CMYK nebo RGB.
V případe objektu v RGB musí být vložen i ICC profil (zpravidla Adobe RGB nebo sRGB), aby byl možný případný korektní převod do CMYK.
Přímé barvy (např. Pantone) volte jen v nezbytném případě.

Stránka
stranka

Pomocí rámečku řezání (TrimBoxu) definujte požadovaný rozměr hotové tiskoviny (tzv. čistý formát), i když si myslíte, že řezání nebude třeba.
Objekty, které mají sahat až k okraji čistého formátu, musí přesahovat rámeček řezání minimálně o 3 mm (spad). Velikost spadu definujte pomocí rámečku spadávky (BleedBoxu) a přesahující objekty k němu zarovnávejte.
Dodržujte bezpečnou zónu min. 4 mm uvnitř rámečku řezání.

Písmo a text
Pismo

Všechna písma musí být vložena.
Text musí být v CMYK nebo přímých barvách.
Černý text v běžných velikostech musí být ve 100 % K.
Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by měl mít vždy zapnutý přetisk.
Větší černý text s objekty na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C).
Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku zmizí. Pozor na změnu barvy původně černého textu na bílou – nezapomeňte vypnout přetisk!

Vektorová grafika
vektor

Křivkovou grafiku připravujte v CMYK nebo přímých barvách.
Pozor na příliš tenké linky, GWG doporučuje pro ofsetový tisk min. 0,124 pt pro linky tištěné 1 tiskovou barvou a 0,25 pt pro linky tištěné více tiskovými barvami.
Vždy definujte sílu tahu číselnou hodnotou.
Tenké černé čáry by měly být ve 100 % K a mít zapnutý přetisk.
Větší černé plochy by měly mít přetisk vypnutý nebo být definovány bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C).
Bílé objekty nesmí mít zapnutý přetisk, jinak při tisku zmizí.

Rastrové obrázky
rastr

Rastrové obrázky v PDF musí mít dostatečné rozlišení: pro ofsetový tisk 300 ppi, pro digitální laserový tisk 300 ppi (min. 150 ppi), pro velkoformátový tisk 10 až 200 ppi (ppi = 3438/(PV/2,54), kde PV je pozorovací vzdálenost v cm).
Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB – vždy ale k nim přiložte správný ICC profil, aby byl možný korektní převod do CMYK. Nezapomeňte, že barvy obrázku se po převodu do CMYK mohou změnit.

Průhlednosti
Pruhlednost

Objekty, které nepoužívají průhlednost, umístěte do popředí nad objekty s průhledností.
Nepoužívejte průhlednost na malý text.
Nepoužívejte průhlednost pro zesvětlení barvy.
Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.
Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.

Přímé barvy
Pantone

V tiskovém PDF by měly zůstat jen ty přímé barvy, které se mají jako přímé barvy vytisknout. Ostatní převeďte na výtažkové (CMYK).
Pro stejnou přímou barvu používejte jednotné pojmenování a jednotnou definici alternativní hodnoty CMYK nebo Lab.
Při použití přímých barev a průhledností není doporučeno používat režimy sloučení průhledností Rozdíl, Vyloučení, Odstín, Sytost, Barvy a Světlost.
Počet a název použitých přímých barev vždy sdělte příjemci dat.

 

Kniha PDF/x-1a PDF/X-4
Kniha PDF/X
 
Tyto a další pravidla současné praxe pro přípravu a předávání tiskových dat najdete v knize PDF/X-1a PDF/X-4


Komentovat

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?