• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Knižní vazby (8. díl) – Kroužková a spirálová vazba

Pro kompletaci různých dokumentů, prezentací, ceníků, scénářů, návodů, příruček a podobných druhů tiskovin se používá několik typů vazeb, z nichž nejpoužívanější je vazba kroužková. Nejedná se tedy o klasickou knižní vazbu, ale o speciální technickou vazbu, s jejíž pomocí je možné z jednotlivých listů papíru vytvořit velice rychle atraktivní dokument. Kroužková vazba, který bývá také označována jako vazba hřebenová, totiž vyniká snadností a rychlostí zhotovení. Na výrobu kroužkových vazeb je na trhu nabízen široký výběr vázacích zařízení a spotřebního materiálu.

Kroužkovou vazbu rozdělujeme na vazbu plastovou, jejíž hřeben je vyroben z plastu a má 21 kroužků, a vazbu kovovou, jejíž hřeben je vyroben z kovu a má 34 nebo 21 kroužků. Při použití plastového hřebenu je možné přidávat, ubírat nebo měnit stránky v již svázaném dokumentu na rozdíl od kovového hřebenu, který není možno bez poškození znovu otevřít. Kroužkovou vazbu je možné aplikovat pro svázání od 2 do cca 450 listů papíru s běžnou plošnou hmotností 80 g/m² (v závislosti na použitém vázacím zařízení a spotřebnímu materiálu) a ke snesenému kompletu listů je často přidáván transparentní plastový film a přířez skládačkové lepenky ve funkci přední, respektive zadní desky.

Vazače do plastových hřebenů

Jedná se o stolní strojní zařízení, která perforují 21 hranatých děr o rozměru 3 × 8 mm s roztečí 9/16″ na 297 mm, což je delší strana formátu A4. Takto naděrované listy potom vážou do plastového hřbetu. Jde o nejrozšířenější, nejjednodušší, nejlehčí a nejlevnější typ kroužkové vazby, která je navíc neomezeně a rychle rozebíratelná s možností opětovného použití vázacího hřebenu. Rozevírání této vazby je možné do 180°.

Nejjednodušší zařízení z této skupiny jsou vhodná pro příležitostné využití a ovládají se zpravidla jednou pákou, kterou je možné buď děrovat, nebo vázat. Vyšší skupina těchto vázacích zařízení má vyšší hmotnost, je tedy robustnější a stabilnější a je určena k vázání větších sérií kompletů. Proces perforace a vázání je u těchto strojů už nezávislý, to znamená, že každý z úkonů je ovládán samostatnou pákou. Obsluha tedy nemusí celý komplet nejprve naděrovat a následně potom nasouvat na plastový hřeben, ale je možné oba procesy kombinovat, tedy po naperforování každého jednotlivého kompletu ho navléci na plastový hřeben. Nejvyšší vázací stroje jsou potom vybaveny elektricky poháněnou perforací s ručním nebo nožním ovládáním.

Vazače do kovových hřbetů

Jde o stroje, které perforují 34 hranatých děr o rozměru 4 × 4 mm (tzv. formát 3 : 1), nebo kulatých o průměru 4 mm na 297 mm, a takto naděrované listy potom vážou do kovového hřbetu buď integrovanou vestavěnou, nebo samostatnou uzavírací jednotkou. Jedná se o vzhledově dokonalý, velmi rozšířený a populární typ kancelářské vazby, která ovšem není rozebíratelná a doplňovatelná. Velkou předností tohoto typu vazby oproti vazbě do plastových hřbetů je možnost otáčení listů o 360°. Vzhledem k tomu, že se jedná o stroje technickým provedením náročnější, cenově zpravidla začínají na úrovni středních strojů pro plastovou kroužkovou vazbu. I u těchto strojů platí, že čím vyšší model, tím větší množství naráz perforovatelných listů a maximální použitá šířka kovového hřbetu.

Velkokapacitní vazače

Tyto stroje jsou určeny pro výrobu tisícových sérií kompletů, ale nejedná se ještě o průmyslové poloautomaty nebo automaty. Jsou výhradně celokovové, robustní konstrukce, důraz je kladen na dlouhou životnost a kvalitu produkce. Jsou vybaveny elektrickým pohonem děrovacích jednotek, které jsou často zaměnitelné tak, aby s jednou pohonnou jednotkou umožňovaly výrobu různých typů vazeb.

Spirálová vazba

Specifickým druhem kroužkové vazby je vazba spirálová neboli kalendářová, která také umožňuje otáčení listů o 360°. Spirála, která je u této vazby základním prvkem, může být jak kovová, tak i plastová. Na konci je zahnutá, čímž je zajištěna proti vytočení. Mezi hlavní výhody plastové spirály patří její pevnost daná kvalitou používaných plastů, tvarová paměť a v neposlední řadě i zdravotní nezávadnost. Tento typ vazby je používán především u stolních a nástěnných kalendářů, ale také u různých manuálů, bloků a dokonce i knih.

Autor: Ivan Doležal


Komentovat

Vyhledávání

Přihlášení k odběru Newsletteru

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů za účelem posílání Newsletteru.
Odběr Newsletteru můžete kdykoliv odhlásit posláním žádosti na na info@grafie.cz, nebo použitím odhlašovacího odkazu v zápatí každého Newsletteru.

Pro redaktory

Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?