• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Test-formulare-potvrzeni

Děkujeme za registraci na seminář FOCA!

Zobrazit účastníky

Baner_FOCA

Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

Seminář o barvách, Čtvrtek 28. 5. 2015, Praha

Celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite, který je poprvé pořádán i v České republice. Je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, grafické přípravě, polygrafii, výrobě obalů či v jiných průmyslových odvětvích.

Program:
Časový rozsah je 9.30 – 14.30hod s dvěmi přestávkami

• Barva a její vnímání lidským okem – faktor ČLOVĚK
• Barva je třísložkový systém
• Barva v číslech (barevné prostory, odchylky dE a tolerance)
• Přístroje na měření barvy a jejich použití
• Moderní komunikace o barvě

Interaktivní seminář v českém jazyce je určen pro začátečníky i pokročilé.
Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát X-Rite/GRAFIE CZ o absolvování mezinárodního odborného programu.

Přednášející:
Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite
Jan Ungrád, X-Rite
Jan Štor, GRAFIE CZ

Cena:
990Kč včetně DPH

Místo konání:
GRAFIE CZ, s. r. o., Pražačka offices (v přízemí budovy), Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
Pozn.: Parkovat můžete přímo u budovy na parkovacích zónách označených zeleným pruhem (cena 15 Kč/hod.).

Podmínky:
1. Podmínkou účasti je registrace na webovém formuláři: www.registrujse.cz/foca.
Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem školení. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 280515, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

Pořádá: X-Rite
x-rite-logo_200

Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.
grafie


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?