• info@grafie.cz
  • 222 714 580

Zpracováváme Studie proveditelnosti

  • -

Zpracováváme Studie proveditelnosti

Tags : 

GRAFIE CZ, s.r.o. nabízí službu zpracování dokumentů Prvotní studie proveditelnosti a Studie proveditelnosti. Dokumenty jsou důležitou součástí interních rozhodovacích procesů při plánovaní investic a jsou zcela nepostradatelné při předkládání dokumentace k žádosti finanční zajištění investic pro bankovní a jiné finanční instituce a zdroje. Odborníci z různých oblastí připravují dokumenty Prvotní studie proveditelnosti (Pre-feasibility study) a Studie proveditelnosti (Feasibility study) podle obecně platné metodiky.

GRAFIE CZ zpracovávala již několik Prvotních studií proveditelnosti. Obracejí se nás společnosti, které plánují změnu tiskové technologie nebo zavedení nového polygrafického produktu či služby. Díky dynamickým změnám v polygrafickém oboru jsou majitelé a ředitelé firem při dalším rozvoji podnikání postaveni před nelehký úkol – snižovat náklady a/nebo investovat do nových příležitostí na trhu. Právě v tento okamžik přichází GRAFIE CZ a firmám organizuje – interní individuální prezentace o nových příležitostech, řízení strategických porad a zpracovává Prvotní studie proveditelnosti (rozhodovací) a Finální studie proveditelnosti (prováděcí).

Řešíte ve vaší společnosti také nové směry podnikání? Neváhejte nás kontaktovat. Jako nezávislá konzultační společnost vám můžeme pomoci urychlit některá rozhodnutí o budoucích investicích a strategii dlouhodobého rozvoje.


Máte zájem o některou z nabízených služeb? Potřebujete další informace?

Translate »