• info@grafie.cz
 • 222 714 580

Test-formulare

  Registrace

  Tímto se závazně přihlašuji na seminář.

  captcha

  Fundamentals of Color and Appearance (FOCA)

  Seminář o barvách, Čtvrtek 28. 5. 2015, Praha

  Celosvětově úspěšný program společnosti X-Rite, který je poprvé pořádán i v České republice. Je určen všem, kteří se mají zájem seznámit se základními principy vnímání barev kolem nás a využít těchto poznatků v různých oblastech lidské činnosti – designu, grafické přípravě, polygrafii, výrobě obalů či v jiných průmyslových odvětvích.

  Program:
  Časový rozsah je 9.30 – 14.30hod s dvěmi přestávkami

  • Barva a její vnímání lidským okem – faktor ČLOVĚK
  • Barva je třísložkový systém
  • Barva v číslech (barevné prostory, odchylky dE a tolerance)
  • Přístroje na měření barvy a jejich použití
  • Moderní komunikace o barvě

  Interaktivní seminář v českém jazyce je určen pro začátečníky i pokročilé.
  Všechny prezentace jsou doplněny praktickými ukázkami i cvičením v poznávání barev a jejich identifikaci. Účastníci obdrží certifikát X-Rite/GRAFIE CZ o absolvování mezinárodního odborného programu.

  Přednášející:
  Malgorzata Lososová-Ungrádová, X-Rite
  Jan Ungrád, X-Rite
  Jan Štor, GRAFIE CZ

  Cena:
  990Kč včetně DPH

  Místo konání:
  GRAFIE CZ, s. r. o., Pražačka offices (v přízemí budovy), Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
  Pozn.: Parkovat můžete přímo u budovy na parkovacích zónách označených zeleným pruhem (cena 15 Kč/hod.).

  Podmínky:
  1. Podmínkou účasti je registrace na webovém formuláři: www.registrujse.cz/foca.
  Termín uzávěrky registrace je 3 dny před termínem školení. Dále zaslání potvrzeného dokladu o zaplacení účastnického poplatku na účet: GRAFIE CZ, s. r. o., bankovní spojení: ČSOB Praha 3, číslo účtu: 182117030/0300, variabilní symbol: 280515, a to na email: katerina.dykova@grafie.cz.
  2. Daňový doklad Vám bude předán v den konání semináře. V případě opožděné platby bude daňový doklad vystaven po převedení účastnického poplatku a zaslán poštou.
  3. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
  Kontaktní osoba: Kateřina Dyková, 222 714 580, katerina.dykova@grafie.cz

  Pořádá: X-Rite
  x-rite-logo_250

  Organizuje a odborně garantuje: GRAFIE CZ, s.r.o.

  grafie


  Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?